Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Utilizarea turbomotoarelor performante in cadrul unor grupuri industriale de tipul centralelor cogenerative sau turbocompresoarelor impune cerinte noi de eficienta, fiabilitate si automatizare pentru instalatiile de dozare a gazului de combustie si demaraj, pentru asigurarea nivelului ridicat al eficientei si fiabilitatii grupului industrial.

Pentru controlul eficient al grupurilor industriale echipate cu turbomotoare, sistemele de automatizare sunt echipate cu Automate Programabile – PLC, calculatoare de proces cu capacitate şi viteză mare de prelucrare a informaţiilor privind regimul de funcţionare. Un rol esential pentru siguranta in functionare si pentru controlul automat al grupurilor industriale echipate cu turbomotoare îl are sistemul de reglare gaz combustie şi demaraj al acestora.

Proiectul propune cercetări teoretice şi experimentale pentru realizarea de solutii functional-constructive noi si imbunatatite, integrate in noua instalatie de gaz combustie si demaraj, bazate pe experienta acumulata de INCDT COMOTI in cercetarea-dezvoltarea, realizarea si exploatarea centralelor cogenerative si turbocompresoarelor, pe experienta in domeniul termogazodinamic, precum si in domeniul materialelor speciale si acoperirilor antifrictiune a partenerului Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – Centrul de Cercetari Termice UPB-CCT.

În cadrul proiectului se vor efectua activitati C-D pentru: - definirea si realizarea unei noi solutii de reglare automata, unitara a dozarii gazului de combustie si demaraj destinata grupurilor industriale de puteri medii – pana la 10 MW, pe baza de program unitar de control implementat în blocul electronic de comandă şi control al instalaţiei de gaz combustie şi demaraj; - eliminarea cerintei de ungere a demarorului prin aplicarea acoperirilor antifrictiune - solutie de noutate in domeniul demaroarelor pneumatice destinate turbomotoarelor de puteri medii, cresterea eficientei demarorului prin reducerea jocurilor in functionare, pe baza calculului termogazodinamic; - realizarea unui dozator de gaz combustie performant pe baza noii profilări a plunjerului de dozare gaz combustie; - mărirea preciziei de măsurare a debitului de gaz combustie utilizând ca arie de măsură secţiunea de dozare a gazului de combustie.

Rezultatele activitatilor C-D vor fi integrate in noua conceptie de instalatie de gaz combustie si demaraj (se va folosi in text si denumirea prescurtata: instalatie GCD) destinata grupurilor industriale de puteri medii, precum si in modelul experimental al instalatiei GCD destinat grupurilor industriale de 2 MW.

Instalatia de gaz combustie si demaraj – model experimental va fi realizata si experimentata pe stand de probe COMOTI si, apoi va fi integrata si testata in conditii de exploatare reala la beneficiar – PETROM-Grup OMV.

După testarea de anduranta în condiţii industriale, noua instalatie de gaz combustie şi demaraj va rămâne în exploatare pe termen indelungat la PETROM. Din punct de vedere financiar este de mentionat ca PETROM participa la proiect numai prin cofinantare si nu primeste finantare de la buget.

Rezultatele activitatilor C-D si cele obtinute in urma experimentarilor si testarilor la beneficiar vor fi incluse in materialele de prezentare si diseminate pe parcursul derularii proiectului, in mediul stiintific si universitar, in mediul agentilor economici potentiali beneficiari.

Obiective generale

Pe parcursul derulării proiectului sunt vizate sa fie atinse următoarele obiective generale:

