Prezentare generala | Anunturi de presa | Prezentare proiect | Rezultate | Echipamente si aplicatii software | Informare si publicitare | Achizitii publice


PREZENTARE GENERALADezvoltarea unor metode noi de procesare prin solidificare virtuala si reala a materialelor cu proprietati speciale la temperaturi inalte destinate realizarii turbomotoarelor - TURBOMAT

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Programul Operaţional POS CCE
Axa Prioritara AP2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare
Domeniul de intervenţie D.2.1 „Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universitati/institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în economie”
Operaţiunea O.2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate”

"Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro."

Obiective proiect

  • Crearea unui nucleu de competenta stiintifica si tehnica de inalt nivel, la standarde europene si internationale, in cadrul INCDTurbomotoare COMOTI Bucuresti sub conducerea unui specialist de renume mondial, atras special in acest scop, apt sa dezvolte metode noi, originale, de procesare prin solidificare virtuala si reala a materialelor cu proprietati speciale la temperaturi inalte destinate realizarii turbomotoarelor;
  • Generarea unor rezultate stiintifice, de mare interes economic atat pentru tara noastra, cat si pentru U.E. cum sunt metodele noi, cu caracter original, de procesare, atat virtuala cat si reala a materialelor speciale destinate realizarii paletelor, a rotorilor de turbina si de compresor, ce echipeaza turbomotoarele. 


  • Proiectul nr. 663 / cod SMIS – CSNR 12607
  • Contract de finantare: 174 / 16.06.2010
  • Data începerii implementarii Proiectului este data: 16.06.2010
  • Data sfarsit Proiect: 15.10.2013
  • Perioada de implementare a Proiectului este de: 40 luni
  • Valoarea totala eligibila a Proiectului: 4.135.950 RON din care:
  • Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 3.432.838,5 RON
  • Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 703.111,5 RON

Contact
Director Proiect: prof. dr. Ing. Doru Mihai Stefanescu
Persoana de contact a beneficiarului INCD Turbomotoare COMOTI Bucuresti
Responsabil stiintific proiect: drd.ing. Cristian PUSCASU
Tel. 021 434 01 98/489, Fax: 021 434 02 41, e-mail: cristian.puscasu@comoti.ro

„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”