Prezentare Generala

Titlu Proiect:
Microcentrală cogenerativă inovativă, de înalt nivel tehnologic, cu putere electrică instalată de 200 kW
Acronim: MCT200
Autoritatea Contractanta:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltariii si Inovarii)
Durata Proiect: 39 luni (01.07.2014 - 30.09.2017)
Buget Proiect: Buget de stat 1.250.000 lei Cofinantare 187.500 lei
Director Proiect:

Dr. Ing. Liviu ADAM
liviu.adam@comoti.ro

Responsabil Proiect:

Drd. Ing. Sorin Tomescu
gabriel.tomescu@comoti.ro