Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction - REMASTER


cod MySMIS : 132263

Nr. Contract: 12/1.1.3H/28.04.2020

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020"

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Ac?iunea: A. 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective proiect

      Obiectivul general al proiectului de complementaritate, acronim REMASTER este de a creste capabilitatile de cercetare în domeniul arhitecturilor de materiale inteligente, cu greutate redusa si performante structurale ridicate, al proceselor de fabricatie avansate, si al investigatiilor experimentale pentru tehnologii inovative referitoare la statoarele ventilatoarelor motoarelor de tip turbofan (turboventilatoare), in vederea reducerii zgomotului produs de motoarele aeronavelor civile ale viitorului (in principal reducerea zgomotului produs de curgerea turbulenta care interactioneaza cu bordul de atac al paletelor de stator).
      Aceste capabilitati extinse, impreuna cu activitatile de suport tehnic si tehnologic propuse, sunt menite sa furnizeze o baza pentru extinderea tehnologiilor si inovatiilor emergente, legate de statoarele ventilatoarelor viitoarelor motoare turboreactoare cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluţie (UHBR) si sa creasca nivelul de pregatire tehnologica (Technology Readiness Levels- TRL), in vederea obtinerii validarii unui demonstrator la scara reala, pe stand experimental, intr-un mediu corespunzator functionarii pe motorul real.
      Obiectivele proiectului de complementaritate se leaga in mod direct de aceasta tinta, urmarind validarea aplicarii tehnologiilor si conceptelor acustice, structurale si mecanice pentru paletele de stator ventilator (OGV-Outer Guide Vane) propuse in proiectul CSJU InnoSTAT (H2020 CleanSky2 GA no 865007) In primul rând, vor fi efectuate analize aprofundate si vor fi evaluate din punct de vedere termomecanic demonstratoarele, paletele de stator ventilator-OGV care integrează conceptele acustice inovatoare si care vor fi dezvoltate, la diferite niveluri tehnologice (TRL), validate prin simulări numerice şi testate experimental la nivel de prototip (TRL2 /3), la scară 1:3 -sector de 20 OGV de stator (TRL4) şi respectiv la scară 1:1 (TRL 3), tehnologiile de manufacturare fiind fabricarea aditivă-printarea 3D şi respectiv tehnologia autoclavei. Cele cinci concepte acustice propuse în cadrul proiectului vor face obiectul unui proces de selecţie în două etape, criteriile fiind: performanţele acustice, aerodinamice, structural-mecanice, termice şi de mediu în vederea validării în condiţii care simulează condiţiile reale de funcţionare ale motorului. In cadrul proiectului de comlementaritate REMASTER, nivelul de maturitate tehnologica va creste de la TRL3 (în proiectul CSJU) la TRL 4, pentru demonstratoarele de palete de stator ventilator la scara 1:1. In al doilea rand, va fi dezvoltat cel putin un concept nou pentru paletele de stator ale ventilatorului, suplimentar conceptelor propuse in proiectul CSJU InnoSTAT.
      Proiectul va fi implementat pe baza unei abordari sistematice, foarte ambitioase, vizand: "proiectarea/ intelegea fenomenelor / imbunatatirea/ demonstrarea" noilor concepte propuse, procedura neimplementata pâna in momnetul de fata, din cele stiute de noi. Conceptul se va baza pe o noua abordare a problemei reducerii zgomotului, utilizând benzi, nervuri, insertii de polimeri termorigizi tip elastomeri, la bordul de atac al paletelor sau chiar in zona de intrados si extrados.
      Ca rezultat al acestor activitati de dezvoltare tehnica si tehnologica se asteapta o crestere a profunzimii cunostintelor dobandite in domeniu, furnizand bazele pentru viitoare teme de cercetare conexe, o crestere semnificativa a impactului proiectului CSJU InnoSTAT si, nu in cele din urma, o contributie semnificativ sporita la reducerea nivelului de zgomot al viitoarelor motoare turboreactoare cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluţie (UHBR) care vor echipa avioanele civile in anul 2030.
      Pentru a inlesni si a sustine atingerea obiectivelor mai sus mentionate ale proiectului este necesara dezvoltarea si extinderea infrastructurii de cercetare pentru tehnologii de fabricatie, operatiuni de prelucrare/masurare 3D de precizie si respectv analize, investigatii experimentale. Acesta constituie cel de-al treilea obiectiv al proiectului. Echipamentele de cercetare si infrastructura extinsa, vor face posibila continuarea, în profunzime, in perspectiva, a unor astfel de teme de cercetare de interes la nivel European, privind evaluarea la scara de laborator din punctul de vedere structural, termic, mecanic al materialelor compozite ranforsate cu fibre de carbon utilizate in fabricarea paletelor de stator ventilator dar si caracterizarea acestora din urma, din punct de vedere aero-acustic.
      Totodata, prin extinderea infrastructurii de cercetare, pentru dezvoltarea de prototipuri la scara mica va fi posibila utilizarea de tehnologii alternative, mai eficiente din punct de vedere al costurilor, timpului si resurselor umane implicate, cum este tehnica fabricatiei aditive, tehnologia de printare 3D de structuri compozite ranforsate cu fir continuu de carbon. In cadrul proiectului vor fi analizate performantele, în scopul asigurarii unei corelatii precise în procesul de tranzitie de prototipurile la scara redusa la demonstratoarele la scara reala, atât din punctul de vedere al performatelor mecanice cât si al celor acustice, înainte de validarea aero-acustica pe standul de ventilatoare.

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"


Beneficiar: Institutul National de Cercetare Dezvolatre Turbomotoare COMOTI

Durata proiectului:
30 luni

Data începerii: 28.04.2020

Valoarea totala a proiectului : 7.014.647,75 lei

Asistenţa financiară nerambursabilă: 7.014.647,75 Lei

Contribuţia Uniunii Europene: 5.611.718,2 Lei

Bugetul de stat: 1.402.929,55 Lei

Director Proiect: Dr. Ing. Raluca MAIER

e-mail : raluca.maier@comoti.ro; Tel. 021.434.01.98/423, Fax: 021.434.02.41


Comunicate de presa

Mai 2020

privind începerea proiectului "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction - REMASTER"

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI derulează, începând cu data de 28.04.2020, proiectul cu titlul "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction", cod MySMIS 132263, acronim REMASTER, în baza contractului nr. 12/1.1.3H/28.04.2020, încheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritară 1, Acţiunea A. 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020.
Valoarea totală a proiectului este de 7.029.647,75 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.014.647,75 Lei (din care: contribuţia Uniunii Europene 5.611.718,2 Lei; bugetul de stat 1.402.929,55 Lei).
Proiectul se implementează în Bucureşti, la sediul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6, pe o perioadă de 30 luni.

Obiectivul general al proiectului de complementaritate, acronim REMASTER este de a genera, dezvolta noi concepte/tehnologii şi de a creşte capabilităţile de cercetare în domeniul arhitecturilor de materiale inteligente, cu greutate redusă şi performanţe structurale ridicate, în domeniul proceselor de fabricaţie avansate şi al investigaţiilor experimentale, pentru paletele statoarelor ventilatoarelor în vederea reducerii nivelului de zgomot al viitoarelor motoare turboreactoare cu dublu flux, cu grad foarte mare de diluţie (UHBR) care vor echipa avioanele civile în anul 2030.

