Compresorul centrifugal de aer pentru atomizare este un podus nou în România care echipează turbinele cu gaze industriale de mare putere utilizate în producerea energiei electrice, pentru reducerea noxelor emise de aceste turbine.

Un astfel de compresor preia 2...3% din debitul de aer comprimat de către compresorul turbinei cu gaze şi îi ridică presiunea cu un grad de comprimare de cca 1,5. Acest debit de aer supracomprimat este introdus în injectoarele camerei de ardere a turbinei cu gaze mărind gradul de atomizare a combustibilului lichid injectat ceea ce duce la îmbunătăţirea arderii şi la o scădere semnificativă a noxelor rezultate din procesul de ardere, nivelul acestor noxe fiind încadrat în normele de mediu americane şi europene.

Rezultatul finalizării proiectului este începerea fabricaţiei de serie a COMPRESORULUI CENTRIFUGAL DE AER PENTRU ATOMIZARE, pentru care există cerere la export şi care va avea parametrii în conformitate cu cererea exprimata anticipat de clientul extern, dupa cum urmează:

 • Tipul gazului comprimat: aer
 • Presiunea de intrare: 178 psia (12,27 bara)
 • Raport de comprimare: 1,5
 • Turaţia de antrenare: 6600 rpm
 • Debit: 5,9 pps (pound/sec) (2,67 kg/sec)
 • Temperatura de intrare: 225 grd F (107,22 grd C)
Tipul compresorului: centrifugal, într-o singură treaptă, cu multiplicator de turaţie. Antrenarea se face printr-o transmisie de la turbină cu gaz, prin intermediul unui cuplaj, el fiind asigurat de clientul extern.

În cadrul proiectului s-au realizat urmãtoarele activitãţi principale:
 • Modelarea matematicã gazodinamicã, determinarea paletajului rotoric şi statoric şi proiectarea constructiv funcţtionalã pentru optimizarea ciclului de comprimare  în conformitate cu cerinţele clientului;
 • Documentaţia de execuţie şi tehnologicã pentru modelul funcţional;
 • Proiectarea şi execuţia standului de probã, inclusiv echipamentul de mãsurã a parametrilor;
 • Execuţia pieselor componente şi montajul modelului funcţional şi a prototipului; 
 • Experimentarea, probe pe stand şi certificarea modelului funcţional şi prototipul.