Prezentare Rezultate

Rezultate realizate

Nr. Crt.

Rezultatele

realizate

Numar

Denumire /

STADIUL DE REALIZARE / PRECURSORI

1. 

Tehnologii

1

Tehnologie de acoperire antifrictiune componente demaror / Solutie tehnica+

Criterii pentru optimizarea tehnologiilor de acoperire si materialelor

2. 

Produse

4

1. Demaror pneumatic/ Documentatie tehnica / Solutie tehnica + Configuratie functional-constructiva preliminara + Parametri termogazo-dinamici. Proiect tehnic

2. Dozator gaz combustie/ Solutie tehnica / Configuratie functional-constructiva preliminara

3. Instalatie de gaz combustie si demaraj / Solutie tehnica/ Parametri functionali de referinta, impusi. Interfata functional-constructiva Solutia de reglare automata integrata.

Configuratie 3D preliminara

4. Dozator gaz demaraj/ Solutie tehnica/ Caracteristici constructiv-functionale. Criterii de selectie

3. 

Articole

3

“Innovative technology to prevent surface waters pollution by recovering dangerous chemical substances from technological coolants and using them as valuable row materials in industrial processes ”Metalurgia International,Nr 3 special / 2008, pg.91-94,ISSN 1582-2214 Revista categoria A cotata ISI

Articole (nu ISI)

1. Cercetări privind termogazodinamica demaroarelor rotative cu palete culisante/ A XXXVI-a Conferinta Anuala de Termoenergetica si Termoficare, 25-27 Noiembrie 2009, Poiana Brasov

2. Studii privind modelarea numerica a funcţionării unui demaror pneumatic rotativ cu palete culisante/ A XXXVI-a Conferinta Anuala de Termoenergetica si Termoficare, 25-27 Noiembrie 2009, Poiana Brasov

4. 

Altele

1

Model conceptual

Model de calcul termogazodinamic demaror / Model conceptual. Parametri termogazo-dinamici pentru demaror. Distributie de temperaturi.

 

Rezultate preconizate

Nr. Crt.

Rezultatele

Preconizate 2010

Numar

Denumire /

STADIUL DE REALIZARE / PRECURSORI

5. 

Tehnologii

1

Tehnologie de acoperire antifrictiune componente model experimental demaror

6. 

Produse

3

1. Demaror pneumatic/ Documentatie de execuţie

2. Dozator gaz combustie/ Documentatie de executie

3. Instalatie de gaz combustie si demaraj / Documentatie de execuţie instalatie + reglare automata + Configuratie 3D finala

7. 

Articole

2

 

8. 

Altele

1

Pagina WEB a proiectului

Potentialii utilizatori ai rezultatelor finale:

  • OMV PETROM S.A – Membru OMV Grup (partener şi beneficiar)
  • Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A.

 Stadiul actual de realizare a proiectului

Au fost parcurse etapa 1 si o prima faza a etapei 2 de „Optimizare solutii tehnice. Integrare rezultate studii si optimizari in noua solutie tehnica a instalatiei GCD. Proiect de executie model experimental instalatie de gaz combustie si demaraj integrat in automatica grup cogenerativ” prin care s-au realizat:

  • Optimizarea soluţiilor tehnice pentru demaror;
  • Finalizarea interfeţei constructiv-funcţionale a demarorului;
  • Dimensionarea componentelor si proiectul tehnic al demarorului, inclusiv desenele de ansamblu si desenele reperelor importante;
  • Cerintele, criteriile si modul de selectie şi achizitie a unei valve de control a debitului de gaz demaraj inteligenta dintre cele oferite pe piaţă; potentiali furnizori;
  • Prima configuraţie 3D a ansambluui instalaţiei GCD, prezentata in figura de mai jos;