Prezentare generala
Prezentare Generala

Titlu Proiect:
Metode moderne de reducere a poluarii si crestere a eficientei la centralele cogenerative cu turbine cu gaze si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale
Acronim: MEMOCEN
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 38 luni
Buget Proiect: Finantare 1.243.850 lei Cofinantare 123.832 lei
Director Proiect:

Dr. Ing. Ene BARBU
barbu.ene@comoti.ro

Responsabil Proiect: Dr. Ing. Ene BARBU
barbu.ene@comoti.ro