Titlu Proiect: Generator de aerosoli pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor conceput si realizat pe baza tehnologiilor utilizate in industria aeronautica
Acronim: GAPP
Autoritatea Contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare
Durata Proiect: 36 luni
Buget Proiect: Finantare 2.000.000 lei Cofinantare 0 lei
Director Proiect:

Dr. Ing. Cristian CARLANESCU
cristian.carlanescu@comoti.ro

Responsabil Proiect: Dr. Ing. Constantin Eusebiu HRITCU
eusebiu_hritcu@yahoo.com, eusebiu.hritcu@comoti.ro


Rezumatul proiectului

Proiectul isi propune realizarea unui generator de aerosoli pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor, conceput pe baza tehnologiilor utilizate in industria aeronautica.

Necesitatea de a reduce daunele provocate de catre daunatori si bolile plantelor, impune utilizarea de metode de combatere a acestora.

O metoda foarte eficienta este administrarea sub forma de aerosoli a substantelor de protectie aflate in stare lichida, suspensii sau emulsii, realizata printr-o pulverizare fina a acestora, reducandu-se in acest mod cantitatea de substanta pe unitatea de suprafata si consumul de energie necesar pulverizarii.

Solutia propusa pentru realizarea generatorului de aerosoli se bazeaza pe tehnologiile specifice din industria aeronautica, ceea ce constituie o noutate pe plan national.

Functionarea generatorului de aerosoli propus are la baza procese ce se desfasoara in regim nestationar si este influentata de: natura combustibilului si a substantelor pulverizate; geometria traseului gazodinamic si conditiile de mediu.

Procesele de ardere şi curgere în regim nestaţionar favorizeaza arderea completă a combustibilului, deci eficienţă mărită a arderii şi reducerea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului se vor parcurge etapele: cercetarea proceselor termogazodinamice, inclusiv prin cod CFD; proiectarea, realizarea si experimentarea instalatiei la nivel de model experimental si functional, cu combustibili clasici si biomasa, in laborator si in conditii reale; analiza rezultatelor experimentale in vederea validării, omologarii si brevetarii tehnologiei si diseminarea rezultatelor.

Realizarea se va face, în baza experienţei, a realizărilor precedente şi a brevetelor acumulate de colectivul proiectului, finalul fiind o instalaţie originală, ce se va breveta.

Proiectarea şi calculul se vor face în baza unui cod numeric de calcul ce va verifica şi valida pe standurile de experimentare ale partenerului CO – COMOTI, conceptia si validarea datelor experimentale. Pentru realizarea acestui scop, proiectul îşi propune o abordare modernǎ a problemei, utilizǎnd cele mai recente dezvoltǎri ale metodologiei de calcul numeric, şi anume o combinaţie a metodei cu Simularea Vârtejurilor Mari (“Large Eddy Simulation” – LES) cu modelul de combustie al Amestecului cu Vârtej Liniar (“Linear Eddy Mixing” – LEM) cu rezultate preliminare ale aplicǎrii celor douǎ metode pentru anumite curgeri specifice încurajatoare, obtinute de conducatorul stiintific. Va fi dezvoltat modulul pentru curgeri turbulente cu aplicatie directa in jeturile folosite in generarea aerosolilor.

Partenerul CO-COMOTI va folosi inclusiv rezultate in programul FP7 TEENI, în care este responsabil al experimentărilor (prin directorul de proiect). Partenerii P2, P3 şi P4 vor folosi metodica şi codul rezultat in activitatea curenta de cercetare şi doctorantura, partenerul P4 va folosi acest cod în cercetările pe care le desfăşoară în programe internaţionale de aviaţie, prin modulele de curgeri fără aport de căldură. P1, P5 si P6 vor folosi instalatia experimentala in activitatile de cercetare pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor.

Amenajarea experimentală rezultată va putea fi folosită în realizarea unor teze de doctorat, în lipsa acestui gen de amenajări nefiind posibile abordări de teme de ultimă oră. Beneficiari sunt doctoranzii de la toate institutele de învăţământ superior din ţară, cu posibilităţi de colaborări internaţionale.

În acest scop s-a creat un parteneriat naţional capabil să sustina activitatile necesare realizarii proiectului.

Proiectul propus se incadreaza in cerintele Programului 4 si ale Directiei 5, obiectiv: 5.1.1.

