Prezentare generala | Achizitii publice | Prezentare rezultate

 

PREZENTARE GENERALA

Titlu proiect: Strategie comuna de prevenire a riscurilor tehnologice de poluare a Dunarii cu petrol si produse petroliere – CLEANDANUBE

COORDONATOR: Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, Romania.

PARTENER: Universitatea “ANGEL KANICHEV”, Rouse, Bulgaria.

Programul Operaţional

Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Axa Prioritara- 2

Mediul – Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi a mediului şi promovarea gestionării eficiente a riscurilor în regiunea transfrontalieră

Domeniul de intervenţie - 2.2

Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune pentru a preveni crizele naturale şi cele create de om, inclusiv serviciile de răspuns în comun în caz de urgenţă


Links
“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/”

Info
Operatiunea: nr.2(2i)-2.2-5 , cod MIS-ETC 653
Contract de finantare : 58605 / 02.09.2010
Data începerii implementarii Proiectului: 06.09.2010
Perioada de implementare a Proiectului: 18 luni.

OBIECTIVE PROIECT

 • Apropierea comunitatilor stiintifice, a oamenilor din regiunea de granita Romano – Bulgara, pentru solutionarea problemelor comune de mediu cum este poluarea Dunarii cu produse petroliere.
 • Armonizarea activitatilor romano – bulgare prin crearea unei structuri comune de gestionare a situatiilor de criza.
 • Strategie comuna de prevenire a riscurilor tehnologice de poluare a Dunarii cu produse petroliere bazata pe o solutie noua de procesare centrifugala intr-o singura treapta si separare in produse ecologice.

ACTIVITĂŢI PROIECT

 • Realizarea de studii privind oportunitatea elaborarii unei strategii comune de prevenire a poluarii Dunarii cu produse petroliere;
 • Realizarea de studii privind desemnarea parametrilor tehnologici si constructivi ce trebuie urmariti;
 • Realizarea de studii privind variantele constructive posibile;
 • Realizarea de studii privind implicatiile tehnologice;
 • Definitivarea temei de proiect si a proiectului tehnic pentru noua solutie de epurare a apelor infestate cu produse petroliere, a strategiei comune de prevenirea riscurilor tehnologice.
 • Diseminarea pe scara larga a rezultatelor proiectului.

REZULTATE PROIECT

 • Solutie eficienta de procesare centrifugala intr-un singur pas a apelor contaminate cu produse petroliere in vederea reducerii riscurilor poluarii.
 • Strategie si structura comuna romano – bulgara pentru gestionarea accidentelor si riscurilor tehnologice de poluare a apelor Dunarii cu produse petroliere.

GRUPURI ŢINTĂ

Agenti economici, de nivel regional si local; Companii Nationale de Administrare a Porturilor Dunarii Fluviale; Autoritati Publice si Consilii Municipale; Agentii Judetene de Protectie a Mediului, etc.

CONTACT

Director Proiect : drd.ing. Cristian PUSCASU, INCDT COMOTI Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr 220D, sector 6, Tel. 021 434 01 98/489, Fax: 021 434 02 41, e-mail: cristian.puscasu@comoti.ro

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului, str. Apolodor nr.17,sector 5,tel: +40 0372111369, fax: +40 0372111456, e-mail:robg@mdrl.ro Bucuresti

Secretariatul Tehnic Comun (JTS) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi (BRCT), Zona Chiciu, parte din cladirea principala a imobilului reprezentand sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Marfuri si Calatori la P.C.T.F Calarasi(Romania)-Silistra (Bulgaria), jud.Calarasi , Tel. +40 242 313 091,Fax +40 242 313 092, E-mail: HelpDesk_robg@calarasicbc.ro

Investim în viitorul tău!

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Acest website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.