SHACMAT
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Generală

Titlu Proiect: Dezvoltarea de materiale compozite avansate cu auto-reparare pentru impactul cu deseuri spatiale
Acronim: SHACMAT
Autoritatea Contractanta: Agentia Spatiala Romana - ROSA
Durata Proeict: 20 luni
Buget Proiect: Bugetul de stat: 800.000 lei Cofinantare 0 lei
Director Proiect: Drd. Ing. Sebastian-Ionuț VINTILĂ
sebastian.vintila@comoti.ro
Responsabil Proiect COMOTI: Drd. Ing. Sebastian-Ionuț VINTILĂ
sebastian.vintila@comoti.ro

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate