Prezentare generala | Achizitii publice | Prezentare rezultate

PREZENTARE GENERALA

Titlu proiect: „Actiuni Suport pentru crearea de Noi consortii în domeniul CDI cu scopul promovarii rezultatelor cercetarii catre agentii economici in vederea atragerii de noi fonduri Europene in zona transfronatliera – SANDI”

COORDONATOR: Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, Romania.

PARTENER: Universitatea “ANGEL KANICHEV”, Rouse, Bulgaria.

Programul OperaTional

Programului de Cooperare TransfrontalierA România-Bulgaria 2007-2013

Axa Prioritara- 3

Dezvoltare Economica si Sociala - Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei

Domeniul de intervenTie – 3.1

Sprijin pentru cooperarea transfrontaliera de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale

Indicative Operation - 4

Promovarea cooperarii între universitati, institute de cercetare si intreprinderi in domeniul C & D si inovare


Info
Operatiunea: nr.2(3i)-3.1-13 , cod MIS-ETC 211
Contract de finantare:
51766/06.07.2011
Data inceperii implementarii Proiectului: 12.07.2011
Perioada de implementare a Proiectului: 18 luni

Valoarea totala a proiectului : 540.382,47 EUR
Valoarea buget Coordonator :
349.763,49 EUR
Valoarea buget Partener:
190.618,98 EUR

Director Proiect
: Dr. Ing. Adina IONESCU

OBIECTIVE PROIECT

Obiectivul princial al proiectului SANDI este crearea unei retele comune formate din specialisti din toate domeniile tehnologice. Datorita faptului ca reteaua va ingloba specialisti din toate domeniile tehnologice vom putea aborda o plaja larga a cunoasterii prin conectarea diferitelor tipuri de institutii (cercetare, universitati si agenti economici) in vederea accesarii si investirii de noi fonduri in zona transfrontaliera.

Scopul proiectului este identificarea nevoilor/ necesitatilor locale si corelarea acestora cu partenerii specifici retelei din domeniul abordat prin organizarea unor actiuni suport (workshop, conferinte si caravana).

Proiectul si reteaua vor beneficia de un website interactiv dedicat necesitatilor locale (www.cbc-partners.ro).

Prin realizarea acestor obiective intentionam sa imbunatatim sprijinul in cooperarile transfrontaliere, sa promovam rezultatele cercetarii si imaginea regionala si sa atragem noi fonduri Europene si contracte economice prin realizarea unor propuneri de proiecte intre partenerii retelei.

ACTIVITATI PROIECT

  • Identificarea si stabilirea potentialilor membrii ai retelei, setului de prioritati/necesitati si obiective, programelor CD si cerintelor Europene legate de legislatia de mediu specifica zonei transfrontaliere;
  • Organizare workshop si caravana cu scopul identificarii ideilor de noi proiecte dedicate zonei transfrontaliere si diseminarea rezultatelor obtinute de membrii retelei in vederea sprijinirii agentilor economici locali;
  • Crearea unei unui website interactiv informational dedicat necesitatilor locale si formularii de noi propuneri de proiecte pentru accesarea fondurilor europene in zona locala.

REZULTATE PROIECT

  • Retea informationala de cercetare (inclusiv o baza de date ce contine Universitatile si Institutile de Cercetare Europene);
  • Actiuni suport (workshop/ masa rotunda/ caravana);
  • Tineri cercetatori;
  • Propuneri de Proiecte Europene .

GRUPURI TINTA

  • Cercetatori stiintifici (pentru realizarea produselor inovative /crearea de oportunitati pentru nevoile comunitatii si ale agentilor economici);
  • Profesori si doctoranzi (in vederea diseminarii si formarii de noi specialisti);
  • Cercetatori straini (pentru transferul de cunostinte si experienta).

CONTACT

Director Proiect : Dr. Ing. Adina IONESCU, INCDT COMOTI Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr 220D, sector 6, Tel. 021 434 01 98/421, Fax: 021 434 02 41

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului, str. Apolodor nr.17,sector 5,tel: +40 0372111369, fax: +40 0372111456, e-E-mail: robg@mdrl.ro Bucuresti

Secretariatul Tehnic Comun (JTS) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi (BRCT), Zona Chiciu, parte din cladirea principala a imobilului reprezentand sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Marfuri si Calatori la P.C.T.F Calarasi(Romania)-Silistra (Bulgaria), jud.Calarasi , Tel. +40 242 313 091,Fax +40 242 313 092, E-mail: HelpDesk_robg@calarasicbc.ro

Links
“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.cbcromaniabulgaria.eu

Investim în viitorul tău!

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.