Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul si-a propus extinderea metodelor si capacitatilor de lucru, prin asimilarea unor tehnici noi in domeniul acustic, in vederea asigurarii serviciilor de evaluare a conformitatii, in acord cu standardele ce deriva din directivele europene aparute in ultima perioada, privind nivelul poluarii sonore produs de vehiculele aeriene, navale sau instalatiile industriale. Aceasta s-a realizat prin achizitia de echipamente capabile sa indeplineasca cerintele legislatiei europene si a permis, in plus o participare a Laboratorului de Acustica si Vibratii la noile proiecte europene de cercetare, finantate de comisia europeana, in domeniul aviatiei si a protectiei mediului la zgomot.

Obiective proiect

Obiectivele generale

Obiectivele proiectului sunt legate de procesul integrarii tarii in UE aflat in faza avansata in domeniul cercetarii. Principalul obiectiv al acestui proiect a fost extinderea capacitatii acreditarii laboratorului de acustica si vibratii pentru noi tehnici de lucru, in vederea cresterii capacitatii de cercetare - dezvoltare a Institutului, necesare actiunilor de monitorizare a poluarii sonore si a vibratiilor.

Obiective masurabile

1. Asimilarea tehnicii de masurare a puterii sonore;

2. Asimilarea tehnicii de masurare a intensitatii prin care se poate detecta sursa punctuala generatoare de zgomot, intr-un ansamblu in functiune, rapid si cu precizie.

3. Extinderea capacitatii de achizitie a semnalelor de zgomot si a vibratiilor pe 12 canale simultan.

4. Asimilarea tehnicii de analiza modala a semnalelor de zgomot si vibratie, cu aplicatie la masinile industriale aflate in faza de testare si omologare.

5. Marirea numarului de personal prin atragerea tinerilor absolventi.

Etape proiect

Etapa I - Documentare privind noi metode de masurare in domeniul acusticii si vibratiilor asimilate la nivel european. Achizitie de echipamente.

Etapa II - Elaborare documentatie in veredea evaluarii performantelor laboratorului de acustica si vibratii. Scolarizare personal si instalarea echipamentului nou in spatile laboratorului.

Etapa III - Acreditare laborator de acustica si vibratii. Diseminare de informatii.