Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Prin realizarea proiectului propus in parteneriat se urmareste realizarea unei noi configuratii a panoului de fuselaj, evaluarea nivelului de zgomot in cabina pasagerilor pentru aeronavele echipate cu motoare turbopropulsor si identificarea masurilor ce trebuie luate pentru reducerea nivelului de zgomot la nivele acceptabile din punct de vedere al confortului pasagerilor si al cerintelor reglementate.

Propunerea de proiect vizeaza realizarea unui panou de fuselaj la scara 1:1 si testarea acestuia in “camera cu trape”, in conditii similare celor din avion, cu o sursa de zgomot care sa reproduca zgomotul dat de motor si elice.

Obiective generale

Obiectivul prezentului proiect este proiectarea si realizarea unui panou de fuselaj cu raza de curbura mare , care sa fie adoptat in cadrul proiectarii unui nou avion de tip COMMUTER, precum si modelarea in interiorul cabinei de pasageri a zgomotului produs de motor, rezolvandu-se astfel o problema complexa cu care se confrunta proiectantii aeronavelor cat si companiile aeriene care trebuie sa ofere confortul acustic pe parcursul zborului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in conformitate cu obiectivele si prioritatile programului, prin aceea ca:

• activitatile de cercetare si dezvoltare tehnologica de mare complexitate, includ cercetare fundamentala si industriala, si sunt desfasurate in cadrul unui consortiu reprezentativ la nivel national pentru domeniile tehnologiilor de mediu pentru observarea, prevenirea, atenuarea nivelelor sonore percepute in interiorul cabinei ce depasesc limitele impuse de reglementarile in vigoare;
• integrarea, cresterea calitatii si a nivelului de performanta al activitatilor C-D desfasurate in cadrul consortiului;
• dezvoltarea parteneriatului de lunga durata intre institutiile participante, inclusiv a celui de tip public-privat;
• dezvoltarea echilibrata a activitatilor si a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, urmarind eliminarea disparitatilor pe plan intern, dintre regiunile de dezvoltare economica.
Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.geci.ro - GECI Engineering Services S.R.L.

P2 - www.straero.ro - S.C. STRAERO S.A.

P3 - www.upb.ro - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI - Catedra de Mecanica

P4 - www.romaero.ro - S.C. ROMAERO S.A.

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

CO - Coordonare, modelare numerica, masurari acustice
P1 - Proiectare panou fuselaj
P2 - Modelare numerica
P3 - Modelare numerica , masurari acustice
P4 - Realizarea panoului de fuselaj