Prezentare generala | Prezentare rezultate


PREZENTARE GENERALA

Studii de marketing si plan de promovare a produselor si serviciilor I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare RegionalaProgramul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Obiective proiect

  • Imbunatatirea managementului institutional, valorizarea rezultatelor din cercetare obtinute de institut si accesul la instrumente financiare prin consultanta oferita de firme specializate;
  • Promovarea produselor si serviciilor aflate in portofoliul I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI in baza unui studiu de marketing aprofundat cu scopul valorificarii acestora in economia reala;
  • Cresterea vizibilitatii institutului in sfera economica actuala interna si internationala;
  • Cresterea sanselor de a participa in viitor la proiecte europene de anvergura

Programul Operaţional POS CCE
Axa Prioritara AP2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare
Domeniul de intervenţie DMI 2.2 – Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii
Operaţiunea O.2.2.4 – „Intarirea capacitatii administrative”

Links

“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro”
Info

Proiectul nr. 807/cod SMIS – CSNR 13108 Contract de finantare : 137/04.06.2010 Data începerii implementarii Proiectului este data: 07.06.2010 Perioada de implementare a Proiectului este de 6 luni.

Contact 

Director Proiect: Ing. Emil Stefan COJOCARU – Sef Serv. Marketing, Contractare, Achizitii Publice, Relatii Publice, Imagine Institut, Diseminarea Informatiilor

Tel.: 021/434.01.98/475, Fax: 021/434.02.41, e-mail: emil.cojocaru@comoti.ro

Persoana de contact a beneficiarului,
Secretar stiintific proiect
: Ing. Ruxandra SLUJITORU – Adj. Sef Serv. Marketing, Contractare, Achizitii Publice, Relatii Publice, Imagine Institut, Diseminarea Informatiilor

Tel.: 021/434.01.31, Fax: 021/434.02.41, e-mail: ruxandra.slujitoru@comoti.ro

Autoritatea Contractanta:
ANCS – DGOI, str. Mendeleev 21- 25, sect. 1 , Bucuresti

Tel./fax: 021/318.30.60, e-mail: dana.gheorghe@ancs.ro

„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”