Programul Operational Competitivitate 2014-2020

TRANSCUMAT


Contract nr.114 din 09.09.2016
Dezvoltarea de solutii inovative pentru produse si tehnologii noi, cerute de piata, prin valorificarea expertizei in domeniul materialelor avansate si transferul de cunostinte catre mediul privat

 
ROCAES


Contract nr.79 din 08.09.2016
Tehnologie inovativa de stocare a energiei in sistem CAES prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub

 
MECDI


Contract nr.9 din 01.09.2016
Cercetarea si dezvoltarea unei instalatii mobile de obtinere a energiei regenerabile eoliene

 
EPAVREDI


Contract nr. 132 din 23.09.2016
Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile

REMASTER


Nr. Contract: 12/1.1.3H/28.04.2020

"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020"

INFRASEAL


Nr. Contract: 11/1.1.3H/28.04.2020
"Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020"

CCASP

Contract de finanţare: 347/390023/08.09.2021

Proiect Finanţat în cadrul POC, Axa prioritara - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, tip proiect: proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, apelul POC 448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi - Secţiunea F 2018; Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD