1994 - A început programul de documentare şi implementare a Sistemului calităţii de către compartimentul Asigurarea Calităţii. Au fost elaborate primul manual al calităţii, precum şi procedurile de sistem.
1995 – A început programul de actualizare şi de adaptare a sistemului calităţii la cerinţele standardului internaţional SR EN ISO 9001: 1995, aplicabil pentru proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service.

1996 – A fost certificat sistemul calităţii conform cerinţelor standardului EN ISO 9001. Au urmat apoi alte certificări ale sistemului calităţii:

 

  • 1996, 1998, 1999, 2004 – AEROQ – ISO 9001/2000/ SR EN ISO 9001/ 1995, ISO 9001/ 1994, - CERTIFICAT nr. 004;
  • 1997, 1999, 2002, 2004 – Ministerul Apărării Naţionale - OMCAS certificare conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001/2001/1995 şi alte procese conform cerinţelor clientului - CERTIFICAT nr. 33.
  • 2008 - AEROQ- certificare SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.
  • 2009 - AEROQ- recertificare SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.
  • 10.05.2012- certificare iniţială a Sistemului de Management al Securităţii informaţiei.
  • 2012 – prezent – anual sunt sustinute audituri de supraveghere pentru mentinerea certificarilor
  • O data la 3 ani sunt sustinute audituri de recertificare

I. Actualele coordonate ale SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT(calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă securitatea informaţiei) aplicat în conformitate cu standardele: SR EN ISO 9001 :2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, EN ISO / IEC 27001:2018.

        Potrivit declaratiei PRESEDINTELUI - DIRECTOR GENERAL privind POLITICA IN DOMENIUL CALITATE - MEDIU - SANATATE SI SECURITATE  ÎN MUNCĂ - SECURITATEA INFORMATIEI:

        Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI este o organizaţie preocupată în egală măsură de creşterea calităţii produselor şi serviciilor furnizate şi a satisfacţiei clienţilor, cât şi de îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale în protecţia mediului, în sănătate şi securitate  în muncă. Dorim să ne menţinem prestigiul ştiinţific şi succesul în domeniul cercetării – dezvoltării turbomotoarelor (industriale, de aviaţie şi maritime), grupurilor de compresoare cu gaz, centralelor cogenerative cu turbomotoare cu gaz, produselor pentru protecţia mediului ş.a. abordând proiecte de anvergură, în parteneriate naţionale şi internaţionale. Pentru păstrarea unui înalt nivel de competitivitate al oricărei organizaţii furnizoare de produse şi servicii, dorim să convingem prin calitatea acestora, în condiţiile respectării cerinţelor clienţilor noştri şi ale celorlalte părţi interesate, concomitent cu satisfacerea cerinţelor legale şi a reglementărilor aplicabile. Politica institutului este comunicată intern tuturor salariaţilor, la toate nivelurile şi extern tuturor părţilor interesate, iar pentru menţinerea acesteia:

        Asigurăm satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite, aşteptările şi necesităţile clienţilor privind calitatea, securitatea în muncă, siguranţa în funcţionare şi service-ul pentru produsele noastre, prin îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor/serviciilor oferite, a indicatorilor de performanţă si a actului de management.

        Stabilim obiective în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, securităţii informaţiei, pe care le monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu.

        Măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu performanţele de mediu, sănătate şi securitate în muncă şi securitatea informaţiei şi calitatea produselor/serviciilor furnizate, folosind tehnici şi tehnologii avansate şi o permanentă instruire şi perfecţionare a angajaţilor şi colaboratorilor noştri.

        Evaluăm continuu şi ţinem sub control aspectele de mediu, focalizate către prevenirea poluării, promovând acest lucru în relaţiile cu colaboratorii şi clienţii noştri.

        Asigurăm un control adecvat al riscurilor în activităţile profesionale de profil prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate.

        Prevenim incidentele, rănirile şi îmbolnăvirile profesionale ce pot apărea în procesul muncii şi asigurăm condiţiile conform criteriilor de sănătate şi securitate în muncă.

        Implementăm, menţinem şi îmbunătăţim un Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Securitatea informaţiei).

        Satisfacem cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 în vederea obţinerii şi menţinerii acreditării laboratoarelor noastre, pentru încercările pe care le execută.

        Respectăm cerinţele specifice pentru instalaţii şi echipamente din atmosfere potenţial explozive, în vederea menţinerii atestării GANEx-Petroşani privind capacitatea realizării de activităţi specifice normativului NEx 01-6 si SR EN ISO/CEI 80079-34:2020 si ISO/TS 29001:2020.
        Respectăm cerintele esențiale de sănătate și securitate în muncă aplicabile, conform prevederilor standardelor armonizate ce preiau cerințele directivelor europene.

        Declar drept criterii pe baza cărora riscurile pentru securitatea informației să fie evaluate și reevaluate: identificarea valorilor protejate, identificarea evenimentelor nedorite (de securitate), determinarea frecvenței de producere a evenimentelor nedorite, (probabilități, posibilități), determinarea consecințelor producerii evenimentelor nedorite, stabilirea soluțiilor pentru minimizarea riscului, evaluarea eficienței implementării soluțiilor pentru minimizarea riscului, determinarea raportului cost/nivel de securitate.

        Categoriile de evenimente nedorite cuprind: evenimentele de natura informațională care pot aduce atingere renumelui, reputației sau imaginii institutului, sau relațiilor acestuia cu alte organizații, dezastrele naturale și evenimentele non-criminale care pot degrada sau afecta valorile, infracțiunile sau evenimentele de natură criminală, care pot pune în pericol existența valorilor prin acțiuni voite, orientate spre atingerea unui anumit scop (starea de afaceri, de producție, financiar-bancară, cauzele civile sau penale aflate în anchetă, în curs de judecată sau finalizate de justiție etc.).

        Pentru transpunerea în practică a acestor angajamente am implementat, menținem și îmbunătățim continuu eficacitatea Sistemului Integrat de Management (Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă şi Securitatea Informaţiei) în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si SR EN ISO/IEC 27001:2018.

        Această politică a fost adusă la cunostință tuturor angajaților care lucrează sub controlul organizației, precum și tuturor părților interesate, fiecare angajat al nostru având obligația să acționeze la nivelul sau în spiritul ei.

        Ca PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL, îmi asum întreaga responsabilitate şi îmi declar angajamentul pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului Integrat de Management la toate nivelurile organizatorice, precum şi pentru verificarea respectării şi aplicării prezentei politici. Pentru atingerea obiectivelor managementului integrat voi aloca toate resursele adecvate.      Această politică va fi analizată periodic (anual), pentru relevanţa şi adecvarea ei continuă cu dinamica şi necesităţile organizaţiei şi va fi modificată dacă va fi cazul."

II. Coordonate generale ale SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT(calitate - mediu - sanatate si securitate în muncă - securitatea informației)

  • Îndeplinirea obiectivelor în domeniul Sistemului Integrat de Management, măsurabile direct, sau care pot fi evaluate cu ajutorul planificării acestora, prin care sunt stabilite activităţile necesare realizării obiectivelor, responsabilităţile, termenele şi resursele adecvate.
  • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului Integrat de Management.
  • Menţinerea certificării sistemului integrat pentru toată perioada de valabilitate a certificatelor emise şi recertificarea sistemului la data expirării lor, precum și menținerea acreditării laboratorului de Metrologie pentru activități de încercare și etalonare conform SR EN ISO/CEI 17025:2018.