Prezentare Generala

Titlu Proiect: Sistem integrat CADCAMCAE pentru piese cu forme complexe din structura turbomotoarelor
Acronim: IQMD
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 2.000.000 lei Cofinantare 263.000 lei
Director Proiect: Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Responsabil Proiect: Ing. Carmen LUCA
carmen.luca@comoti.ro