Titlu Proiect: Compresor cu grad de coprimare mai mare de 9, intr-o singura treapta
Acronim: COMCIP
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 2.000.000 lei Cofinantare 0 lei
Director Proiect: Ing. Georgel VIZITIU
georgel.vizitiu@comoti.ro
Responsabil Proiect: Drd. Ing. Gheorghe FETEA
gheorghe.fetea@comoti.ro

RELEVANTA PROIECTULUI

In anul 1974 a decolat IAR 93, primul avion de lupta in coceptie romaneasca propulsat de un motor turboreactor. In anul 1983 a fost dat in exploatare primul grup turbocompresor actionat cu turbomotor aeroderivativ, in conceptie romaneasca, alimentat cu gaze naturale. In anul 2002 a fost data in exploatare prima centrala cogenerativa, in conceptie romaneasca, pentru producerea simultana de energie electrica si termica, actionata cu turbomotor aeroderivativ. In anul 2009 a fost experimentat primul turbomotor aeroderivativ, in conceptie romaneasca, alimentat cu gaz de depozit sintetic.

Evenimentele mentionate arata o preocupare continua in Romania, de cercetare aplicativa in domeniul turbomotoarelor si a aplicatiilor economice cu turbomotoare.

INCD Turbomotoare COMOTI, prin specialistii sai, a fost si este implicat in toate evenimentele legate de cercetarea aplicativa in domeniul turbomotoarelor din Romania. Dovada o constituie portofoliul de proiecte obtinute in cadrul competitiilor interne, internationale si contractare directa cu diversi beneficiari.

Personalul implicat in activitatea de cercetare este format de scoala romaneasca si s-au format ca cercetatori la INCD Turbomotoare COMOTI sau alte institute de cercetare. Dovada calitatii profesionale a personalului de cercetare o constituie medaliile, brevetele si participarea la proiecte internationale.

Activitatea de cercetare a INCD Turbomotoare COMOTI a fost si este strans legata de cea de experimentare. In standurile de experimentare au fost testate solutiile pentru primul prototip de motor turbopropulsor, TP1 echipat cu elice tractiva, in conceptie romaneasca, destinat aeronavei IAR 705 si primul turbomotor aeroderivativ in conceptie romaneasca, AI 20 GM, destinat grupurilor de putere de rezerva din statiile de repomparea gazului natural pe conductele magistrale. S-au efectuat sute de ore de functionare pentru testarea sistemelor care asigura functionarea unui turbomotor (alimentare cu combustibil, ungere, racire, protectie, limitare, admisie aer si evacuare gaze arse). S-au efectuat teste de functionare continua de 72 ore, fara opriri intermediare, pentru anduranta componentelor solicitate la temperaturi de peste 800 0C si turatii de peste 33.000 rotatii/minut.

Valorificarea cunostintelor acumulate in domeniul turbomotoarelor se sustine cu o baza experimentala adecvata, moderna. Echipamente de cercetare performante in anii ’80 (traductori, elemente de executie, componente electronice, etc), astazi sunt depasite fizic, nu se mai gasesc piese de schimb. Cercetari avansate ale proceselor termodinamice din turbomotor necesita miniaturizare si performanta pentru intreaga gama de traductori (presiune, temperatura, eforturi, etc). Masurarea si inregistrarea datelor experimentale necesita acuratete, fiabilitate si disponibilitate pentru mijloacele de masurare si achizitie.

SCOPUL PROIECTULUI

Avand in vedere rezultatele obtinute pana in prezent in activitatea de cercetare in domeniul turbomotoarelor precum si perspectiva data de prezenta in consortii internationale, INCD Turbomotoare COMOTI isi propune prin acest proiect urmatoarele:

  • Realizarea convergentei cu aria de cercetare in domeniul turbomotoarelor din UE
  • Intarirea capacitatii de participare a INCD Turbomotoare COMOTI la proiecte internationale din domeniul aplicatiilor aeronautice cu turbomotoare, avand in vedere rezultatele obtinute pana in prezent in cadrul FP 5, FP 6, FP 7 prin proictele SILANCER, METHOD, VITAL, JEAN, COJEN, ABRANEW, OPENAIR, TEENI, X3 NOISE in domeniul turbomotoarelor, cu scopul valorificarii cunostintelor acumulate
  • Cresterea nivelului tehnic al aplicatiilor energetice cu turbomotoare de mica si medie putere pentru producerea combinata de energie electrica si termica in sistem cogenerativ (valorificarea experientei INCD Turbomotoare COMOTI din realizarea centralelor cogenerative de la SC TERMICA Botosani si SC PETROM OMV, filiala Suplacu de Barcau, jud Bihor)
  • Aprofundarea cercetarilor in domeniul eficientei turbomotoarelor si al functionarii acestora cu combustibil neconventional (biogaz, bioethanol, biodiesel)
  • Realizarea de turbomotoare in conceptie romaneasca pentru aeronautica si aplicatii industriale
  • Atragerea de tineri absolventi si formarea de cercetatori / specialisti in domeniul turbomotoarelor, cu scopul valorificarii cunostintelor acumulate prin asigurarea transferului de competenta intre generatii.

ACHIZITII

Pentru atingerea scopului propus se vor achizitiona echipamente specifice, dupa cum urmeaza: Sisteme de incarcare turbomotor + anexe, Sisteme de masurare si validare componente turbomotoare + anexe, Sistem de detectie si alarmare, Sisteme de monitorizare, Sistem de supraveghere video, Sistem protectie fonica, Server aplicatii CFD, Software aplicatii CFD, Echipament pentru scanat presiuni cu sistem de calibrare incorporat, Traductori de cuplu, Traductori de forta, Sistem de incarcare generator electric, Traductori debit combustibil, Sistem manipulare turbomotoare, Compensatori dilatare termica, Sistem aliniere mecanica

INDICATORI

Crearea a 2 noi laboratoare de CD, modernizarea unui laborator existent, achizitionarea de echipamente de CD de ultima generatie, crearea sau mentinerea a 40 de locuri de munca in CD datorate proiectului.


O cercetare de înaltă calitate presupune standuri moderne de experimentare, echipate corespumzător. În vederea alinierii cercetării româneşti la standardele europene, în domeniile prioritare aerospaţial, enegie şi mediu, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI urmăreşte creşterea capabilităţilor de cercetare, cât şi a competitivităţii. Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost implementat proiectul MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE PENTRU UN COMPLEX DE EXPERIMENTARE TURBOMOTOARE / EXTURBO, complex existent în dotarea Institutului. Acest proiect a fost finanţat din fonduri structurale, prin programul Capacităţi.

Complexul, utilizat în cercetările de înalt nivel ştiinţific privind testarea motoarelor de aviaţie de ultimă generaţie şi a motoarelor de aviaţie şi industriale ale viitorului, este format din trei componente majore:

  • Celulă de experimentare testare motor turboreactor în gama 0 – 10.000 daN, construcţie metalică reamplasată;
  • Celulă de experimentare grupuri de putere în gama 0 – 5,2 MW, clădire nouă din beton armat;
  • Celulă de experimentare micromotoare;
  • Clădire multifuncţională (cameră de comandă, cameră combustibili lichizi, birouri, cameră pregătire motor pentru experimentări, atelier metrologic, magazii, grup sanitar şi vestiare) cu instalaţie electrică de forţă şi iluminat general şi de siguranţă, instalaţie de apă şi canalizare, instalatie de căldură şi climatizare.
Complementar acestor construcţii, s-au mai dovedit necesare un turn de răcire, extinderea traseului de gaze naturale de înaltă presiune, dar şi branşamente pentru noul complex la reţelele de apă potabilă, canalizare şi energie electrică.

Imaginea virtuala a complexului de experimentări turbomotoare

De asemenea, pentru testarea grupurilor de putere la regimuri superioare, este necesar un dinamometru hidraulic pentru gama de puteri menţionată şi pentru turaţiile relativ mari ale turbinelor de putere. În acest sens, a fost achiziţionat un sistem de d inamometre hidraulice in tandem care poate fi reconfigurat din punctul de vedere mecano-hidro-electro-pneumatic, astfel încât să permită testarea şi monitorizarea a doua turbomotoare / turbine simultan şi independent cu parametri redusi la jumatate (Putere = 2600 kW; Cuplu = 1500 Nm; turaţie 24000 rpm) , dar şi software-ul de operare şi toate sistemle adiţionale necesare unei funcţionări corespunzărtoare.

Dinamometru hidraulic

Pentru a putea realiza măsurări de înaltă calitate, la nivelul celor realizate de marile companii din domeniul turbomotoarelor, capabile să ofere acurateţe în gama de valori impusă de tipul turbomotorului testat în cadrul acestui complex de experimentare, a mai fost achiziţionat şi un sistem de achiziţie de date modern, format dintr-un echipament de procesare a informaţiilor şi un echipament de măsurare a presiunii. Aceste sisteme, de tip modular, conţin toate elementele necesare achiziţiei şi procesării tuturor tipurilor de semnale, incluzând module de achiziţie multifuncţionale, module multifuncţionale de intrări analogice, module de condiţionare şi achiziţie de la termocuple, module intrări analogice semnale dinamice, module electronice de scanare a presiunii compensate cu temperatura, şasiu de conexiune a modulelor, sistem de calcul, instrumente software pentru achiziţia, prelucrarea şi afişarea de date, precum şi toate elementele de conectică dintre acestea. Frecvenţa de eşantionare a sistemului electronic este de 500 kHz, ceea ce reprezintă vârful actual în domeniul experimentării pentru regimuri tranzitorii. De asemeni, se are în vedere achiziţionarea şi/sau fabricarea în regim propriu a sondelor pieptene şi sondelor cu orificii multiple necesare pentru prelevarea câmpurilor de viteze, presiuni şi temperaturi.

Elemente din cadrul sistemului de instrumentare în regim tranzitoriu, de ultimă generaţie

Fără îndoială că, modernizarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare în domeniul turbomotoarelor va îmbunătăţii calitatea cercetărilor efectuate în cadrul Institutului şi va mări, astfel, posibilităţile Institutului de a participa, în continuare, alături de enităţi de renume din domeniu, la implementarea proiectelor europene.