Sistem avansat pentru managementul zgomotului aeroportuar
într-un oras inteligent


Acronim: SAMI
Domeniu de specializare: Orasul inteligent
Director de proiect S.C. TECHNOVOLT S.R.L. : Vasile PANGRATIE vpangrat@technovolt.ro
Responsabil proiect INCDT COMOTI: Marius DEACONU marius.deaconu@comoti.ro
Data începerii contractului: 15.06.2020
Data încheierii contractului: 14.08.2022
Valoarea totalâ a Contractului: 1.351.501,00 lei
Autoritatea Contractantâ: Unitatea Executivâ pentru Finanţarea Învâţâmântului Superior, a Cercetârii, Dezvoltârii şi Inovârii

Rezumatul proiectului
Scopul proiectului este de crestere a competivitatii societatii Techno Volt prin asimilarea sistemului de monitorizare a zgomotului dezvoltat de catre COMOTI si consolidarea acestuia in vederea obtinerii unui sistem inteligent de monitorizare precisa a zgomotului aeroportuar, dispunand de o platforma web pentru vizualizarea in timp real a nivelurilor de zgomot reale, pentru a crea premisele unui management al poluarii sonore construit pe date reale si a unei aplicatii smartphone ce permite populatiei sa participe activ la dezvoltarea acestui sistem de management, sistemul de monitorizare fiind realizat in vederea valorificarii acestuia pe piata de profil.

Proiectul se axeaza pe comunitatile ce intampina probleme legate de transportul aerian sprijinind imbunatatirea calitatii vietii cetateanilor dintr-un oras ce este in continua miscare si dezvoltare, din punct de vedere al confortului acustic.
In faza propunerii de proiect statia de monitorizare a zgomotului impreuna cu platforma online au fost dezvoltate de catre COMOTI impreuna cu UPB pana la nivelul TRL4.

Caracterul inovativ este dat de integrarea in sistemului de monitorizare a unui sistem MLAT ce permite identificarea cu mare precizie a aeronavelor, date furnizate catre cetateani print-o platforma inteligenta in care acesta sa poata vizualiza valorile in timp real de expunere la zgomot si sa raporteze daca nivelul de zgomot perceput este deranjant, astfel platforma realizand o centralizare a tuturor plangerilor si va genera o harta a reclamatiilor evidentiind zonele nevralgice ale disconfortului.
Un aspect important al statiei de monitorizare consolidate in cadrul proiectului consta in faptul ca arhitectura pe care este creata este flexibila putand fi folosita in monitorizarea altor tipuri de zgomot iar printr-o modificarea minimala poate fi folosita si pentru monitorizarea vibratiilor.

Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului este de crestere a competivitatii societatii Techno Volt prin asimilarea sistemului de monitorizare zgomot dezvoltat de catre COMOTI si consolidarea acestuia in vederea obtinerii unui sistem inteligent de monitorizare precisa a zgomotului aeroportuar, dispunand de o platforma web pentru vizualizarea in timp real a nivelurilor de zgomot reale, pentru a crea premisele unui management
al poluarii sonore construit pe date reale si a unei aplicatii smartphone ce permite populatiei sa participe activ la dezvoltarea acestui sistem de management, sistemul de monitorizare fiind realizat in vederea valorificarii acestuia pe piata de profil.

Rezultate Estimate

Rezultatele estimate
Parteneriatul isi propune dezvoltarea acestuia si obtinerea unui protoptip al statiei de monitorizare al zgomotului aeroportuar, pornind de la modelul de laborator al sistemului de monitorizare dezvoltat de catre INCDT COMOTI.
Rezultatele proiectului constau in:

  • Realizarea a 3 statii de monitorizare - model de laborator
  • Maturizarea statiilor de monitorizare de la stadiul de model de laborator la prototip prin testare atat in conditii de laborator cat si in conditii relevante de functionare;
  • Testarea sistemului MLAT;
  • Dezvoltarea platformei web inteligente (interfata grafica prietenoasa, corelarea datelor de zgomot cu datele de radar, integrarea datele de la sistemul MLAT, acces la date in timp real si date inregistrate)
  • Dezvoltare aplicatie smartphone (acces la datele inregistrate de catre sistemul de monitorizare , semnalizare nivel de zgomot deranjant catre aeroport sau autoritati locale).
  • Obtinerea unui sistem de monitorizare aeroportuar functional in conditii de functionare similare cu cele reale.

