Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Proiectul propune conceperea şi realizarea unui sistem de ventilaţie protejat împotriva atacurilor teroriste cu agenţi chimici (ex: substanţe neurotoxice) sau agenţi biologici (viruşi, bacterii) pentru clădirile de interes naţional strategic. Sistemul va asigura în acelaşi timp şi alimentarea clădirii cu un aer de calitate superioară, filtrat, purificat şi dezodorizat, şi va optimiza consumul de energie al ventilaţiei.

Proiectul va pune în valoare şi utiliza ultimele tehnologii de detecţie a gazelor şi de decontaminare în timp real, prin realizarea de: detectori de gaze cu microcontroler, blocuri de decontaminare automată, blocuri de purificare, blocuri de oprire automată etc.

Prin utilizarea de modele teoretice şi numerice avansate, se vor face simulări ale tuturor posibilităţilor de atac cu substanţe periculoase şi agenţi biologici. Astfel, se vor identifica soluţiile optime de poziţionare a reţelelor de detectori şi ale blocurilor de decontaminare şi oprire de siguranţă.

Obiective generale

Conceperea şi realizarea unui sistem de ventilaţie protejat împotriva atacurilor teroriste cu agenţi chimici sau biologici, sistem care va asigura în acelaşi timp alimentarea clădirii în care este instalat, cu aer de calitate superioară, filtrat, purificat etc.

Obiectivele specifice

  • Utilizarea unui model fenomenologic fizico-chimic şi numeric, pentru simularea curgerii agentului contaminat prin instalaţie, cu aplicabilitate pentru alegerea variantei optime de poziţionare a senzorilor şi a blocurilor de decontaminare.
  • Integrarea pe baza modelelor teoretice şi numerice şi a simulatoarelor software, a unor componente de detecţie şi decontaminare în vederea asigurării unei securităţi totale pentru sistemele de ventilaţie.
  • Stabilirea necesarului de aer proaspăt prin utilizarea senzorilor de CO 2 şi calitate aer, cu feed-back în reglajul fluxului de aer introdus de ventilatoare.
Componenta consortiului

CO - CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU APARARE NBC SI ECOLOGIE (CCSANBCE) - www.acttm.ro

P1 - ACADEMIA TEHNICA MILITARA (ATM) - www.mta.ro

P2 - S.C. SINTACTIC GRUP SRL (SG) - www.sintactic.ro

P3 - S.C. ECOPROIECT SRL

P4 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI (INCDT COMOTI) - www.comoti.ro

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

CO: CCSANBCE - Este singura institutie din tara care are ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul apararii NBC si ecologiei. in acest scop, centrul dispune de facilitati si specialisti in domeniii unicat la nivel national. Centrul dispune de unicul laborator din tara acreditat RENAR in domeniul identificarii compusilor chimici toxici (agenti chimici de razboi, precursori si produsi de degradare) si care efectueaza testarea echipamentelor de detectie, atat pentru agenti chimici de razboi, cat si pentru substante toxice industriale. in cadrul laboratorului au fost testate echipamente incepand cu tubusoare indicatoare, senzori si aparatura de detectie produse de firme internationale de prestigiu (Drager (Germania), Bruker (Germania, SUA), Environics (Finlanda), Smith Detection (M Britanie, SUA).

Ca si coordonator de proiect, CCSANBCE a avut responsabilitatea managementului proiectului, bazat pe obiective bine stabilite, responsabilitati si termene fixate, definirea de strategii de realizare a obiectivelor propuse. Derularea in conditii optime a activitatilor cuprinse in Planul de realizare al proiectului, evaluarea rezultatelor, receptia lucrarilor efectuate si transmiterea rezultatelor la termenele fixate la autoritatea contractanta a fost raspunderea coordonatorului de proiect.

Activitatile aferente institutiei coordonatoare sunt directionate catre elaborarea de materiale specifice in domeniul chimic si biologic, achizitia de echipamente de detectie a agentilor chimici toxici, elaborarea de rapoarte si studii tehnico-economice, realizarea modelului experimental si a instalatiei prototip si testarea acestora la agenti chimici si biologici, si organizarea de manifestari stiintifice de diseminare a rezultatelor obtinute impreuna cu partenerii din consortiu.

P1: ATM Experienta in activitati de conceptie, proiectare, fabricatie, mentenanta si utilizare a armamentului, tehnicii de lupta, a obiectivelor militare, precum si pentru managementul activitatilor tehnico-economice militare. Experienta in modelare teoretica si numerica si in simularea software.

Responsabilitatea ATM a constat in realizarea unui model numeric de dispersie a gazelor neurotoxice si agentilor biologici intr-un sistem de ventilatie securizat si gasirea de solutii numerice de amplasare a senzorilor de detectie in vederea obtinerii unei sensibilitati maxime.

P2: SG Experienta in modelare teoretica si simulatoare software. Experienta in proiectare/realizare de detectori si analizoare de gaze, generatoare de ozon, sisteme de control a proceselor cu ajutorul detectorilor de gaze.

Responsabilitatea SG a fost indreptata catre realizarea unui software de simulare a unui sistem de ventilatie, cu functii de simulare a unui atac chimic/biologic si cu algoritmi de pozitionare a detectorilor de gaze si blocurilor de decontaminare biologica, studii tehnico-economice privind echipamentele senzoristice din cadrul sistemului de ventilatie securizat, proiectarea si realizarea sistemelor de detectie si de generare a ozonului, integrarea subansamblelor obtinute.

P3: ECOPROIECT dispune de o buna baza de aplicare a rezultatelor cercetarii (laborator de metrologie atestat RENAR, ateliere electronice, electrice si mecanice). Experienta necesara dezvoltarii de produse si tehnologii noi, cu aplicabilitate in diverse domenii ale economiei si cercetarii. Partenerul ECOPROIECT a realizat studii tehnico-economice si proiectarea controlerelor si dispozitivelor de prelucrare a semnalului aferente instalatiei de ventilatie, proiectarea automatizarii din cadrul proiectarii generale a sistemului de ventilatie securizat.

P4: INCDT COMOTI Participa activ la procesul de retehnologizare si modernizare a industriei romanesti, prin introducerea echipamentelor si tehnologiilor performante specifice domeniului motoarelor cu turbina cu gaze. Experienta acumulata in domeniul masinilor paletate de inalta turatie a permis realizarea unor familii de electrocompresoare si electrosuflante centrifugale de aer si compresoare centrifugale de gaze. Activitatile desfasurate in cadrul proiectului ale INCDT COMOTI au fost bazate pe studii tehnico-economice privind echipamentele de decontaminare biologica si echipamente de filtrare, proiectarea si realizarea blocurilor de filtrare, a sistemelor de decontaminare cu raze ultraviolete si ozon, a blocului de ventilare si a sistemului de nise.