Prezentare Generala

Titlu Proiect: Instalatie de generare a cetii pentru protectia plantelor contra factorilor nefavorabili ai mediului, utilizand camere de ardere pulsatorie
Acronim: PULSOPROTECT
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 1.980.000 lei Cofinantare 0 lei
Director Proiect: Dr. Ing. Constantin Eusebiu HRITCU
eusebiu_hritcu@yahoo.com, eusebiu.hritcu@comoti.ro
Responsabil Proiect: Ing. Pavel Doru VASILIU
doru_vasiliu@yahoo.com