Cercetarea şi dezvoltarea unei instalaţii mobile de obţinere a energiei regenerabile eoliene - MECDI

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020"

Axa 1, Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro."

Obiective proiect

Obiectivul principal al proiectului MECDI este realizarea unui produs nou care să integreze cercetarea/dezvoltarea realizată în colaborare între o organizaţie de cercetare şi o întreprindere. Acesta va constitui un punct de pornire pentru valorificarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării prin fabricarea şi comercializarea produsului finit.

Scopul acestui proiect este cercetarea, dezvoltarea şi realizarea unei instalaţii mobile pentru producere a energiei regenerabile folosind surse eoliene şi se va baza pe tehnologii de ultimă generaţie precum tehnologia materialelor compozite realizate în autoclavă pentru fabricarea, atât a modelelor experimentale cât şi a prototipului folosind fibra de carbon şi metode numerice (CFD) şi experimentale pentru evaluarea performanţelor aerodinamice.

  • Contract de finanţare: 9/01.09.2016
  • Cod proiect:105890 (din sistemul informatic My Smis)
  • Data inceperii implementarii Proiectului este: 01.09.2016
  • Perioada de implementare a Proiectului este de: 60 luni
  • Valoarea totala a proiectului este de 5.540.750,00 Lei
din care: Asistenta financiara nerambursabila este de 5.058.750,00 Lei
(din care: Contributia Uniunii Europene 4.235.185,5 lei; Bugetul de stat 823.564,5 lei)

Proiectul se implementeaza în Bucureşti, la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6.

Date de contact:
Director proiect: dr.ing. Ion MĂLĂEL
Tel. 021.434.01.98/414, Fax: 021 434 02 41, e-mail: ion.malael@comoti.ro

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"


Echipa

Echipa de management
Mălăel Ion Director proiect Coordonează toate activităţile proiectului
Precob Luminiţa Responsabil financiar Responsabil cu managementul financiar
Fetea Gheorghe Responsabil ştiinţific Supraveghează activităţile D1 şi D2.
Diaconescu Roxana Responsabil relaţii publice Responsabil cu informare şi publicitate, logistica şi comunicare
Lazarica Oana Florentina Responsabil economic Realizarea documentelor şi rapoartelor financiare şi contabile solicitate de O.I


Echipa de implementare
Mălăel Ion Director proiect Coordoneaza toate activităţile proiectului
Dumitrescu Horia Coordonator al activităţilor de analiză Responsabil cu definirea paramentrilor de funcţionare ai turbinei eoliene;
Porumbel Ionuţ Responsabil calcul aerodinamic Realizarea calculelor aerodinamice
Drăgan Valeriu Responsabil cu activităţile de calcul-proietare-analiză asistată de calculator Realizarea geometriilor pieselor vitale ce stabilesc aerodinamica palelor turbinei eoliene.
Vizitiu Georgel Responsabil proiectare, planuri Realizarea desenelor CAD, planurilor
Gherman Bogdan Responsabil cu activităţile de calcul-proiectare-analiză asistată de calculator Analizele CFD (Computational Fluid Dynamics) ce stabilesc aerodinamica palelor turbinei eoliene.
Diaconescu Roxana Membru Responsabil cu managementul resurselor materiale; monitorizare; implementare;
Drăghici Marian Responsabil proiectare Realizarea desenelor de execuţie, planurilor, modelor 3D;
Sima Mihail Responsabil cu activităţile de calcul-proiectare-analiză Realizarea analizei de stres şi vibraţii
Condruz Raluca Coordonator al activităţilor de control - testare - încercări Teste, verificări şi incercări materiale compozite
Ionescu Mircea Dan Responsabil avize tehnice Responsabil proiectare şi amenajarea locului de amplasare a prototipului
Puşcaşu Cristian Coordonator al activităţilor metalurgice. Coordonează activităţile de validare a metodelor şi soluţiilor nou create în concordanţă cu cerinţele impuse