Compresoare Centrifugale de Aer

antrenate cu motor electric

 

I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI produce o gamă completă de compresoare de tip :

  centrifugal, cu răcire intermediară;

  cu roată centrală;

  fără-ulei (oil-free);

  cu sistem de comandă și control cu calculator (PLC);

  randament ridicat de comprimare datorită utilizării comprimării în mai multe trepte, cu răcire intermediară.

Domeniul de utilizare

Asigurarea aerului tehnologic pentru:

marii consumatori industriali;

procesele specifice industriilor chimice, petrochimice, metalurgice şi construcţii de maşini;

procesele de extracţie din zăcămintele de petrol, prin combustie subterană;

fluidizarea păturilor de ardere din uzinele termoelectrice.

Compresor centrifugal de aer CCAE 21-300: beneficiar OMV PETROM-Suplacu de Barcău

În perioada 1993-1996, în staţia Suplacul de Barcău – grup OMV PETROM, s-au montat 10 electrocompresoare de aer CCAE 21-300 (utilizate pentru sporirea cantită ț ii de petrol extrase prin combustie subterană), depă ș indu-se 600.000 ore de funcţionare, cu un coeficient de utilizare mediu de cca 90%.

Compresor centrifugal de aer CCAE 9-125: beneficiar Linde Gas, Ungaria