"Material compozit usor pentru imbunatatirea eficientei operationale globale a turbinelor cu gaze" - TURB_LCM

Cod Proiect:
PN-III-P2-2.1-PED-2021-0426

Numar contract:
606PED/2022

Titlu Proiect:
Material compozit usor pentru imbunatatirea eficientei operationale globale a turbinelor cu gaze

Acronim:
TURB_LCM

Autoritatea Contractanta:
UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării)

Durata Proiect:
24 luni (21.06.2022 - 20.05.2024)

Consorţiu:
CO: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI
P1: S.C. Roseal S.A.
P2: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE-CA

Buget Proiect:
Buget total:: 663.795 lei
Buget de stat: 598.795
Cofinantare: 65.000 lei

Director Proiect (CO):
Dr. Ing. Radu Mirea

Scopul proiectului este de a obtine un material compozit usor pentru palete de turbina cu gaze si investigarea experimentala completa a sa. Materialul propus este un compozit ceramic (CMC) format din matrice de carbura de siliciu (SiC) si fibre de carbura de siliciu (SiCf) - SiCf/SiC.
In acest proiect, in baza expertizei partenerilor din consortiu dar si a infrastructurii existente pentru acest tip de material, tehnologia de obtinere a CMC consta in transformarea unui compozit carbonic - Cf/C intr-un compozit ceramic - SiCf/SiC prin tehnica CVR (Chemical Vapour Reaction).
Materialul de inceput este un compozit format din matrice polimerica si fibra de carbon (Cf/P). Primul pas consta in obtinerea compozitului carbonic de tip Cf/C pornind de la Cf/P prin tratament termic de transformare a matricei polimerice in matrice carbonica. Al doilea pas este obtinerea compozitului ceramic SiCf/SiC pornind de la Cf/C obtinut, prin folosirea metodei CVR prin care atat carbonul din fibra de carbon cat si carbonul din matrice vor fi transformate in carbura de siliciu.
Pentru a putea obtine rezultatele scontate, proiectul are doua obiective: 1) obtinerea compozitului ceramic SiCf/SiC prin CVR si 2) evaluarea experimentala si validarea in laborator a performantelor acestui material pentru a se stabili in ce fel va ajuta la imbunatatirea operationala a turbinelor cu gaze.
Conceptul de baza al proiectului - obtinerea unui CMC capabil sa reziste conditiilor de lucru dintr-o turbina cu gaze (temperatura, rotatie, forte centrufugale, coroziune chimica si mecanica, etc.) destinat fabricarii de palete pentru turbina cu gaze - este o consecinta directa a rezultatelor preliminare obtinute de consortiu in proiecte nationale si internationale, asigurand astfel implementarea cu succes a proiectului.