Consortiu Proiect

Consortiu proiect
Coordonator: TECHNO VOLT S.R.L.
Director proiect: Vasile PANGRATIE vpangrat@technovolt.ro

Partener 1: INCDT COMOTI
Responsabil proiect: Marius DEACONU marius.deaconu@comoti.ro

Partener 2: UPB
Responsabil proiect: Ioan MAGHETI ioan_magheti@yahoo.com

Etape, livrabile

Etape, livrabile
Etapa 1 - Consolidarea si validarea modelului de laborator al statiei de monitorizare;

Rezultate etapa: Rezultate Etapa:
D1.1 Specificatiile consolidate ale prototipului statiei de monitorizare;
D2.1. Specificatiile consolidate ale platformei web;
Rezultatele preliminare ale testarii sistemului MLAT;
Date de trafic si de zgomot colectate;
Arhitectura aplicatie smartphone;
D4.2. Website proiect;

Etapa 2 - Dezvoltarea platformei web si pregatirea pentru validare a prototipului de sistem inteligent de monitorizare zgomot in vecinatatea aeroporturilor

Rezultate Etapa:
D1.2 Schema modelului de laborator
D1.3. Rezultatele testelor de laborator
D1.4. Configuratia modelului de laborator adaptat pentru testarea in conditii similare celor reale;
D2.2. Datele de trafic si de zgomot colectate si utilizate
pentru verificarea functionalitatii platformei web;
D2.3 Testarea sistemului MLAT;
D2.4. Finalizarea integrarii datelor MLAT in platforma inteligenta;
D3.1. Validarea modelului de laborator al sistemului de monitorizarein conditii similare celor reale;
D3.2. Planul de testare al sistemului in mediu relevant;
D4.2. Sesiune de intalnire cu agenti economici;
Validarea modelului de laborator in mediu relevant;

Etapa 3 Validarea cerintelor prototipului sistemului de monitorizare si ale aplicatiei SmartPhone si planul de testare in mediu relevant

Rezultate Etapa:
D3.3. Rezultatele testelor efectuate in conditii reale de functionare;
D3.4. Analiza maturitatii sistemului de monitorizare;
D4.2. Update Website proiect, sesiune de intalniri cu agentii economici;
D4.2. Publicarea unui articol in jurnal indexat ISI

Rezultate

Etapa 1

Articol: Selection of the parameters that influence the noise produced by aircraft on cities within the online monitoring systems, Cristea Lucian-Laurentiu, Deaconu Marius, Griguta Andreea, Tanase Radu, ROMANIAN JOURNAL OF TECHNICAL SCIENCES, 2020

Conferinte: ANNUAL SYMPOSIUM OF THE INSTITUTE OF SOLID MECHANICS and Session of the Commission of Acoustics SISOM 2020, Sectunea poster, Titlul: Automatic and long term aircraft noise monitoring station requirements, Deaconu Marius, Cristea Lucian-Laurentiu, Griguta Andreea, Tanase Radu.

Articol revista de promovare: Articol in revista Market Watch


Etapa 2

Brevet national: Sistem de monitorizare si atenuare a perceptiei auditive neplacute generate de zgomotul prous de aeronave in zonele din apropierea aeroporturilor, Oficiul de Stat pentru inventii si marci Bucuresti, 2021

Conferinte: ANNUAL SYMPOSIUM OF THE INSTITUTE OF SOLID MECHANICS and Session of the Commission of Acoustics SISOM 2021, Theoretical and practical aspects in airport noise monitoring, Nicolae Ora?anu, Deaconu Marius, Cristea Lucian-Laurentiu, Magheti Ioan

Capitole carti: Acustica in inginerie, Marius Deaconu, Laurentiu Cristea, Grigore Cican, ISBN 978-606-23-1272-5

Produs: Statie de monitorizare zgomot in vecinatatea aeroporturilor


Statie de monitorizare zgomot aeroportuar SAMI

Etapa 3

Produs: Statie de monitorizare zgomot aeroportuar validata in conditii reale de functionare; Statiile de monitorizare dezvoltate au fost instalate in vecinatatea aeroportului Henri Coanda si au functionat fara intreruperi timp de 5 luni.


Statii de monitorizare instalate pe aeroportul Henri Coanda

Contract economic de monitorizare: Instalarea statiilor pe aeroportul din Cluj Napoca pe o perioada de 3 luni urmand ca dupa acesta perioada sa fie incheiat un contract de monitorizare al zgomotului aeroportuar.

Statii de monitorizare instalate pe aeroportul din Cluj Napoca