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020"Beneficiar: I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI (www.comoti.ro)
Director Proiect: Dr. Ing. Raluca MAIER
e-mail : raluca.maier@comoti.ro; Tel. 021.434.01.98/423, Fax: 021 434 02 41


28 Aprilie 2023

privind încheierea proiectului "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction - REMASTER", cod SMIS 132263, ctr.12/1.1.3H/28.04.2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI anunţă finalizarea implementării proiectului cu titlul "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction", cod MySMIS 132263, acronim REMASTER, în baza contractului nr. 12/1.1.3H/28.04.2020, încheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritară 1, Acţiunea A. 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020.

Perioada de implementare a proiectului: 28.04.2020-27.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7.029.647,75 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.014.647,75 Lei (din care: contribuţia Uniunii Europene 5.611.718,2 Lei; bugetul de stat 1.402.929,55 Lei).

Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea capabilitaţilor de cercetare în domeniul arhitecturilor de materiale inteligente, cu greutate redusa si performanţe structurale ridicate, al proceselor de fabricaţie avansate, si al investigaţiilor experimentale in scopul dezvoltarii de noi concepte/tehnologii pasive de reducere a nivelului de zgomot produs de curgerea turbulenta care interacţionează cu bordul de atac al paletelor de stator ale ventilatoarelor motoarelor de tip turbofan, cu grad foarte mare de diluţie (UHBR) care vor echipa avioanele civile în anul 2030.
Gradul de realizare a activitatilor proiectului a fost 100% si obiectivele proiectului au fost indeplinite cu succes. Rezultatele notabile au fost: dezvoltarea infrastructurii, utilizarea acesteia si generarea de rezultate concrete (cresterea nivelului tehnologic TRL3-4) privind dezvoltarea de structuri din materiale compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon: palete de stator ventilator care integreaza noi tehnologii acustice, pasive hibride, de reducere a zgomotului, cu performante acustice excelente (obţinundu-se o atenuare acustică de 5 dB global faţă de paleta de referinţă considerată), în raport cu obiectivele definite in cererea de finatare (2 dB).

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020"

http://www.marketwatch.ro/articol/18157/INCD_Turbomotoare_COMOTI_anunta_finalizarea_implementarii_proiectului_REMASTER/
Market Watch Jurnalul National WEB INCD Turbomotoare COMOTI
Rezultate

Activitatea 1 (subactivitatea 1.1):

Vedere generală a Ansamblului statiei de aer comprimat ECS 20/25 care deserveste Autoclava Scholz 2010

Schema de conducte si instrumentare P&ID a statiei de aer comprimat ECS 20/25

Schema de integrare a Staţiei de aer comprimat în ansamblul echipamentului care deserveşte Autoclava Scholz 2010

Calculul teoretic pentru alegerea radiatorului Staţiei de aer comprimat


Activitatea 1 (subactivitatea 1.2) si respectiv Activitatea 1 (subactivitatea 1.3)

Desen de instalare a componentelor proiectate, fabricate si/sau achizitionate - Ansamblu statie de aer comprimat pentru echipament Autoclava Scholz 2010 de polimerizare materiale compozite.


Activitatea 1 (subactivitatea 1.4)

Stadiul actual al activitatii de instalare/ montaj- Skidul statiei de comprimare) Vedere laterala si frontala


Activitatea 5 (subactivitatea 5.1):

Conceptul acustic bazat pe design cu structura bionica (concept seratii) pentru reducerea nivelului de zgomot produs de curgerea turbulenta care interacţioneaza cu bordul de atac al paletelor de stator al ventilatoarelor motoarelor de tip turbofan-inspirat din morfologia aripi unei bufnite.

Configuraţii de palete de stator care integreaza conceptul hibrid pe paleta G4

Analiza comparativa FFT. Albastru: referinta, rosu: G4_H3, verde: GV_H2

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI îşi consolidează poziţia de partener strategic în domeniul aeronautic la nivel European prin implementarea cu succes a proiectului "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reductionă, acronim REMASTER

În contextul schimbărilor geopolitice din ultimii ani dar şi ca urmare a schimbării de paradigmă în abordarea problemelor climatice globale atât la nivelul factorilor de decizie politică, precum şi în cadrul mişcărilor ecologiste cu influen?ă asupra acestor factori de decizie şi a opiniei publice, Comisia Europeană a propus în 2019, un set de iniţiative politice cunoscut sub numele generic de Pactul Verde European (European Green Deal - EGD). Pactul a fost aprobat de către Consiliul European în decembrie 2019, şi adoptat de către Parlamentul European în ianuarie 2020 şi prevede reducerea, până în 2030, a gazelor cu efect de seră cu cel puţin 50 % faţă de nivelul anului 1990, şi atingerea neutralităţii climatice la nivel continental până în 2050. Pactul Verde European include şapte domenii de acţiune politică printre care şi cel de Mobilitate sustenabilă, o viziune ambiţioasă pentru sectorul transporturilor.
În acest context, strategia privind cercetarea şi politicile de dezvoltare în sectorul aeronautic sunt puternic influenţate atât de aceste iniţiative politice enunţate de EGD dar şi de viziunea programatică asupra dezvoltării durabile în acest domeniu, definită în Flightpath 2050 - Europe's Vision for Aviation, document elaborat de ACARE - Advizory Council for Aeronautical Research în Europe. Ţintele clar definite în acest document vizează dezvoltarea şi implementarea de noi tehnologii, măsuri şi proceduri care să conducă la reducerea cu 75% a emisiilor de CO2/pasager x km şi respectiv cu 90% a emisiilor de NOx, în timp ce emisiile de zgomot perceput pentru avioanele civile trebuie să se diminueze cu 65%, având ca reper valorile definite în 2000.
În lumina acestor deziderate, liderii europeni ai industriei de motoare de aeronave s-au angajat să construiască motoare noi cu grade de comprimare ridicate, care integrează noi tehnologii de reducere a nivelului de zgomot, cu o eficienţă energetică mai ridicată, pentru a îndeplini standardele globale de reducere a emisiilor fixate la orizontul anilor 2050 pentru piaţa de aeronave civile.
Transpunerea în practică a acestor obiective se realizează de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului Clean Sky (Clean Aviation începând cu anul 2022), principalul program de cercetare şi inovare al Uniunii Europene pentru saltul aviaţiei către un viitor durabil şi neutru din punct de vedere climatic.

I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI şi-a integrat şi consolidat constant eforturile cu aceste strategii ale Comisiei Europene în domeniul aeronautic, efectele concrete ale acestui demers fiind reprezentate de contribuţia prin rezultate notabile la atingerea obiectivelor acestora, în cadrul unor proiecte de referinţă la nivel European: SILENCE®-FP5 (2001), X3-NOISE -FP6 (2008) VITAL-FP6 (2004), OPENAIR-FP7 (2009), NINHA-FP7 (2010), ESPOSA-FP7 (2011), TIDE-FP7 (2013), ANIMA-H2020 (2017).

