Prezentare Generala

Titlu Proiect:
Sistem integrat de protectie a instalatiilor de ventilatie din cladirile de interes strategic in caz de atac cu agenti chimici si biologici
Acronim: SIPROV
Autoritatea Contractanta:
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 35 luni
Buget Proiect: Finantare 1.980.000 lei Cofinantare 198.265 lei
Director Proiect: Dr. Ing. Nicoleta GRIGORIU
grig_nicole@yahoo.com
lact@nbce.ro
Responsabil Proiect: Dr. Ing. Nicoleta GRIGORIU
grig_nicole@yahoo.com
lact@nbce.ro