Dezvoltarea de soluţii inovative pentru produse şi tehnologii noi, cerute de piaţă, prin valorificarea expertizei in domeniul materialelor avansate şi transferul de cunoştinţe către mediul privat - TRANSCUMAT

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020"

Axa 1, Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro."

Obiective proiect

Obiectivul principal al proiectului TRANSCUMAT este de a crea un parteneriat stabil, viabil, intre INCD Turbomotoare COMOTI si un grup de intreprinderi interesate sa asimileze cunostinte, abilitati si competente in domeniul cercetarii - inovarii, valorificand expertiza COMOTI, raspunzand propriilor necesitati strategice si de dezvoltare care, au ca scop cresterea competitivitatii economice.

Rezultatele proiectului se incadreaza in domeniul 4 ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE, subdomeniul 4.4. Materiale, de specializare inteligenta si sanatate. Prin implementarea proiectului se urmareste obtinerea urmatoarele rezultate: dezvoltarea unei solutii noi, performante, de realizare a pieselor rotative, paletate; tehnologie inovativa de obtinere a dornurilor de deformare la cald de dimensiuni mici; dezvoltarea de tehnici inovative de investigare si analiza elementala complexa a materialelor; solutii inovative pentru dezvoltarea unui material nou, compozit cu matrice metalica din aliaj usor ranforsat cu particule ceramice si a unei tehnologii inovative de turnare; solutii tehnologice si design structural de materiale inovatoare, pe baza de materiale compozite avansate, utilizand tehnologii de procesare performante.

  • Contract de finantare: 114/09.09.2016
  • Cod proiect:105884 (din sistemul informatic My Smis)
  • Data inceperii implementarii Proiectului este: 09.09.2016
  • Perioada de implementare a Proiectului este de: 78 luni
  • Valoarea totala a proiectului este de 13.635.000, 00 Lei
din care: Asistenta financiara nerambursabila este de 12.522.950,00 Lei
(din care: Contributia Uniunii Europene 10.484.213,74 lei; Bugetul de stat 2.038.736,26 lei)

Proiectul se implementeaza in Bucuresti, la sediul Institutului National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6.

Date de contact:
Director proiect: dr.ing. Cristian PUSCASU
Tel. 021 434 01 98/489, Fax: 021 434 02 41, e-mail: cristian.puscasu@comoti.ro

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"Prezentare Proiect

Proiectul TRANSCUMAT este schematizat si pe fiecare activitate / contract subsidiar

 

  A.8 Imbunatatirea ofertei de expertiza, a solutiilor pentru transfer tehnologic si de inovare a COMOTI si intalniri tematice

  A.9 Identificarea de noi potentiali beneficiari ai transferului de cunostinte

 

  B1.1 - SC TECNITAL SRL - Analize compozitionale, teste si incercari fizico - mecanice, investigatii micro si macro structurale, validari intermediare si finale ale rezultatelor in vederea dezvoltarii noii tehnologii

  B1.2 - SC PLASMAJET SRL - Investigatii avansate macro si micro structurale, analize micro compozitionale, incercari speciale ale aderentei, atestari intermediare si finale ale rezultatelor obtinute in vederea dezvoltarii noii tehnologii

  B1.3 - SC PLASMATERM SA - Analize compozitionale si investigatii macro si micro structurale, teste si incercari fizico-mecanice, atestari si validari intermediare si finale, incercari speciale

  B1.4 - SC AFT R&D SRL - Investigatii avansate privind cinetica si tranformarile de faza din cadrul procesului de polimerizare a aerostructurilor, analize macro si micro structurale si compozitionale, validarea performantelor mecanice ale acestora

 

 

  D1.1 - SC TECNITAL SRL

Tehnologie inovativa de obtinere a pieselor cu precizie dimensionala ridicata, puternic solicitate mecanic la temperaturi inalte

  D1.2 - SC UTTIES INDUSTRIES SRL

Cercetari industriale pentru dezvoltarea unei solutii noi, pcrformante de realizare a pieselor rotative cu caracteristici speciale la temperaturi inalte

  D1.3 - SC PLASMAJET SRL

Imbunatatirea caracteristicilor si a duratei de functionarc a pieselor/ materialelor utilizand tehnologii noi din domeniul acoperirilor de suprafata

