Prezentare Rezultate

Etapa 1 - Modelarea fizico chimica a fenomenelor de dispersie a gazelor neurotoxice si agentilor biologici contaminanti intr-o instalatie de ventilatie

 • Elaborarea unor criterii de clasificare a gazelor neurotoxice şi a agenţilor biologici după criterii fizico-chimice şi biologice ;
 • Realizarea unui model de dispersie a gazelor neurotoxice şi agenţilor biologici într-un sistem de ventilaţie.

Rezultate:

 • Raport de cercetare: nomenclator clasificare gaze neurotoxice şi agenţi biologici posibil de utilizat în acţiuni teroriste;
 • Model numeric pentru dispersia agenţilor chimici şi biologici într-un sistem de ventilaţie;
 • Studiu documentar pentru componenta senzoristică.

Etapa 2 Modelarea numerică, documentare, proiectare

 • Elaborarea unui model numeric pentru dispersia gazelor toxice şi a agenţilor biologici într-un sistem de ventilaţie. Soluţii numerice de amplasare a senzorilor de detecţie în vederea obţinerii unei sensibilităţi maxime;
 • Întocmirea studiilor tehnice pentru:
  - senzorii şi traductoarele de detecţie;
  - controlerele şi dispozitivele de prelucrarea semnalului;
  - sistemele de decontaminare cu ozon şi UV;
  - filtrele necesare instalaţiei.
 • Proiectarea generală a sistemului de ventilaţie securizat, având în vedere:
  -
  controlul ventilatorului sistemului în vederea asigurării unui debit optim de aer în clădire;
  - prelevarea şi analiza continuă de probe de aer, în vederea detecţiei în timp real a unui atac chimic;
  - controlul blocului de decontaminare biologică cu lămpi UV cu efect germicid;
  - controlul generatorului de ozon.

Rezultate:

 • Studiu cu soluţii de amplasare a senzorilor;
 • Studii tehnico-economice privind senzorii, controlerele, sistemul de decontaminare, filtre;
 • Proiecte pentru detectori, controlere, sistemul de decontaminare, sistemul de nişe.

Etapa 3 - Realizare model experimental

 • Realizarea detectorilor pentru gaze neurotoxice, ozon, CO 2 şi a altor gaze. Realizarea generatoarelor de ozon;
 • Realizarea controalelor şi dispozitivelor de prelucrare a semnalului şi a blocului de blocare a aerului contaminat chimic;
 • Realizarea blocurilor de filtrare, a sistemelor de decontaminare cu UV, a blocului de ventilare, a sistemului de nişe;
 • Realizarea unui model experimental pentru sistemul de ventilaţie securizat.

Rezultate:

 • Realizarea elementelor componente ale sistemului de ventilaţie securizat ( ventilator VRS 250D, microcontrolere achiziţie, microcontrolere programare, spectrometru RAID-S, bloc decontaminare cu UV, generator de ozon, bloc port-filtru, tronson laminare, tronson senzori etc. ).

Etapa 4 - Probe tehnice model experimental. Adaptarea tehnică a modelului experimental în vederea realizării instalaţiei prototip. Atelier de instruire.

 • Probe tehnice, testări şi verificări model experimental;
 • Adaptare ME şi finalizare execuţie instalaţie prototip;
 • Testări tehnice finale şi experimentarea instalaţiei prototip. Omologare internă. Elaborare tehnologie şi ghid de măsuri. Atelier de instruire.