ABRANEW

CREŞTEREA EFICIENŢEI TURBINELOR CU GAZ A TURBOMOTOARELOR INDUSTRIALE, CU TEMPERATURI DE INTRARE ÎN TURBINĂ MAI MARI DE 1000OC, PRIN MICŞORAREA JOCULUI ÎNTRE PALETA DE ROTOR ŞI CARCASĂ, UTILIZÂND DEPUNERI DE MATERIALE ABRADABILE/ABRAZIVE

Beneficii:

  • Protejarea mediului prin reducerea emisiilor nocive, în special gazele ce provoacă efectul de seră, în concordanţă cu Protocolul KYOTO
  • Dezvoltarea colaborării institutelor din România în domeniul cercetării turbinelor de gaze industriale şi motoarelor în industria aeronautică din Europa
  • Promovarea pe scară largă, a folosirii eficiente, în centralele electrice cogenerative, a turbinelor de gaze utilizând gazele naturale

Proiect finanţat prin PC V de Comisia Europeană.

Total cost proiect: 3.593.118 EU din care,
CE: 3.287.849 EU
Partea română: 305.269 EU