INNOSTAT-CSJU-H2020 (2019) şi REMASTER- H2020-POC (2020) sunt două proiecte de anvergură finanţate de Comisia Europeană - INNOSTAT şi din FEDR (80%) si din bugetul national (20%) - REMASTER, primul în curs de implementare în institut iar cel de-al doilea finalizat în 27.04.2023, care, prin abordarea unor direcţii emergente ale cercetării aeronautice internaţionale privind dezvoltarea de noi tehnologii pentru motoarele de aviaţie care vor echipa viitoarele avioane în 2023, susţin şi reconfirm? totodat? potenţialul I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI de cercetare-dezvoltare în acest domeniu.

Proiectul "Innovative Statoră, acronim INNOSTAT, în valoare de 2,78 milioane de euro, finanţat în octombrie 2019 în cadrul Programului CleanSky 2 Joint Undertaking (CSJU), un parteneriat public-privat între Comisia Europeană şi industria aeronautică Europeană, şi în care I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI este partener, are ca misiune dezvoltarea demonstratoarelor de palete de stator ventilator care integrează noi tehnologii pasive de reducere a nivelului de zgomot, pentru motoarele turboventilator cu grad foarte mare de diluţie (UHBR), prevăzute să echipeze noile avioane civile în 2030, realizând astfel baza unei noi generaţii de motoare.

Proiectul "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reductionă, acronim REMASTER, gândit complementar proiectului INNOSTAT-CSJU-H2020 (2019), ţinteşte într-un orizont mai larg contribuţia la crearea unui reper strategic al infrastructurii experimentale româneşti în domeniul materialelor avansate pentru aplicaţii aerospaţiale. Acesta a fost implementat în perioada 28.04.2020-27.04.2023, cu un buget total eligibil în valoare de 7.014.647,75 lei (finanţare nerambursabilă acordată de AMPOC - 80% contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională şi 20% contribuţie din bugetul naţional), prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, şi reprezintă o iniţiativă de creare a unei platforme experimentale de referinţă pe plan regional, prin extinderea, consolidarea infrastructurii şi creşterea capabilităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul materialelor inteligente, cu greutate redusă şi performanţe structurale ridicate, al proceselor de fabricaţie avansate, şi al investigaţiilor experimentale dedicate tehnologiilor şi inovaţiilor emergente referitoare la reducerea emisiilor de zgomot aplicate motoarelor aeronavelor civile ale viitorului.
Implementarea cu succes a activitătilor de cercetare a proiectului a condus la atingerea integrală a obiectivelor proiectului, atât din perspectiva dezvoltării infrastructurii de cercetare şi a utilizării optime a acesteia în acord cu ţintele definite în proiect, dar mai ales din punct de vedere ştiinţific, creşterea nivelului tehnologic, în cadrul proiectului obţinându-se rezultate notabile privind definirea unei noi tehnologii pasive de reducere a nivelului de zgomot (5dB global, valoare superioară obiectivului proiectului de 2dB) produs de curgerea turbulentă care interacţionează cu bordul de atac al paletelor de stator de ventilator tip OGV (Outer Guide Vane), în motoarele de tip turbofan (turboventilator).

Concept pasiv de reducere a nivelului de zgomot produs de curgerea turbulenta care interacţionează cu bordul de atac al paletelor de stator ale ventilatoarelor motoarelor de tip turbofan

Totodată, dezvoltarea acestui concept acustic utilizand atât tehnologii emergente de fabricaţie aditivă cât şi tehnologii convenţionale utilizate la nivel industrial, validarea numerică, validarea experimentală a performanţelor pe stand de testare aeroacustic dezvoltat în cadrul proiectului, şi în final fabricarea din materiale compozite ranforsate cu fibre de carbon a demonstratoarelor la scară reală care integrează aceste noi rezultate, etapă premergătoare transferului la nivel industrial, constituie principalele rezultate şi contribuţii la misiunea cercetărilor la nivel european în domeniul aeronautic care are ca ţintă dezvoltarea de motoare noi, cu grade de comprimare ridicate, care integrează noi tehnologii de reducere a nivelului de zgomot, cu o eficienţă energetică mai ridicată, care să răspundă standardelor globale de reducere a emisiilor fixate la orizontul anilor 2050 pentru piaţa de aeronave civile.

Masurare dimensionala 3D a profilului aerodinamic

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare în domeniul materialelor inteligente, cu greutate specifică redusă şi performanţe structurale ridicate, al proceselor de fabricaţie avansate, şi al investigaţiilor experimentale dedicate tehnologiilor şi inovaţiilor pentru domeniul aeronautic, dar şi rezultatele ştiintifice obţinute în cadrul proiectului REMASTER, contribuie indubitabil la consolidarea bazei colaborărilor deja de tradiţie cu entităţi de renume în domeniul aviaţiei la nivel European (SAFRAN Aircraft Engines), deschizând totodată perspectiva diversificării portofoliului de servicii de cercetare pe care institutul îl poate oferi terţilor, ca parte în proiecte naţionale şi europene.

Matrita tehnologica (configuratie inchisa) dezvoltata prin fabricatie aditiva utilizand fotopolimeri si tehnologia Digital Light Processing (DLP), imprimanta 3Dmagna Photocentric

Tehnologia de fabricatie a reperului de aviatie din materiale compozite ranforsate cu fibre de carbon: Autoclava SCHOLZ INCD Turbomotoare COMOTI, ansamblu matrita si Schema detaliată a ansamblului însăcuit şi vidat pentru polimerizare

Structura profil aerodinamic paleta de stator ventilator din materiale compozite ranforsate cu fibre de carbon

Toate aceste eforturi au condus la creşterea vizibilităţii institutului şi a cercetării româneşti în plan European, în comunitatea ştiinţifică şi pe segmentul de piaţă în care activează, prin diversificarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii deja existente, dar şi prin rezultatele ştiinţifice obţinute cu posibilitate de aplicare în alte domenii conexe, şi totodată, au îmbunătăţit semnificativ procesul de aliniere a cercetării şi dezvoltării româneşti la standardele europene. Din punct de vedere social, proiectul va conduce la o creştere a cunoştinţelor în domeniul materialelor compozite avansate, a proiectării, fabricaţiei, testării de structuri pentru motoare de aviaţie. Din punct de vedere al mediului, soluţiile generate de proiect (tehnologii de reducere a emisiilor de zgomot perceput pentru avioanele civile, utilizarea de materiale compozite avansate, mai uşoare, mai rezistente şi cu durabilitate sporită care implică un consum de combustibil scăzut şi implicit o reducere a emisiilor poluante), au un impact benefic direct şi contribuie la atingerea ţintelor anterior prezentate şi care vizează reducerea emisiilor şi a impactului asupra schimbărilor climatice globale.

Ansamblul activitatilor proiectului au fost finalizate in proportie de 100% si cu atingerea integrala a obiectivelor definite conform Cererii de finantare atasate la ctr. 12/1.1.3H/28.04.2020.