  D1.4 - SC PLASMATERM SA

Solutie inovativa pentru dezvoltarea unui material nou si a unei tehnologii performante destinati pieselor paletatc utilizate in medii agresive

  D1.5 - SC CROMATEC PLUS SA

Dezvoltarea de tehnici de investigare si analiza elementala complexa cu aplicabilitate pe materiale si biomateriale metalice, compozite si ceramice, cerute de piata

  D1.6 - SC AFT R&D SRL

Imbunatatirea caracteristicilor si a duratei de functionare a componentelor, aerostructurilor, utilizand tehnologii noi, performante din domeniul materialelor compozite

  D1.7 - SC STIMPEX SA

Imbunatatirea caracteristicilor si a duratei de functionare a structurilor cu rezistenta mare la impact (inclusiv balistic) utilizand tehnologii noi, performate din domeniul materialelor compozite avansate

  E.1. Management de proiect

Managementul financiar al proiectului

Managementul achizitiilor publice

Managementul tehnico-stiintific si al livrabilelor

  E.2 Informare si publicitate privind proiectul

E.2.1. Informare si publicitate privind proiectul

 Servicii Oferite

OFERTE EXPERTIZA/DOTARI PROIECT TRANSCUMAT

- Servicii oferite >> detalii
- Laborator de incercari fizico-mecanice >> detalii
- Laboratorul de materiale compozite pentru aviatie >> detalii
- Laboratorul de incercari fizico-chimice >> detalii
- Complex termogazodinamic >> detalii
- Departamentul de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica: modele experimentale, prototipuri, serii mici >> detalii
- POLITICA DE ACCES la echipamentele si serviciile de cercetare oferite in cadrul proiectului TRANSCUMAT cod SMIS 105884 >> detaliiInformare si publicitate

Proiectul de tip parteneriate pentru transfer de cunoştinte "DEZVOLTAREA DE SOLUŢII INOVATIVE PENTRU PRODUSE ŞI TEHNOLOGII NOI, CERUTE PE PIAŢA, PRIN VALORIFICAREA EXPERTIZEI ÎN DOMENIUL MATERIALELOR AVANSATE ŞI TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE CĂTRE MEDIUL PRIVAT - TRANSCUMAT" a fost derulat în cadrul Programului Operaţional de Competitivitate 2014-2020, Axa 1, Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe.
În cadrul proiectului a fost desfaşurată, pe toată perioada de implementare, sub-activitatea E.2.1 "Informare şi publicitate privind proiectul".
Obiectivul acestei sub-activităţi a fost prezentarea unor informaţii bine structurate, strict necesare pentru proiect.
Atat întreprinzătorii cât şi publicul larg, potenţialii utilizatori trebuie să conştientizeze avantajele noilor tehnologii şi a noilor dezvoltări, a transferului de cunoştinte.
Au fost obţinute o serie de rezultatele cuantificabile ale activităţii de informare şi publicitate:Indicatori prestabiliti de realizare

✓ 7 societăţi sprijinite (indicator CO01) şi 7 societăţi care cooperează cu instituţii de cercetare (indicator CO26) : SC TECNITAL SRL, SC UTTIS INDUSTRIES SRL, SC PLASMA JET SRL, SC PLASMATERM SA, SC CROMATEC PLUS SRL, SC AFT R&D SRL şi SC STIMPEX SA.
✓ Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de CD (indicator CO27), în valoare de 240.522,43 EURO.
✓ 3 societăţi care au beneficiat de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piaţă (indicator CO28):
- Societatea SC PLASMA JET SRL a beneficiat de sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă: "Tehnologie şi sistem nou de acoperiri termo-rezistente";
- Societatea SC AFT R&D SRL a beneficiat de sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă: "Aparat de zbor fără pilot de tip quadcopter cu aripi variabile, motorizare vectorizată şi metoda de zbor la punct fix şi înaintare";
- Societatea SC TECNITAL SRL a beneficiat de sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă, "Dorn de deformare la cald realizat prin tehnologie inovativă".
✓ 2 Cereri de brevete rezultate din proiect (indicator 3S7):
- Cerere nr. A/00191/2020, denumire invenţie: Instalaţie automatizată pentru testarea la şoc termic, oxidare şi coroziune a acoperirilor cu rol de barieră termică, inventatorii sunt: PARASCHIV A., CONDRUZ M.R., PU?CA?U C., FRIGIOESCU T.F.
- Cerere nr. A/00741/ 17.11.2020, denumire: Aparat de zbor fără pilot de tip quadcopter cu aripi variabile, motorizare vectorizată şi metoda de zbor la punct fix şi înaintare, inventatorii sunt: T.F. Frigioescu, M.R. Condruz, T.A. Badea, A. Paraschiv.Indicatori suplimentari de realizare

✓ 11 contracte încheiate cu întreprinderi si 11 contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii (7 contracte subsidiare de tip D şi 4 contracte subsidiare de tip B): Ctr. nr. 3/D1.1/114/27.11.2017 încheiat cu SC TECNITAL SRL; Ctr. nr. 4/D1.2/114/27.11.2017 încheiat cu SC UTTIS INDUSTRIES SRL; Ctr. nr. 5/D1.3/114/18.12.2017 încheiat cu SC PLASMAJET SRL; Ctr. nr. 6/D1.4/114/18.06.2018 încheiat cu SC PLASMATERM SA; Ctr. nr. 1/D1.5/114/24.10.2017 încheiat cu SC CROMATEC PLUS SRL; Ctr. nr. 2/D1.6/114/24.10.2017 încheiat cu SC AFT R7D SRL; Ctr. nr. 7/D1.7/114/27.11.2017 încheiat cu SC STIMPEX SA; Ctr. nr. 8/B1.1/114/27.11.2017 încheiat cu SC TECNITAL SRL; Ctr. nr. 9/B1.2/114/18.12.2017 încheiat cu SC PLASMA JET SRL; Ctr. nr. 10/B1.3/114/18.06.2018 încheiat cu SC PLASMATERM SA; Ctr. nr. 11/B1.4/18.12.2017 încheiat cu SC AFT R&D SRL.
✓ 3 contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de noi produse pe pia?a:
- Contractul 5/D1.3/114/18.12.2017 încheiat cu SC PLASMA JET SRL, care a solicitat sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă: "Tehnologie şi sistem nou de acoperiri termo-rezistente".
- Contractul 2/D.1.6/114/24.10.2017 încheiat cu SC AFT R&D SRL, care a solicitat sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă: "Aparat de zbor fără pilot de tip quadcopter cu aripi variabile, motorizare vectorizată şi metoda de zbor la punct fix şi înaintare".
- Contractul 3/D1.1/114/27.11.2017 încheiat cu SC TECNITAL SRL, care a solicitat sprijin pentru introducerea produsului nou pe piaţă: "Dorn de deformare la cald realizat prin tehnologie inovativă".
✓ 7 contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi: Ctr. nr. 3/D1.1/114/27.11.2017 închieat cu SC TECNITAL SRL; Ctr. nr. 4/D1.2/114/27.11.2017 încheiat cu SC UTTIS INDUSTRIES SRL; Ctr. nr. 5/D1.3/114/18.12.2017 închieat cu SC PLASMAJET SRL; Ctr. nr. 6/D1.4/114/18.06.2018 închieat cu SC PLASMATERM SA; Ctr. nr. 1/D1.5/114/24.10.2017 închieat cu SC CROMATEC PLUS SRL; Ctr. nr. 2/D1.6/114/24.10.2017 închieat cu SC AFT R7D SRL; Ctr. nr. 7/D1.7/114/27.11.2017 închieat cu SC STIMPEX SA.
✓ 27 publicaţii ştiinţifice realizate împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea;
✓ 5 noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului;Indicatori prestabiliti de rezultat

✓ 18 întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legale distincte) cu care solicitantul a cooperat (indicator 3S46): SC TECNITAL SRL; SC UTTIS INDUSTRIES SRL; SC PLASMAJET SRL; SC PLASMATERM SA; SC CROMATEC PLUS SRL; SC AFT R7D SRL; SC STIMPEX SA; SC Total Diesel Service SRL; SC ZIROM SA; SC RADMET PRODUCT SRL; SC TUFOMAR PRODUCTIE SRL; SC Apel Laser SRL; SC RANCON SRL; SC TURBOCAM România SRL; Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, SC DIAD VOX SRL, SC FINE METAL SRL şi SC NANOTEAM SRL.