Prezentare Generala

Echipament performant pentru acţionarea vanelor din reţeaua de distribuţie şi transport a gazelor combustibile - EPAVREDI

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020"

Axa 1, Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro."

Obiective proiect

Obiectivul principal al proiectului cu acronimul EPAVREDI este de a crea un parteneriat stabil, viabil, între INCD Turbomotoare COMOTI şi un grup de întreprinderi interesate sa asimileze cunoştinţe, abilitaţi şi competenţe , valorificând expertiza COMOTI din activitatea de cercetare - dezvoltare ale actionarilor electrice pentru vanele din fluxul tehnologic al echipamentelor de comprimare a gazelor care lucreaza în conditii extreme cu o larga aplicaţie industriala pe uscat pentru controlul fluidelor (rafinarii, instalaţii hidraulice, etc.), raspunzând propriilor necesitaţi strategice şi de dezvoltare care au ca scop creşterea eficienţei energetice.

Rezultatele proiectului se încadreaza în domeniul 3.1.1 "Creşterea eficienţei energetice la generare, transport şi distribuţie la consumator". Prin implementarea proiectului se urmareşte obţinerea urmatoarelor rezultate: dezvoltarea de solutii noi performante şi tehnici inovatoare pentru realizarea acţionarilor electrice ale vanelor din reţeaua de distribuţie şi transport a gazelor combustibile.

  • Contract de finanţare: 132/23.09.2016
  • Cod proiect:105888 (din sistemul informatic My Smis)
  • Data inceperii implementarii Proiectului este: 23.09.2016
  • Perioada de implementare a Proiectului este de: 36 luni
  • Valoarea totala a proiectului este de 9.026.250,00 Lei
din care: Asistenta financiara nerambursabila este de 7.457.250,00 Lei
(din care: Contributia Uniunii Europene 6.243.209,70 lei; Bugetul de stat 1.214.040,3 lei)

Proiectul se implementeaza în Bucureşti, la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220D, sector 6.

Date de contact:
Director proiect: Ing. Bogdan SACUIU
Tel. 021 434 01 98/489, Fax: 021 434 02 41, e-mail: bogdan.sacuiu@comoti.ro

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"