Lista rezultatelor proiectului conform Cererii de finantare atasate la ctr12/1.1.3H/28.04.2020:

1. D1.1 - Proiectarea statiei de furnizare a aerului comprimat. Livrabil D1.1-FINAL a fost remis în Anexa 5 la RP1 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
2. D1.2 - Componente statie aer comprimat fabricate. Livrabil D1.2-FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP3 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
3. D1.3 - Componente statie aer comprimat achizitionate. Livrabil D1.3-FINAL a fost remis în Anexa 2 la RP3 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
4. D1.4 - Ansamblul Statia de furnizare a aerului comprimat (obiect fizic- hardware). Livrabil D1.4-FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
5. D1.5 - Punere in functiune Statie aer comprimat. Raport de încercare a functionalitatii. Livrabil D1.5-FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP5 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
6. D1.6 - Proceduri de achizitie Camera Curata cls. 100.000-ISO 8. Livrabil D1.6-FINAL a fost remis în Anexa 3 si Anexa 4 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
7. D1.7 - Raport de instalare si încercare functionala a Camerei Curate cls. 100,000-ISO 8. Livrabil D1.7-FINAL a fost remis în Anexa 5 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
8. D2.1 - Proceduri de achizitie Imprimanta 3D cu Carbon. Livrabil D2.1-FINAL a fost remis în Anexa 6 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
9. D2.2 - Echipament achizitionat: Imprimanta 3D cu Carbon. Livrabil D2.2-FINAL a fost remis în Anexa 7 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
10. D2.3 - Imprimanta 3D cu Carbon Raport de istalare si punere în functiune. Livrabil D2.3-FINAL a fost remis în Anexa 8 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
11. D3.1 - Proceduri de achizitie Echipamente de Analiza termica si mecanica. Livrabil D3.1-FINAL a fost remis în Anexa 9 si Anexa 10 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
12. D3.2 - Raport de instalare si punere în functiune. Livrabil D3.2-FINAL a fost remis în Anexa 11 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
13. D4.1 - Proceduri de achizitie Masina de taiere cu jet de apa. Livrabil D4.1-FINAL a fost remis în Anexa 2 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
14. D4.2 - Proceduri de achizitie echipament: Masa de taiere automata de preimpregnate. Livrabil D4.2-FINAL a fost remis în Anexa 3 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
15. D4.3 Proceduri de achizitie Echipament: Sistem rotativ pentru masuratori dimensionale 3D.
Nota: Echipamentul nu a mai fost achizitionat. O nota justificativa de fundamentare a fost remisa in cadrul Notificarii nr.6, aprobata de DGOIC prin raspuns nr. 8994/25.06.2020, ulterior Planul de achizitii fiind actualizat prin Notificarea nr.11 aprobata de DGOIC prin raspuns nr. 9928/18.08.2020.
16. D4.4 Raport de instalare si punere în functiune Echipament: Masina de taiere cu jet de apa. Livrabil D4.4-FINAL a fost remis în Anexa 4 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
17. D4.5 Raport de instalare si punere în functiune Echipament: Masa de taiere automata de preimpregnate. Livrabil D4.5-FINAL a fost remis în Anexa 2 la RP5 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
18. D4.6 Raport de instalare si punere în functiune Echipament: Sistem rotativ pentru masuratori dimensionale 3D
Nota: Echipamentul nu a mai fost achizitionat. O nota justificativa de fundamentare a fost remisa in cadrul Notificarii nr.6, aprobata de DGOIC prin raspuns nr. 8994/25.06.2020, ulterior Planul de achizitii fiind actualizat prin Notificarea nr.11 aprobata de DGOIC prin raspuns nr. 9928/18.08.2020.
19. D5.1 Raport privind proiectarea si analiza prin simulari numerice a paletelor de stator ventilator OGV care integreaza noul concept/tehnologie de reducere a nivelului de zgomot. Livrabil D5.1 -FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP7 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
20. D5.2 Raport privind rezultatele campaniei de analize termo-mecanice. Livrabil D5.2. Raport privind rezultatele campaniei de analize termo-mecanice_FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP8 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
21. D5.3 Prezentarea paletei/paletelor de stator ventilator OGV care integreaza noul concept/noua tehnologie de reducere a nivelului de zgomot (model experimental). Raport privind performantele. Livrabil D5.3. Prezentarea paletei/paletelor de stator ventilator OGV care integreaza noul concept/noua tehnologie de reducere a nivelului de zgomot (model experimental). Raport privind performantele_VI-FINAL a fost remis în Anexa 1 la RP13 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
22. D6.1 Raport de progres I
Livrabil D6.1 Anexa 2. Raport de progres nr. 1 eferent perioadei 28.04.2020- 31.07.2020
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 2 eferent perioadei 01.08.2020-31.10.2020.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 3 eferent perioadei 01.11.2020-31.01.2021
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 4 eferent perioadei 01.02.2021-30.04.2021
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 5 eferent perioadei 01.05.2021-31.07.2021.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 6 eferent perioadei 01.08.2021-31.10.2021
23. D6.2 Raport de progres II
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 7 eferent perioadei 01.11.2021-31.01.2022.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 8 eferent perioadei 01.02.2022-30.04.2022
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 9 eferent perioadei 01.05.2022-31.07.2022.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 10 eferent perioadei 01.08.2022-28.09.2022.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 11 eferent perioadei 29.09.2022-31.12.2022.
Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 12 eferent perioadei 01.01.2023-31.03.2023.
24. D6.3 Raport Final (Livrabil D6.1 Anexa 12. Raport de progres nr. 13 Final eferent perioadei 01.04.2023-27.04.2023).
25. D6.4 Raportul de management al riscului I (Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului I - Anexa 6 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului II - Anexa 6 la RP3 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului III - Anexa 4 la RP5 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului IV- Anexa 2 la RP6 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului VI- Anexa 3 la RP7 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului VII- Anexa 2 la RP8 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului VIII- Anexa 2 la RP9 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului IX- Anexa 2 la RP10 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului X- Anexa 2 la RP11 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului XI- Anexa 2 la RP12 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
26. D6.5 Raportul de management al riscului II: Livrabilul D6.5 Raportul de management al riscului XII-FINAL remis în Anexa 2 la RP13 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
27. D6.6 Raportul privind alocarea resurselor I (Livrabil D6.6 Raportul privind alocarea resurselor I a fost remis în Anexa 13 la RP3 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselor II a fost remis în Anexa 13 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselor III este remis în Anexa 5 la RP5 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselor IV este remis în Anexa 3 la RP6 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea V este remis în Anexa 4 la RP7 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea VI este remis în Anexa 3 la RP8 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea VII este remis în Anexa 3 la RP9 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea VIII este remis în Anexa 3 la RP10 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea IX este remis în Anexa 3 la RP11 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea X este remis în Anexa 3 la RP12 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
28. D6.7 Raportul privind alocarea resurselor II: Livrabil D6.7 Raportul privind alocarea resurselorII-partea XI-FINAL este remis în Anexa 3 la RP13 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
29. D7.1 Raport privind proiectarea site-ului proiectului: Livrabilul D7.1 Raport privind proiectarea site-ului proiectului a fost remis în Anexa 16 la RP2 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
30. D7.2 Actualizarea site-ului proiectului I (Librabilul D7.2 Actualizarea site-ului proiectului I este remis în Anexa 7 la RP3 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.2 Actualizarea site-ului proiectului II este remis în Anexa 7 la RP4 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
31. D7.3 Actualizarea site-ului proiectului II (Librabilul D7.4 Actualizarea site-ului proiectului III este remis în Anexa 10 la RP5 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.4 Actualizarea site-ului proiectului IV este remis în Anexa 8 la RP6 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
32. D7.4 Actualizarea site-ului proiectului III (Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului V este remis în Anexa 9 la RP7 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului VI este remis în Anexa 8 la RP8 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
33. D7.5 Actualizarea site-ului proiectului IV (Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului VII este remis în Anexa 8 la RP9 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului VIII este remis în Anexa 7 la RP10 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului IX este remis în Anexa 9 la RP11 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020; Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului X este remis în Anexa 8 la RP12 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020)
34. D7.6 Actualizarea site-ului proiectului V-Final: Librabilul D7.5 Actualizarea site-ului proiectului XI-FINAL este remis în Anexa 6 la RP13 ctr.12/1.1.3H/28.04.2020.
35. D 7.7 Poster de prezentare a proiectului: Livrabilul D 7.7 (remis în Anexa 11 la RP1 Poster_autocolante)
36. D7.8 Articol de presa de prezentare a proiectului: Livrabilul D7.8 Articol de presa de prezentare a proiectului- FINAL (remis în Anexa 8 la RP13)
37. D7.9 Plan de exploatare: Livrabilul D7.9 Plan de exploatare - FINAL (remis în Anexa 9 la RP13)
38. D 6.8- Raportul Audit final al proiectului. DA. Comanda pentru Auditul financiar extern pentru proiectul cu acronimul REMASTER ctr.12/1.1.3H/28.04.2020 a fost emisa, Raportul de audit financiar va fi emis in luna iunie 2023.


Dr. ing. Raluca Maier, director de proiect POC ctr.12/1.1.3H/28.04.2020, şef Departament Materiale Compozite pentru Aviaţie, I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020"

Echipamente si aplicatii Sofware

Activitatea 1 (subactivitatea 1.6 si respectiv 1.7): Echipament achiziţionat: I. Sistem cameră curată - HVAC
1. Denumire Echipament achiziţionat: Sistem cameră curată - HVAC

2. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
În cadrul contractului de cercetare-dezvoltare nr. 12/axa1/1.1.3H/28.04.2020, achiziţia unui Sistem Cameră Curată- HVAC, a fost necesară pentru dezvoltarea activităţii de cercetare în domeniul materialelor avansate din cadrul pentru procesarea într-un mediu controlat, din punct de vedere al puritatii aerului, al temperaturii, în procesul de fabricare al structurilor ?i componentelor din materiale compozite avansate utilizând tehnologii complexe, emergente, cerinte solicitate in aplicatiile pentru domenii de vârf cum este cel al avitiei si spatiului.


Activitatea 1 (subactivitatea 1.6 si respectiv 1.7): Serviciu- Amenajare cameră curată
1. Denumire: Cameră Curată certificată clasa de curatenie ISO 8 (cf. ISO 14644)

2. Domeniu de utilizare: procesare materiale în mediu controlat

3. Caracteristici tehnice generale: Cameră Curată certificată clasa de curatenie ISO 8 (cf. ISO 14644)

4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI este singura unitate specializată din România care integrează activităţile de cercetare stiinţifică, proiectare, producţie, experimentare, testare, transfer tehnologic şi inovare în domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină cu gaze ?i maşinilor paletate de turaţie înaltă. I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI are ca principale direcţii de dezvoltare motoarele cu turbine de aviaţie, producerea în condiţii de eficienţă ridicată a energiei electrice şi termice, exploatarea ecologică, raţională şi eficientă a resurselor naturale, tehnologiile şi echipamentele noi, destinate protecţiei şi ecologizării mediului şi dezvoltarea de materiale noi cu caracteristici superioare aferente acestor domenii. În vederea atingerii unui obiectiv strategic important al Laboratorului de Materiale Compozite pentru Aviatie-C115, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, care vizează realizarea unui ciclu tehnologic complet de dezvoltare a unui produs/componente/structuri din materiale compozite avansate, pornind de la proiectarea structurii şi a matriţelor necesare în procesul de fabricaţie, efectuarea de simulări numerice (inclusiv calcul de rezistenţă), selecţia materialelor (precursorilor: polimeri, faze de ranforsare, miezuri, inserţii metalice etc.), caracterizarea termică, chimică, structurală şi mecanică a materialelor compozite la nivel de laborator, urmatoarea etapă o constituie procesarea, manipularea, realizarea operaţiunilor de lay-up, însăcuirea etc., activităţi care trebuie realizate într-un mediu controlat din punct de vedere termic, al mediului (umiditate relativă, filtrare particule), condiţii care nu pot fi asigurate în prezent, în spaţiul existent, în cadrul laboratorului. Camera Curată ISO-8 (cf. ISO 14644) permite realizarea activităţilor, mai sus menţionate, premergătoare procesului de polimerizare şi fabricare a reperelor din materiale compozite polimerice ranforsate, studiate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare.

Activitatea 2 (subactivitatea 2.1, 2.2 si respectiv 2.3):

1. Denumire Echipament achiziţionat: II. lmprimanta 3D cu Carbon- 1 buc.- Imprimantă 3D Markforged-X7 cu seria nr.: 6396d3295ea9

2. Domeniu de utilizare: manufacturare aditiva-Printare 3D structuri/repere, cu fir continuu de element ranforsant

3. Caracteristici tehnice generale:
Model: Markforged-X7
Firma producatoare: Markforged
Tehnologie de printare 3D: FFF (Fused Filament Fabrication)/ CFF (Continuous Filament Fabrication)

  • Volum util de lucru:
    Axa X: min. 300 mm
    Axa Y: min. 250 mm
    Axa Z: min. 200 mm
  • Tehnologie: printare cu fir continuu de element ranforsant;
  • Tipurile de materiale:
- Filament continuu element ranforsant tip fibre: carbon, sticla, kevlar etc;
- Filamente de tipul fibre din polimeri sintetici - poliamide ranforsate;
- Structura internă de umplere/ ranforsare reper: triunghiulară, hexagonală, dreptunghiulară.

4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
Context: Substituţia materialelor traditionale, metalice cu materiale compozite mai uşoare, cu performanţe îmbunătăţite, caracteristici intrinseci deosebite şi durată de funcţionare superioară a inregistrat o creştere spectaculoasă în ultimul deceniu. Dezvoltarea şi fabricarea de repere din materiale compozite ranforsate prin utilizarea de tehnici şi tehnologii conventionale disponibile în cadrul laboratorului de materiale compozite avansate al I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI (autoclava, VA-RTM), este un proces complex care necesită un consum important de timp, resurse energetice şi umane. Echipamentul Imprimanta 3D cu Carbon se utilizează în cadrul proiectului de cercetare dezvoltare de complementaritate cu titlul "Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction", acronim REMASTER, contract nr. 12/axa1/1.1.3H/28.04.2020, cod SMIS 132263, pentru dezvoltarea de structuri/componente din materiale compozite ranforsate, utilizand tehnologia emergentă de printare 3D cu fir continuu de element ranforsant (carbon, kevlar şi fibră de sticlă). Dezvoltarea capabilităţilor de fabricare prin utilzarea tehnologiei de fabricare aditivă, printare 3D, genereaza avantaje incontestabile: utilizarea unui proces tehnologic de complexitate redusa, o reducere semnificativa a timpului, a resursei energetice şi a resursei umane. În cadrul prezentului proiect REMASTER, respectiv contractul 12/1.13H/2020, tehnologiille conventionale disponibile în cadrul laboratorului de materiale compozite avansate al I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI (autoclava, VA-RTM) vor face obiectul unui studiu comparativ împreună cu noua tehnologie de printare 3D, în ceea ce priveste performanţele din punct de vedere constructiv/structural, al toleranţelor, a timpului de fabricare, al necesarului de resurse umane implicate dar şi a costurilor aferente.

