GRUP TURBOCOMPRESOR PENTRU GAZE NATURALE

INSTALAŢIA DE COMPRIMARE  GAZE NATURALE ECHIPATĂ CU GRUP TURBOCOMPRESOR GTC-1000

SCHELA ŢICLENI –  PETROM SA  SUCURSALA TG. JIU

.

Domeniul de utilizare

Comprimarea gazului metan în cadrul schelelor de extracţie gaze naturale;

Comprimarea gazelor de însoţire a ţiţeiului în sondele de extracţie petrolieră;

Ridicarea presiunii gazelor pe conductele de presiune medie sau înaltă în cadrul staţiilor de transport sau distribuţie gaze.

Aplicaţie

În prezent există un grup turbocompresor GTC-1000 amplasat în Schela Ţicleni Tg. Jiu care realizează comprimarea gazelor naturale rezultate prin extracţia ţiţeiului din câmpurile de sonde pentru a le furniza instalaţiilor de dezbenzinare şi/sau instalaţiilor de comprimare de înaltă presiune pentru procesul de gaz lift, utilizat în sondele de extracţie sau pentru livrare în magistrala naţională.

TURBOCOMPRESOR PENTRU GAZE NATURALE

SCHEMA INSTALATIEI DE COMPRIMARE GAZE CU GTC-1000

VAG - vana antipompaj generală;

VAJ - vana antipompaj compresor joasă presiune;

RAG - robinet admisie gaze;

REM - robinet ieşire magistrală;

RP - robinet presurizare;

RI - robinet izolare magistrală aspiraţie;

RE - robinet izolare magistrală refulare;

REC - robinet evacuare la coş;

R1; R2 - robinet închidere gaz combustie;

RPGC - robinet reglare gaz combustie;

SGA, SGR, SGC, SGI – separator fracţiuni lichide.

CONFIGURATIA GRUPULUI TURBOCOMPRESOR GTC 1000

<

Componenţa produsului

Grupul turbocompresor se compune din următoarele subansamble:

Celulă de aspiraţie aer cu cartuşe filtrante cu filtrare de 25-50µm;

Celulă grup turbocompresor;

Amortizor de zgomot;

Grup de putere;

Cuplaje;

Sistem de comprimare gaze compus din două compresoare înseriate cu răcire intermediară;

Sistem de ulei cuprinzând:

- sistem ulei de ungere;

- sistem ulei de baraj;

- sistem gaz etanşare.

Sistem gaz combustie şi demaraj:

- Instalaţie antiincendiu;

- Instalaţie de automatizare cu următoarele funcţii:

* pornirea şi oprirea automată a grupului;

* reglarea regimului de funcţionare a grupului cu menţinerea acestuia la parametrii prescrişi;

* protecţie grup în cazul depăşirii valorilor normale ale parametrilor;

* reglarea compresoarelor de gaz prin sistemul antipompaj;

* afişarea principalilor parametri de supraveghere a grupului.

Sistem de achiziţie de date ce realizează urmărirea pe calculator a procesului tehnologic pe întreaga staţie de comprimare.

Caracteristicile generale

Condiţii de mediu:

- Mediu temperat continental

- Temperatura -30÷400 C

- Altitudine 0 ÷ 1000 m

Parametri principali (condiţii ISO):

- Putere nominală 690 kW

- Presiunea gazelor aspirate 1,5÷1,8 bar abs.

- Temperatura gazelor aspirate 0÷50 o C

- Presiunea gazelor refulate 7,0÷7,5 bar abs.

- Temperatura gazelor refulate – max. 130 o C

- Debit gaz pompat 185.000 Nmc/zi

- Consum gaz combustie 7.800 Nmc/zi

- Consum ulei grup putere – max. 0,5 litri/zi

- Consum ulei compresoare – max. 5 litri/zi

- Cote maxime de gabarit 8.100 x 3.700 x 3.620

- Greutate totală grup 19.000 kg

Comprimarea gazelor naturale se realizează cu răcire intermediară, între compresoare, ceea ce conduce la o reducere substanţială a puterii consumată în proces.

