Development of research infrastructure for rotating labyrinth seals characterization
(Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru caracterizarea etanşarilor cu labirint rotativ)
INFRASEAL


cod MySMIS : 133818
Nr. Contract: 11/1.1.3H/28.04.2020
"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020"
Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
Acţiunea: A. 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020
"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro"

Obiective proiect
Obiectivul principal al proiectului INFRASEAL il reprezinta extinderea capabilităţilor pentru investigaţii avansate, experimentale şi numerice, in vedera caracterizarii fluxului de aer prin etansarile cu labirinti rotativi pentru motoarele de aviatie cu performante ridicate. Aceste capabilitati extinse sunt menite să ofere fundamentul cresterii gradului de utilizare si eficienta a demonstratorului Ultra-High Propulsive Efficiency (UHPE) validat de Clean Sky pentru piaţa aeronavelor cu rază scurtă/medie. Mai exact, prin implementarea proiectului vor fi realizate:

  • Extinderea capabilitatilor infrastructurii de cercetare experimentală pentru a gestiona programe experimentale de caracterizare a fluxului de aer prin etansari cu labirinti rotativi.
  • Diversificarea instrumentatiei disponibile pentru a creşte precizia de măsurare experimentală şi robustetea senzorilor în condiţii dure de mediu.
Obiectivele de de mai sus vor fi realizate prin proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a următoarelor facilităţi:
  • Instalaţie de testare pentru măsurare experimentală, echipată cu conducte de aer şi combustibil şi cu camere independente de comandă şi control;
  • Staţie de alimentare cu aer compusă din două linii capabile să asigure o presiune maximă de evacuare de 50 bar şi un debit masic total de 10 kg/s, la o temperatură maximă de 185℃;
  • Turn de răcire a aerului pentru a controla temperatura aerului furnizat;
Prin infrastructura INFRASEAL, COMOTI va putea dezvolta alte programe, precum şi arhitecturi noi de motoare. Astfel, platforma de testare propusă, cu un debit de aer ridicat şi un anumit debit de gaz natural va permite si testarea scalabilităţii conceptului de camera de ardere, studiat în cadrul altor pachete de activitati şi platforme de lucru Clean Sky 2. Linia de aer poate fi echipată suplimentar cu o camera de ardere care poate fi alimentată fie cu gaz natural, fie cu combustibil lichid, capabila să ridice temperatura fluidului de lucru până la 800℃. Proiectul va permite COMOTI să desfăşoare activităţi de cercetare şi dezvoltare la nivel european, în strânsă corelaţie cu nevoile comunităţii ştiinţifice. Prin implementarea proiectului, noua infrastructură va putea satisface solicitările de inovare atât din industrie, cât şi din instituţiile academice, contribuind astfel la dezvoltarea economică. Prin atingerea acestui obiectiv, proiectul propus va contribui la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul propulsiei aviaţiei.

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Beneficiar: Institutul National de Cercetare Dezvolatre Turbomotoare COMOTI
Durata proiectului: 27 luni
Data începerii: 28.04.2020
Valoarea totala a proiectului : 9.016.070,00 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă: 8.996.070,00 Lei
Contribuţia Uniunii Europene: 7.196.856,00 Lei
Bugetul de stat: 1.799.214,00 Lei
Director Proiect: Dr. Ing. Lică FLORE
e-mail : lica.flore@comoti.ro ; Tel. 021.434.01.98/496, Fax: 021.434.02.41