Activitatea 3 (subactivitatea 3.1 si respectiv 3.2):

Echipament achiziţionat: III.Echipament de Analiza termica si mecanica (DMA)
1. Denumire Echipament achiziţionat: DMA 850

2. Domeniu de utilizare: caracterizarea vâscoelastică a polimerilor şi materialelor polimerice compozite, în regim dinamic

Domeniu de masurare:
   1. Interval de temperatură de operare min.[ -150 ÷ 600 ℃]
   2. Viteza de încălzire min. 0.1- 20℃/min.
   3. Viteza de răcire min. 0.1- 10℃/min.
   4. Intervalul frecvenţei de operare cuprins între 0.001 şi 200 Hz;
   5. Intervalul amplitudinii deformaţiei: ±0.005 până la 10,000 μm;
   6. Intervalul modului de deformare (E): 103 ÷ 3x1012 Pa;
   7. Intervalul frecvenţei: 0.001 ÷ 200 Hz;
   8. Interval forţă: 0.1 mN ÷18 N;
   9. Domeniul amplitudinii deformaţiei: ±0.005 ÷ 10,000 μm;

3. Caracteristici tehnice generale:
Model: DMA 850
Firma producatoare: TA Instruments
Caracteristici:
   1. Echipat cu sistem de răcire;
   2. Incintă cu temperatură controlată pentru temperaturi negative şi pozitive;
   3. Forţa maxima min. 18N (cu o rezoluţie de minim 0.00001);
   4. Mod de deformare: încovoiere în trei puncte, consolă simplă, consolă dublă, compresiune/penetrare, tensionare, forfecare liniară;
   5. Precizie Modul de deformare: min. ± 1%;
   6. Forţa maximă min. 18 N mod static şi dinamic (cu o rezoluţie de min. 0.00001N);
   7. Rezoluţia deformatiei: min. 0.1 nm;
   8. Măsurarea rigidităţii materialului (modulul E, opţiunea tan d) şi amortizarea;
   9. Sensibilitate tan δ: min. 0.0001;
   10. Rezoluţia pentru tan δ: 0.00001;
   11. Atmosferă: statică sau dinamică (aer, gaze inerte: Ar, He, N2);
   12. Sistem de control al temperaturii;
   13. Sistem de control al determinării modulelor de deformare

4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
  Echipamentul de Analiză termică şi mecanică (DMA), va fi utilizat pentru caracterizarea vâscoelastică a polimerilor şi materialelor polimerice compozite, în regim dinamic. Experimentele vor permite evaluarea relaxărilor în polimeri şi a energiilor de activare ale acestora, înregistrarea variaţiei modulului de elasticitate (E') în funcţie de temperatură, determinarea temperaturii de tranziţie sticloasă, obţinerea de informaţii privind prezenţa altor fenomene (cristalizare, topire).
  Echipamentul de Analiză termică şi mecanică (DMA) contribuie indubitabil la atingerea unuia din obiectivele proiectului de complementaritate cu acronimul REMASTER, contract12/1.13H/2020, cu privire la extinderea infrastructurii deja existente în cadrul I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, privind tehnicile şi metodele de evaluare a performanţelor termice şi mecanice a materialelor compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon, polimerilor, materialelor ceramice, nanomaterialelor studiate. Beneficiile preconizate determinate de această achiziţie sunt legate de eliminarea colaborării cu terţi si totodată, extinderea cercetării în domeniul materialelor emergente de tipul compozitelor ranforsate prin substituţia unor materiale tradiţionale, metalice, cu densitate superioară şi caracteristici inferioare sau comparabile, utilizate în dezvoltarea de structuri şi componente ce echipează turbomotoarele din domeniul aeronautic şi industrial, cu materiale mai uşoare şi cu performanţe ridicate. În cadrul proiectului, Echipamentul de analiză termică şi mecanică (DMA) se va utiliza pentru evaluarea performanţelor vâscoelastice în regim dinamic a materialelor compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon utilizate în fabricarea paletelor de stator OGV, analiză esenţială pentru o validare cu înaltă fidelitate (determinarea proprietăţilor în funcţie de: temperatură, timp, frecvenţă, forţă şi deformaţie) a structurii conform cerinţelor de mediu şi a specificaţiilor de funcţionare ale motorului.
Echipament achiziţionat: IV.Echipament de Analiza termica si mecanica (TMA)

  1. Denumire Echipament achiziţionat: TMA 450

  2. Domeniu de utilizare: analiză termo-mecanică, măsurători dimensionale în funcţie de temperatură pentru o solicitare- forţă predefinită

  3. Caracteristici tehnice generale:
Model: TMA 450
Firma producatoare: TA Instruments

Domeniu de masurare:
   1. Domeniul de temperatură: -150℃ până la 1000℃;
   2. Viteza de încălzire: min. 0.01 ℃/min. ÷ 150 ℃/min;
   3. Timp de răcire: max. 10 min. de la 600℃ la 50 ℃;
   4. Domeniul de măsurare ±2,5 mm şi rezoluţie max. 15 nm;
   5. Domeniul forţei aplicate probei min. [0.001 ÷ 2N];
   6. Domeniul de măsurare ±2,5 mm, rezoluţie max. 15 nm;
   7. Domeniul forţei aplicate probei min. [0.001 ÷ 2N];
   8. Domeniul de frecventa sa fie cuprins, cel putin, între 0.01-2 [Hz]

Caracteristici:
   1. Posibilitate testare materiale cu proprietăţi elastice (ex. elastomeri) sau materiale cu rigiditate ridicata (ex. materiale compozite cu matrice termoplaste, termorigide);
   2. Precizia măsurătorii: ± 0.1%;
   3. Rezoluţia deplasării: < 0.5 nm;
   4. Dimensiunea maximă a probei: minim 25 mm (L) x 10 mm (D);
   5. Cuptor care asigură un interval de temperatură: -150℃÷1000℃;
   6. Posibilitatea de generare de trepte/rampe pentru deformare şi efort la temperatură constantă;
   7. Efectuare teste în regim dinamic, identificarea propietăţilor vâscoelastice ale materialelor;
   8. Mod de lucru ce permite descompunerea în semnale reversibile şi ireversibile ale semnalelor de schimbări dimensionale;
   9. Posibilitatea de a efectua experimente de fluaj şi măsurători de relaxare la efort, cu posibilitatea de a cuantifica datele experimentale în unităţi reologice (% deformare, complianţa la fluaj, recuperare complianţa , modul de relaxare);
   10. Abatere dinamică de la linia de bază: < 1μm (măsurată în intervalul -100 - 500℃)

