Prezentare Generala

Titlu Proiect:
Turbina cu gaze utilizand combustia in situ
Acronim: TURIST
Web: 195.82.131.197/turist
Program:
Parteneriate PCCA 2013
Cod proiect:
PN-II-PT-PCCA-2013-4-1187
Contract:
286 din 01/07/2014
Autoritatea Contractanta:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltariii si Inovarii)
Durata Proiect: 39 luni (01.07.2014 - 30.09.2017)
Sursa de finantare: Bugetul National prin Programul Parteneriate competitia 2013
- Valoare totala de la buget 1.250.000,00 lei
Cofinantare: Contributie financiara proprie parteneri
- Valoare totala cofinantare 241.797,00 lei
Director Proiect:

Dr. Ing. Sterian DANAILA