Prezentare Detaliata

Obiective generale  

Obiectul prezentului contract de finanţare l-a constituit finanţarea proiectului „Centru de cercetare – dezvoltare a tehnologiilor inovatoare de realizare a structurilor profilate tridimensionale din domeniul aeronautic”, pentru realizarea acestuia în cadrul Programului Capacităţi din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007-2013 (PN II) .

Pornind de la necesitatea de dezvoltare si modernizare a platformei de realizare a proiectelor stiintifice gandite in institut , proiectul a propus si realizat achizitionarea de masini unelte performante , echipamente, aparate de masura si control si scule care sa permita atingerea acelor parametri ceruti de gandirea tehnico-stiintifica actuala . Colaborarile pe care le are in acest moment institutul , cu firme de prestigiu international din domeniul aviatiei si a compresoarelor de aer si gaze , impuneau cu stringenta atingerea unor parametri de calitate ridicata .

Obiective concrete

-achizitia unei masini de frezat cu comanda numerica pentru cresterea performantelor si a capabilitatilor de executie ale institutului
-dotarea cu o instalatie mobila de ridicat sarcini in vederea uşurării manipulării reperelor de mari dimensiuni care sunt uzinate pe maşinile-unelte cu comanda numerica
-climatizarea la conditii standard a centrului pentru asigurarea conditiilor optime de executie si masurare a reperelor executate prin achizitionarea de echipamente si modernizare a locatiei
-dotarea cu instalatie de aer comprimat pentru furnizarea de aer comprimat uscat si purificat necesar la deservirea masinilor cu comanda numerica
-imbunatatirea conditiilor de microclimat
-asigurarea masinilor unelte cu CNC cu scule si instrumente de masura si control
-achizitionarea de soft specializat pentru interfata dintre comanda numerica si softurile specializate de CAM aflate in dotarea institutului
-achizitionarea unui minim de echipamente de calcul pentru deservirea tehnologica

Etapele proiectului

Etapa I - Achizitie de echipamente de calcul si echipamente periferice necesare desfasurarii activitatii Centrului de cercetare - dezvoltare

Etapa II - Modernizarea infrastructurii existente in vederea realizarii Centrului de cercetare si dezvoltare

Etapa III - Achizitia de aparatura si echipamente in scopul crearii Centrului de cercetare si dezvoltare si modernizarea unor masini existente

Etapa IV - Promovarea noului Centru de cercetare-dezvoltare tehnologica. Diseminare informationala. Auditare.