  4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
Echipamentul de Analiză termică şi mecanică (TMA), va fi utilizat pentru analiza termo-mecanică, măsurători dimensionale în funcţie de temperatură pentru o solicitare- forţă predefinită, respectiv măsurarea rapida a deplasării probei (realizate din materiale compozite polimerice care fac obiectul studiilor de cercetare in cadrul contractului 12/1.13H/2020), creştere, micşorare, mişcare etc. in funcţie de temperatură, timp si forta aplicată. Echipamentul anterior mentionat va fi utilizat pentru a caracteriza expansiunea liniara, tranzitia la fază sticloasa si puncte de inmuiere ale materialelor, aplicand o forţă constanta asupra specimenului in timp ce temperatura este variata. Echipamentul de Analiză termică şi mecanică (TMA) contribuie indubitabil la atingerea unuia din obiectivele proiectului de complementaritate acronim REMASTER, contract12/1.13H/2020, cu privire la extinderea infrastructurii deja existente în cadrul I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, privind tehnicile şi metodele de evaluare a performanţelor termice şi mecanice a materialelor compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon, polimerilor, nanomaterialelor studiate. Beneficiile preconizate determinate de această achiziţie sunt legate de eliminarea colaborării cu terţi si totodata, extinderea cercetării în domeniul materialelor emergente de tipul compozitelor ranforsate prin substituţia unor materiale tradiţionale, metalice, cu densitate superioară şi caracteristici inferioare sau comparabile, utilizate în dezvoltarea de structuri şi componente ce echipează turbomotoarele din domeniul aeronautic şi industrial, cu materiale mai uşoare şi cu performanţe ridicate. În cadrul proiectului, Echipamentul de analiză termică şi mecanică (TMA) se va utiliza pentru evaluarea performanţelor termo-mecanice ale materialelor compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon utilizate în fabricarea paletelor de stator OGV, in special caracterizarea expansiunii liniare, tranzitia la faza sticloasa si puncte de inmuiere ale materialelor, aplicand o forta constanta asupra specimenului in timp ce temperatura este variata. Aceste analize sunt esenţiale pentru o validare cu înaltă fidelitate (determinarea proprietăţilor în funcţie de: temperatură, timp, frecvenţă, forţă şi deformaţie) a structurii co nform cerinţelor de mediu şi a specificaţiilor de funcţionare ale motorului.

Echipament achiziţionat: V. Echipament de Analiza termica si mecanica (Echipament de determinare a conductivitatii termice)

  1. Denumire Echipament achiziţionat: DISCOVERY XENON FLASH DXF

  2. Domeniu de utilizare: determinarea conductivitate termică, difuzivitate termică, căldură specifică

  3. Caracteristici tehnice generale:
Model: DISCOVERY XENON FLASH DXF
Firma producatoare: TA Instruments
Domeniu de masurare:
   1. Domeniu conductivitate termică: min. 0.1 ÷2000 W/(m*K);
   2. Domeniu difuzivitate termică: min 0,01 - 1000 mm2/s;
   3. Domeniu de temperatură de min. -150℃ ÷ min. 200℃;
   4. Acurateţe conductivitate termică: min. ±4 %;
   5. Acurateţe de măsurare difuzivitate termică: min. 2.3 %;
   6. Repetabilitate conductivitate termică: min. ± 3,5 %;
   7. Repetabilitate difuzivitate termică: min. ± 2,0 %
Caracteristici:
   1. Determinarea conductivităţii termice, difuzivităţii termice; căldurii specifice;
   2. Sistem răcire integrat pentru intervalul de temperatură solicitat;
   3. Dimensiuni gabarit echipament: max. 110 cm x 65 cm x 50cm (Lx W x H);
   4. Senzorii de măsurare ai temperaturii sunt de tip PIN, în contact direct cu proba.

  4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
 În cadrul proiectului, contract12/1.13H/2020, Echipamentul de determinare a conductivităţii termice se va utiliza pentru evaluarea performanţelor termice, conductivităţii termice, difuzivităţii termice şi căldurii specifice a materialelor compozite polimerice ranforsate cu fibre de carbon utilizate în fabricarea paletelor de stator OGV, fiind date esenţiale pentru o validare cu înaltă fidelitate (determinarea proprietăţilor în funcţie de: temperatură, timp, frecvenţă, forţă şi deformaţie) a structurii conform cerinţelor de mediu şi a specificaţiilor de funcţionare ale motorului.

Activitatea 4: Extinderea infrastructurii existente pentru prelucrari mecanice si masurare 3D
Subactivitatea 4.1 - Achizitionarea echipamentelor pentru prelucrari mecanice si masurare 3D
Subactivitatea 4.2 - Instalarea si punerea în functiune
   I. Echipament achiziţionat: Masina de taiere cu jet de apă
   1. Denumire Echipament achiziţionat: Masină de taiere cu jet de apă

Filme: Operatiuni taiere cu Masină de taiere cu jet de apă


2. Domeniu de utilizare: tăierea unei game largi de materiale metalice şi nemetalice, în principal: materiale plastice, polimeri termorigizi, materiale compozite ranforsate dure, oţel, aluminiu, cupru, bronz, titan, precum şi alte materiale: sticlă, materiale ceramice.
3. Caracteristici tehnice generale: Model: Masină de taiere cu jet de apă Maxiem 1530
Firma producatoare: OMAX
Domeniu de utilizare/regimuri taiere: Permite adăugarea unei soluţii abrazive (tip nisip, granat, etc), în funcţie de materialul care urmează a fi tăiat/prelucrat.
   1. Domeniul de taiere: grosimi de la 0.2 ÷ 200 mm, indiferent de tipul materialului;
   2. Sistem de tăiere asistat de vid pentru materiale compozite şi alte tipuri de materiale casante in vederea evitarii delaminarii sau fragilizarii materialelor
   3. Viteza min. 12 m/min.
   4. Repetabilitate min.± 0.03 mm
   5. Acurateţe poziţionare lineară max. ± 0,1
   6. Asigură un nivel de zgomot: sub 85 dBA la 1 m de utilaj.
   7. Capacitate de tăiere submersibilă
   8. Cap de tăiere cu orificiu diamantat integrat şi garantat min. 500 ore de funcţionare şi 4 tuburi de amestec.
   9. Software: Posibilitatea de importare a desenelor 2D din programe la care COMOTI are acces, precum SolidEdge, Solid Works, CATIA, Unigraphics, AUTOCAD (.dwg, .dxf).
Caracteristici:
   1. Curse:
   - Axa X:min 2900 max 3100 mm;
   - Axa Y: min 1400 max 1600 mm;
   - Axa Z: min 250 mm;
   2. Nivel de zgomot: sub 85 dBA la 1 m de utilaj;
   3. Capacitate de tăiere submersibilă;
   4. Maşina să fie dotată cu pompă cu acţionare directă (minim 3400 bari si exclus amplificator hidraulic);
   5. Sistem de tăiere asistat cu vacuum pentru materiale compozite si casante;
   6. Servomotoare de precizie înaltă, fără perii (brushless);
   7. Transmisie axe X-Y prin fricţiune;
   8. Interfaţa de comunicare : cel putin prin USB si RS 232 C
   9. Controler cu sistem de operare compatibil cu Windows 7/10;
   10. Alte caracteristici :
   a) Sistem automat de alimentare cu nisip /
   material abraziv de min 200 kg;
   b) Capul de taiere dotat cu orificiu diamanatat integrat si garantat min 500h de funcţionare;
   c) Update pentru software utilaj (gratuit pe viaţă);
   d) Training anual la sediul producătorului (gratuit în fiecare an - exclus masă, cazare şi transport);
   e) Acces gratuit la documente/filme online în limba română/engleză aferente utilizării, programării, şi reparaţiei utilajului (se vor indica link-urile către documentaţia tehnică online);
4. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
   Echipamentul Masină de taiere cu jet de apă achizitionat, va fi utilizat in cadrul contractului 12/1.13H/2020 pentru tăierea probelor, operaţiuni de prelucrare mecanic? pe prototipuri la scară mică sau la scară mare, fară a afecta matricea polimerică a materialului compozit ranforsat cu fibre de carbon, stabilind regimul de răcire şi vitezele de tăiere optime.