 • Acumularea de cunostinte si cresterea competenţei tehnologice in domeniul instalatiilor GCD integrate in automatica grupurilor industriale de tipul centralelor cogenerative si turbocompresoarelor de gaze naturale (cu sau fara ciclu mixt);
 • Fundamentarea stiintifica/tehnica a solutiilor si integrarea rezultatelor cercetarii in conceptia noii instalatii GCD eficiente si fiabile;
 • Realizarea si experimentarea pe stand a instalatiei GCD model experimental destinata grupurilor cogenerative de 1,8 MW tip “Suplacu de Barcau”, includerea rezultatelor si concluziilor in documentatia tehnica finala;
 • Testarea în condiţii industriale şi integrarea instalatiei GCD model experimental in sistemul de gaz combustie şi demaraj de la beneficiar - PETROM, pentru exploatare indelungata
 • Atragerea in activitatea de cercetare-dezvoltare si formarea de tineri specialisti in domeniile abordate (acesta este un obiectiv important datorita situatiei de necesitate a atragerii si formarii tinerilor specialisti in entitatile de cercetare-dezvoltare);
 • Diseminarea rezultatelor obţinute în mediul universitar si ştiinţific; Prezentarea si promovarea rezultatelor in mediul agentilor economici potenţiali utilizatori; comunicarea rezultatelor la conferinte interne si internationale de renume, publicarea in reviste indexate ISI;
 • Consolidarea unui parteneriat performant si stabil pentru activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul centralelor cogenerative si turbocompresoarelor de gaze naturale , atragerea unor beneficiari de anvergura precum PETROM, TRANSGAZ în reţele de parteneriat cu activităţi C-D;
 • Dezvoltarea bazei de cercetare si experimentare a partenerilor.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI (CMT)

P1 - - www.petrom.com - OMV PETROM S.A.

P2 - www.upb.ro - UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari Termice din UPB

Etapele Proiectului

Etapa1 – Cercetare-dezvoltare

 • Stabilire cerinte impuse instalatiei GCD
 • Definire interfaţă funcţională instalatie GCD cu turbomotorul / grupul cogenerativ/ turbocompresorul;
 • Studiul solutiilor tehnice de reglare automată gaz combustie (turbomotor si postardere) si demaraj;
 • Studii pentru eliminarea ungerii demaroarelor utilizate in instalatiile GCD prin utilizarea acoperirilor antifrictiune;
 • Studiul termogazodinamic al procesului de destindere in demaror, determinarea distributiei de temperaturi utilizand soft CFD.

Etapa 2 – Integrare rezultate in proiectele de executie. Documentatii de executie

 • Stabilirea solutiilor optime de acoperiri antifrictiune pe componentele demarorului si dozatorului. Stabilirea materialului optim pentru confectionarea paletelor demarorului;
 • Optimizarea functionala a demarorului prin reducerea jocurilor in functionare pe baza calculului termodinamic si a evaluarii efectului distributiei de temperaturi. Integrarea rezultatelor cercetărilor şi optimizărilor in noua solutie tehnica a instalatiei GCD
 • Stabilirea unei noi profilări a plunjerului de dozare gaz combustie, în scopul obţinerii unei variaţii cât mai strânse a coeficientului de debit şi a forţei axiale determinată de curgere
 • Definirea noii solutii de reglare unitara a dozarii gazului de combustie si demaraj prin elaborarea unui program unitar de control implementat în blocul electronic de comandă şi control al instalaţiei GCD
 • Mărirea preciziei de măsurare a debitului de gaz combustie utilizând ca arie de măsură secţiunea de dozare a gazului de combustie;
 • Definirea soluţiilor constructiv-functionale optime de dozator si demaror
 • Evaluarea impactului noilor solutii asupra performanţelor centralei cogenerative/ turbocompresorului
 • Stabilirea caracteristicilor constructiv-functionale pentru modelul experimental al instalatiei GCD
 • Integrarea noii solutii unitare de reglare automata in automatica grupului industrial
 • Elaborarea documentatiei de executie pentru modelul experimental si pentru amenajarile standului de experimentare COMOTI
 • Diseminarea rezultatelor etapei de cercetare

Etapa 3 – Realizare model experimental si amenajari stand. Program de experimentare. Instalare.

 • Elaborarea programului de experimentare
 • Realizarea instalatiei GCD model experimental si a amenajarilor standului COMOTI
 • Instalare pe stand COMOTI

Etapa 4 – Experimentare pe stand. Testare la beneficiar. Diseminare

 • Experimentarea instalatiei GCD pe stand COMOTI
 • Analiza rezultatelor. Concluzii. Stabilirea modificarilor necesare
 • Elaborarea documentatiei actualizate a instalatiei GCD si a documentatiei tehnologice pentru transfer si integrare in configuratia de testare la beneficiar
 • Realizare modificari necesare si integrare in ansamblu de testare la beneficiar
 • Testare instalatie GCD la beneficiar, demonstrarea functionalitatii, test de anduranta
 • Diseminare rezultate