Obiective generale

Principalul obiectiv propus este realizarea la nivel de model experimental a unei instalaţii de generare aerosoli cu posibilităţi de dirijare a parametrilor pentru creşterea eficienţei metodelor de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor.

Obiective specifice si rezultate estimate

1. Cercetarea proceselor termo-gazodinamice, a procesului de generare de aerosoli si a procedeelor de protectie a plantelor impotriva bolilor si daunatorilor;
2. E laborarea tehnologiei de proiectare, realizare si experimentare a instalatiei la nivel de model experimental si model functional;
3. Realizarea instalatiei - model experimental si validarea acesteia in urma testarilor in laborator.
4. Realizarea instalatiei – model functional si validarea acesteia in urma testarilor in conditii reale pe teren;
5. Analiza rezultatelor validării, identificarea posibilitatilor de optimizare a instalatiei;
6. Diseminarea rezultatelor proiectului şi analiza posibilitatilor de valorificare a acestora.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.univagro-iasi.ro - UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

P2 - www.ugal.ro - UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

P3 - www.pub.ro - Universitatea Politehnica din Bucureşti

P4 - www.incas.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE "ELIE CARAFOLI" S.A.

P5 - STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA GEOAGIU

P6 - www.icas.ro - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE BUCURESTI

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Activitate I.1. Ipoteze si teorii privind procesele termogazodinamice generatoare de aerosoli.
CO. Evaluarea potentialului de dezvoltare a cercetarilor in domeniul generatoarelor de aerosoli.
P1. Evaluarea procedeelor de protectie a plantelor impotriva bolilor si daunatorilor.
P2. Ipoteze si teorii privind formarea de aerosoli prin injectarea unor amestecuri lichide in jeturi de gaze calde.
P3 . Evaluarea instalatiilor generatoare aerosoli utilizate in agricultura.
P4. Studiul transferului de caldura si masa in amestecuri formate din jeturi de gaze calde si lichide pulverizate.
P5. Evaluarea procedeelor de protectie a culturilor pomicole impotriva bolilor si daunatorilor.
P6. Evaluarea procedeelor de protectie a padurilor impotriva bolilor si daunatorilor.

Activitate II.1. Proiectarea generatorului de aerosoli – model experimental si a standului de testare. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare
CO. Proiectarea instalatiei de generare aerosoli – model experimental si a standului de testare in laborator.
P1. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea plantelor.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze a instalatiei pentru modelul experimental.
P3. Proiectarea sistemului de alimentare cu combustibil si a sistemului de aprindere pentru modelul experimental.
P4. Proceduri de simulare numerica prin cod CFD a curgerii bifazice.
P5. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea culturilor pomicole.
P6. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea padurilor .

Activitate II.2. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
CO. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
P2. Elaborarea programului de testare pe stand.

Activitate II.3. Testarea modelului experimental in laborator si interpretarea rezultatelor experimentale.
CO, P2, P3, P4. Experimentari, teste, masuratori si interpretarea rezultatelor.
P1, P5, P6. Evaluarea rezultatelor si a modelului experimental in vederea proiectarii si realizarii modelului functional pentru testariile in conditii reale.

Activitate III.1. Proiectarea instalatiei de generare de aerosoli – model functional.
CO. Proiectarea instalatiei de generare de aerosoli - model functional.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze pentru modelul functional.
P3. Perfectionarea tehnologiei si optimizarea proceselor de genarare de aerosoli pentru diferite conditii de lucru si marimi de exploatatii agricole
P4. Perfectionarea tehnologiei si optimizarea proceselor de genarare de aerosoli.

Activitate III.2. Realizarea modelului functional; testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
CO. Realizarea modelului functional. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P1, P5, P6. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P2. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.

Activitate IV.1. Testarea modelului functional in conditii reale.
CO, P1, P5, P6. Testarea modelului functional in conditii reale.

Activitate IV.2. Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional.Elaborarea manualului de prezentare.
CO. Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional. Elaborarea manualului de prezentare.
P1, P2, P3, P4, P5, P6. Evaluarea rezultatelor testarilor si a functionarii instalatiei in conditii reale. Elaborarea manualului de prezentare.

Activitate V.1. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli. Brevetare.
CO. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli. Brevetarea solutiei.
P1, P2, P3, P4, P5, P6. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli.

Activitate V.2. Actiuni de promovare si de diseminare a rezultatelor cercetarii.
CO, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Participari la conferinte si simpozioane, comunicari stiintifice, publicatii.Pagina in constructie