Prezentare Rezultate

Etapa I

In cadrul etapei I a proiectului s-au desfasurat activitati de cercetare legate de metodele de reducere a noxelor si de crestere a eficientei la centralele cogenerative si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale, pornind de la realizarile INCDT COMOTI in domeniu.

Proiecte INCDT COMOTI: Centrala cogenerativă GTE-2000 Botoşani (stanga) si 2xST 18 - Suplacu de Barcau (dreapta)

Aceste realizari ale INCDT COMOTI sunt privite ca potentiale locatii de verificare a tehnologiei integrate ce va fi elaborata in cadrul proiectului. Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei s-au concretizat in : studiu pentru solutii de principiu = 1 buc, model conceptual pentru tehnologia integrata = 1 buc.

Etapa II

In cadrul etapei II a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de modelarea numerica a proceselor termogazodinamice din sistemul de postardere, integrat cu ansamblul turbomotor-cazan recuperator si realizarea proiectului tehnic pentru sistemul de postardere.

Modulul de ardere al instalatiei de postardere din centrala 2xST 18 - Suplacu de Barcau, respectiv variatia temperaturii in lungul axei la modulul ST18 (stanga) si la modulul ST18-R (dreapta), pe gaze naturale cu gaze de la turbomotor

Variatia cu temperatura gazelor de ardere a raportului de NOx, dintre concentratia corespunzatoare modulelor ST18-R si ST18

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei se concretizeaza in: model numeric preliminar = 1 buc, proiect tehnic = 1 buc, tema de proiectare tehnologie = 1 buc, diseminarea rezultatelor cercetarilor = 3 lucrari lucrari stiintifice.

 Etapa III

In cadrul etapei III a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de obtinerea de date experimentale pentru elaborarea tehnologiei integrate, la un potential beneficiar, elaborarea de documentatie referitoare la instalatiile de ardere pe combustibili gazosi, respectiv elaborarea unei baze de date cu potentiali utilizatori ai tehnologiei elaborate.

Autolaboratorul si analizorul de gaze Horiba PG 250, cu sonda de masura montata la cosul cazanului

Date experimentale privind zgomotul si analiza in infrarosu la Centrala cogenerativa 2xST 18 – Suplacu de Barcau

Participarea tinerilor cercetatori la proiectul 21-056/2007 (modelare numerica, masurari, prelucrarea datelor si analiza rezultatelor, diseminarea rezultatelor)

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei III se concretizeaza in: set de date experimentale complexe si scheme = 1 buc, documentatii = 2 buc, baza de date = 1 buc, diseminarea rezultatelor cercetarilor = 3 lucrari stiintifice (2 indexate ISI).

Etapa IV

Avand ca reper arzatorul din Centrala 2xST 18 s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de executia arzatorului de postardere, model de laborator si a documentatiei aferente incercarii.

Arzatorul, model 3D, al instalatiei de postardere de la Centrala 2xST 18 - Suplacu de Barcau

Arzatorul postarderii INCDT APC 1MGN, in varianta model de laborator

Stand INCDT COMOTI pentru testarea camerelor de ardere si a altor componente de turbomotoare

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei IV se concretizeaza in: arzator de postardere pentru experimentare in laborator (2 variante); tehnologie de laborator pentru realizarea modulelor de ardere evazate = 1 buc; documentatie de experimentare = 2 buc, tema de proiectare a standului pentru incercarea de arzatoare de postardere modulare = 1 buc; cercetare tematica privind depunerea unei cereri de inventie = 1 buc; diseminare = 2 lucrari (una indexata ISI).

Etapa V

In cadrul etapei V s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de experimentari privind sistemul de reglare a debitului de combustibil / aer de la Centrala 2xST 18 - Suplacu de Barcau, executie dulap de automatizare stand, experimentari pe stand privind arzatorul monomodular, perfectionare model numeric, elaborare tehnologie integrata eficienta - reducere de noxe - la nivel de laborator, intocmirea şi depunerea documentatiei de brevetare.

Executia arzatorului monomodular de postardere, testat la UPB, Catedra de Echipament Termomecanic Clasic si Nuclear, instalatia fiind prezentata si studentilor

Izotermele prin inregistrarea in infrarosu la testarea arzatorului monomodular de postardere pe standul UPB, cu diverse debite de gaze naturale cu aer (de la stanga la dreapta Q comb. = 0,5 - 0,88 m 3/h)

Dulap de automatizare pentru standul de testari instalatii de postardere multimodulare

Desenul 3D al extinderii solutiei la arzatoare multimodulare (stanga) si desenul 3D al dulapului de automatizare cu arzatorul instalatiei de postardere in varianta industriala (dreapta)

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei V se concretizeaza in: date experimentale privind sistemul de reglare a debitului de combustibil / aer de la Centrala 2xST 18 - Suplacu de Barcau (1 set), dulap de automatizare stand (1 buc), date experimentale privind arzatorul monomodular (1 set), model numeric perfectionat (1 buc), tehnologie de laborator (1 buc), documentatie de brevetare (1 buc), pagina web reactualizata (1 buc), o lucrare indexata ISI.