Prezentare Generala

Titlu Proiect: Analiza si controlul instabilitatilor termo-acustice din camera de ardere a motoarelor aeroreactoare
Acronim: ITACA
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 1 437 407 lei Cofinantare 60 430 lei
Director Proiect: Prof. Dr. Ing. Sterian DANAILA
sterian.danaila@gmail.com
Responsabil Proiect: Drd. Ing. Bogdan GHERMAN
bogdan.gherman@comoti.ro