Prezentare generala
Prezentare Generala

Titlu Proiect: Reducerea nivelului de zgomot in cabina pasagerilor prin optimizarea structurii fuselajului
Acronim: NORA
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 1.318.271 lei Cofinantare 27.691,37 lei
Director Proiect: Dr. Ing. George SAVU
george.savu@comoti.ro
Responsabil Proiect: Drd. Ing. Luminita HOSSU
luminita.hossu@comoti.ro