Opţional

Grupul turbocompresor poate fi utilizat împreună cu un cazan recuperator, amplasat pe evacuarea gazelor de ardere, în configuraţie cogenerativă, pentru producere de abur industrial sau apă caldă, asigurând economisirea unei mari cantităţi de energie.

În această configuraţie performanţele în condiţii ISO sunt:

Putere mecanică la ax 690 Kw

Temperatură gaze de ardere evacuate 505 oC

Debit gaze de ardere 5,2 kg/s

Consum de combustibil 0,090 Nmc/s

Total energie injectată în grup (la PC de 36.830 KJ/Nmc) 3.344 kWh/h

Debit abur saturat furnizat 2,7 t/h

Randament termic global 85,5 %

Rezultate obţinute

Grupul a fost instalat în anul 1993 şi a asigurat până în prezent pomparea a peste 500 milioane Nmc de gaz totalizând peste 65.000 ore de funcţionare, asigurând la acea dată refacerea capacităţii de pompare a staţiei şi aducând totodată avantaje importante caracteristice utilizării grupurilor de pompare, folosind ca sursă de putere motoare cu turbină cu gaze iar ca echipament de comprimare compresoare centrifugale

Avantaje ale utilizării grupului turbocompresor GTC-1000:

Construcţie tip package (skid) având greutate şi dimensiuni reduse;

Grad ridicat de automatizare şi autonomie electroenergetică;

Caracteristicile funcţionale permit o mare elasticitate şi adaptabilitate la variaţiile parametrilor de lucru (presiunile de intrare/ieşire a gazelor comprimate);

Consum redus de ulei;

Posibilitatea de amplasare în aer liber fără construcţie de protecţie la intemperii;

Resursă mare între reparaţiile capitale şi între lucrările de revizie şi reparaţie curentă;

Coeficient mediu de disponibilitate anual (timp de funcţionare/timp calendaristic) ridicat – 86%;

Costuri reduse pentru exploatare şi întreţinere rezultate din personalul redus şi preţul scăzut al pieselor de schimb raportat la resurse între reparaţii;

Opţional se poate solicita pe evacuarea gazelor de ardere un cazan recuperator pentru producere de abur industrial sau apă caldă, ridicând considerabil randamentul termic al instalaţiei.

INCDT COMOTI îşi oferă serviciile, dispunând de personal cu pregătire corespunzătoare, pentru realizarea la timp şi de calitate a lucrărilor de revizie şi reparaţie conform programului din instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, precum şi a celor neprogramate în condiţii avantajoase pentru beneficiar, asigurând întreţinerea şi exploatarea utilajului în condiţii corespunzătoare.


DEZVOLTAREA GRUPULUI TURBOCOMPRESOR GTC-1000:

În prezent se analizează posibilitatea dezvoltării grupului turbocompresor GTC-1000 prin reechiparea cu un turbomotor de tip ST18 Pratt&Whitney cu performanţe mult îmbunătăţite. Prin această reechipare performanţele grupului turbocompresor se îmbunătăţeşte radical.

Caracteristicile generale ale grupului dezvoltat sunt după cum urmează:

Condiţii de mediu:

- Mediu temperat continental

- Temperatura -30÷40 o C

- Altitudine 0÷1000 m

Parametri principali (condiţii ISO):

- Putere nominală 1.450 kW

- Presiunea gazelor aspirate 1,5 ÷1,8 bar abs.

- Temperatura gazelor aspirate 0 ÷50 o C

- Presiunea gazelor refulate 10 ÷12 bar abs.

- Temperatura gazelor refulate – max. 130 oC

- Debit gaz pompat 300.000 Nmc/zi

- Consum gaz combustie 14.500 Nmc/zi

- Consum ulei grup putere – max. 1,2 litri/zi

- Consum ulei compresoare – max. 5 litri/zi

- Cote maxime de gabarit 8.100 x 3.700 x 3.620

- Greutate totală grup 19.000 kg