Activitatea 4: Extinderea infrastructurii existente pentru prelucrari mecanice si masurare 3D
Subactivitatea 4.2 - Instalarea si punerea în funcţiune
Echipament achiziţionat: Masă de taiere automată de preimpregnate

1. Denumire Echipament achiziţionat: Masă de taiere automată de preimpregnate
2. Domeniu de utilizare: tăierea unei game largi de materiale tip ţesături din fibre-carbon, sticla, aramide, materiale preimpregnate (prepreg), compozite.
3. Caracteristici tehnice generale: Model: Masă de taiere automată de preimpregnate Eagle S125-54x12
   Firma producatoare: EASTMAN
4. Domeniu de utilizare/regimuri taiere: Permite adăugarea unei soluţii abrazive (tip nisip, granat, etc), în funcţie de materialul care urmează a fi tăiat/prelucrat.
- tăiere de ţesături din fibre de carbon, sticlă, kevlar, neimpregnate, preimpregnate, compozite etc cu grosimi cuprinse între 0.1 ÷ 10 mm
- pentru un singur strat sau câteva straturi (funcţie de material), cu fereastra activă de tăiere de 1,31 x 2,44 m (W X L), pentru tăierea de materiale din role de până la 137 cm lăţime.
Caracteristici:
   1. Suprafaţă de lucru fixă: 1,63 x 3,66 m (W x L); Dimensiuni de tăiere active: 1,31 x 2,44 m (W x L)
   2. Posibilitatea montării a min. 3 capete de tăiere simultan; Cap de tăiere standard, cu 3 scule: Cuţit disc ( Diametru 28mm); Lamă trasă (Pentru materiale mai dure); Cuţit disc (Diametru 40mm)
   3. Pix pentru marcări/adnotări: Cu control pneumatic
   4. Suport pentru 1 rolă de material: role de max. 130kg, 130cm
   5. Viteză maximă de tăiere: 1,5 m/s;
   6. Precizie de repoziţionare de ± 0.25mm
   7. Control electronic al apăsării sculelor; Panou de control cu ecran tactil, limba engleză şi română
   8. Pompă de vid: Sistem de vacuum- Pompa 7.5 CP, cu amortizor
   9. Sistem de operare disponibil pentru Windows 7/10
   10. Software de control al tăierii, cu funcţii de minimizare a deşeurilor de materii prime, nesting si de optimizare a tăierii: tăiere duplicate, evitarea tăierii duble, perimetre definite pe straturi diferite, rotire, scalare, ştergere, oglindire.
   11. Vizualizare în timp real al evoluţiei tăierii
   12. Posibilitatea de reluare a tăierii din ultimul punct, la opriri de urgenţă sau căderi de tensiune; Posibilitatea acţionării: Oprire de urgenţă
   13. Compresor de aer pentru manevrarea sculelor (aer comprimat: 5.17 - 6.2 bar la 0.42 m3/min.)
   14. Licenţă de software permanentă/ Formatul datelor de lucru: DXF, HPGL
   15. Condiţii de mediu de lucru: Temp. 12-37 oC, umiditate 20-80%RH
5. Scop si utilizare in cadrul proiectului:
   Echipamentul Masă de taiere automată de preimpregnate achizitionat, a fost achizitionat si utilizat in cadrul contractului 12/1.13H/2020, în Activitatea 5 (5.2 si 5.3) a proiectului, pentru tăierea de înaltă precizie a straturilor preimpregnate de fibre ţesute anterior operaţiunilor de lay-up, asamblare şi matriţare, conform datelor de intrare din fişierele CAD predefinite, stabilind regimul de tăiere (vitezele, grosimile, capul de tăiere) optime in functie de material.

Informare si publicitate

COMOTI îşi consolideaza poziţia de partener european strategic în domeniul aeronautic

REMASTER, proiectul dezvoltării unei infrastructuri româneşti în domeniul materialelor inteligente pentru aplicaţii aerospaţiale.
Mai multe detalii pot fi accesate fie prin navigarea catre Website-ul publicatiei, sau prin descarcarea fisierului PDF.


În scopul diseminării informaţiilor legate de evoluţia proiectului, într-un mod cât mai transparent, simplu şi mai accesibil, a fost realizat Website proiectului care poate fi accesat la adresa:

https://lab115compozite.wixsite.com/remaster

Accesarea platformei https://www.wix.com/ a făcut realizarea site-ului web facilă, aceasta oferind toate uneltele necesare pentru crearea şi personalizarea unui website, atât prin elemente de tip "drag&drop", cât şi prin accesarea limbajului de programare HTML & Javascript. Alegerea de a utiliza această platformă a venit în urma nevoii de a putea avea acces continuu la editorul platformei pentru a putea fi controlat constant conţinutul acestuia de către membrii echipei proiectului astfel încât informaţiile despre evoluţia cercetării şi a rezultatelor să fie actualizate în timp real. Conţinutul Website-ului a urmărit instrucţiunile redate în documentul "MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ PENTRU INSTRUMENTELE STRUCTURALE 2014-2020 ÎN ROMÂNIA" şi cuprinde: Cinci pagini uşor navigabile cu un aspect îngrijit şi minimalist accesibile din zona antetului (vezi Fig. 1). Acestea pot fi accesate prin comanda "click-stanga" pe categoria dorită, după cum urmează:

Articol privind finalizarea proiectului Development of Research infrastructure for EMerging Advanced composite materials dedicated to innovative STator ogv technologies for aircrafts Engine noise Reduction � REMASTER ctr.12/1.1.3H/2020

Mai multe detalii pot fi accesate fie prin navigarea catre Website-ul publicatiei disponibil la adresa:
http://www.marketwatch.ro/articol/18175/REMASTER_un_proiect_strategic_pentru_maximizarea_expertizei_Romaniei_in_cercetarea_aerospatiala_europeana/,

sau prin descarcarea fisierului pdf, Revista MarketWatch Nr. 254 Mai 2023 in format rasfoibil (articolul se regaseste la pagina22-23):
https://issuu.com/finwatch/docs/mw254?fr=sMjdkMDYwNTg5NTY