Program ESA: MREP - Mars Robotic Exploration Preparation Programme
Contractor principal: European Space Agency (ESA), Paris, France
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Contract nr. 4000115017/15/NL/PA
Data de demarare a activităţilor: 01.10.2015
Data de încheierea activităţilor: 30.06.2016
Responsabil de proiect: ing. Radu Mihalache, radu.mihalache@comoti.ro

Notă: Proiectul a primit o finanţare suplimentară pentru dezvoltarea conceptului până la TRL 5, termen de finalizare proiect 30.09.2018

în cadrul acestui proiect COMOTI a avut sarcina de a analiza două concepte existente pentru sistemul de etansare al capsulei ce va aduce pe Pământ 100g de material colectat de pe suprafaţa lui Phobos (lună a lui Marte), de a dezvolta, proiecta şi optimiza un sistem de etanşare capabil să respecte toate cerinţele impuse de ESA şi de a întocmi un plan preliminar de testare şi dezvoltare, necesar în a doua fază a proiectului.

O parte din obiectivele specifice ale proiectului au constat în:
  • Analiza cerinţelor tehnice - în vederea unei înţelegeri mai bune a obiectivului general al proiectului, dar şi implicaţiile fiecărei cerinţe în cadrul proiectului;
  • Analiza comparativă pentru mai multe sisteme de etanşare - determinarea metodelor de etanşare potrivite pentru proiectul SEALPHO având în vedere obiectivul general al proiectului, dar şi cerinţele tehnice impuse de ESA;
  • Proiectare conceptuală - pe baza analizei comparative necesară pentru determinarea metodelor de etanşare potrivite pentru proiect se proiectează un sistem de etanşare şi de închidere/asigurare a etanşării pentru capsula ce va aduce pe Pământ sol de pe suprafaţa lui Phobos;
  • Analiza FEM - realizată în paralel cu activităţile de proiectare conceptuală astfel încât să susţină aceste activităţi;
  • Plan preliminar de testare - pe baza obiectivelor specifice şi activităţilor anterioare se dezvoltă un plan de testare preliminar astfel încât să se poată valida conceptul dezvoltat;
  • Plan de dezvoltare - se identifică activităţile, timpul şi bugetul necesare pentru continuarea proiectului astfel incât să se valideze conceptul până la un grad de maturitate echivalent cu TRL 5.