Prezentare Generala

Titlu Proiect: Elaborarea, implementarea si validarea experimentala pe un model functional original de camera de ardere a unui algoritm de calcul numeric pentru simularea curgerilor turbulente – reactive complexe
Acronim: LEMLES
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 2.000.000 lei Cofinantare 66.291 lei
Director Proiect: Dr. Ing. Ionut PORUMBEL
ionut.porumbel@comoti.ro
Responsabil Proiect: Dr. Ing. Cristian CARLANESCU
cristian.carlanescu@comoti.ro