Prezentare Generala

Nume Proiect
Cercetări teoretice şi experimentale în vederea producerii de energie electrică prin utilizarea potenţialului eolian de mică intensitate cu protejarea mediului de agenţi poluanţi
Acronim
EPOWER
Program
CEEX 2006 modul
Aria Tematica
Producerea de electricitate din surse regenerabile
Director Proiect
Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Responsabil Proiect
Ing. Marina ANDREI
marina.andrei@comoti.ro