Prezentare generala
Titlu Proiect: Sistem de recuperare a energiei de detenta neutilizata a gazelor naturale cu producere de energie electrica, utilizand turbina cu “surub”
Acronim: SRETS
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 33 luni
Buget Proiect: Finantare 1.986.539 lei Cofinantare 406.815 lei
Director Proiect:

Prof. Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU
valentin.silivestru@comoti.ro

Responsabil Proiect:

Ing.Niculae TOMA
niculae.toma@comoti.ro


Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate