INCDT – COMOTI
Laboratorul de Metrologie

Prezentare a Laboratorului de Metrologie din INCDT – COMOTI

 

Scurt istoric: Laboratorul de Metrologie funcţionează din 1992, a fost  autorizat de BRML în 1996 şi 1998, şi atestat in 2001 pentru efectuarea de verificări metrologice la mijloace de măsurare nereglementate, din domeniile de măsurare lungimi, temperatura, presiune, vibraţii mecanice, frecvenţa şi turaţie, mărimi electrice şi magnetice.

Structura de personal: 6 personae, din care:

 • 1 pers. cu studii superioare, fizician – CS III;
 • 5 pers. cu studii medii, tehnicieni metrologi;
  • Dotare tehnica: etaloane de referinţă, etaloane de lucru , dispozitive auxiliare şi accesorii -  etaloane moderne, performante, majoritatea cu software de calibrare, stocare şi transfer date de calibrare la PC, pentru etalonari în domeniile lungimi, temperatura, presiune, vibraţii mecanice, absolute şi relative, frecvenţă şi turaţie, mărimi electrice şi automatică, etaloane cu care se asigurară  trasabilitatea rezultatelor măsurărilor la  Sistemul Internaţional de unităţi.
  • Activitatea Laboratorului de Metrologie : constă în efectuarea de  Etalonări şi încercări pentru:
 • echipamentele din dotarea  laboratoarelor şi standurilor de încercări din institut;
 • canale de măsurare-monitorizare şi sisteme automate de comandă şi control ale  grupurilor turbomotoare, turbocompresoare, electrocompresoare,  electrosuflantele, compresoare cu şurub, etc.,

în domeniile temperatură, presiune, turaţie, vibraţii mecanice- absolute / relative, deplasări relative, electrice-automatică.

  • Concluzii – Valorificare competenţe

Laboratorul de Metrologie din INCDT – COMOTI, prin baza tehnică modernă de care dispune, prin implementarea noilor metode/proceduri de etalonări şi încercări - adecvate noilor echipamente de masurare-monitorizare şi prin experienţa şi cunoştinţele acumulate în domeniul etalonării şi încercării echipamentelor , are competenţa ştiinţifică şi tehnică pentru:

  • asigurarea prin etalonări a confirmării metrologice pentru  echipamentele de măsurare-monitorizare specifice maşinilor rotative de înaltă turaţie, utilizate tot mai mult în domenii reglementate -  grupuri turbomotoare, centrale cogenerative, turbocompresoare, electrocompresoare de aer/gaz, electrosuflante;
  • asigurarea prin încercari specifice a conformităţii tehnice pentru echipamentele de măsurare-monitorizare, inclusiv a sistemelor automate de comandă şi control pentru garantarea  funcţionării corecte şi în siguranţă a maşinii. 
  • realizarea de măsurări, etalonări şi încercări pentru noile contracte/ proiecte   CDI ale institutului şi garantarea exactitatii şi validităţii rezultatelor obţinute în experimentările efectuate;