Program ESA: ROMANIAN INDUSTRY INCENTIVE SCHEME
Contractor principal: European Space Agency (ESA), Paris, France
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Bucureşti, România
Contract nr. 4000117301/16/NL/CBi
Data de demarare a activităţilor: 04.2016
Data de încheierea activităţilor: 2017
Director de proiect: dr.ing. Jeni Popescu, jeni.popescu@comoti.ro
Activitatea acestui proiect constă în evaluarea fezabilităţii şi creşterea gradului de maturitate al tehnologiei pulsatorii bazate pe H2/O2 pentru aplicaţii precum un microthruster de control a atitudinii pentru sateliţi de dimensiuni mici, urmărind să demonstreze, prin mijloace experimentale, capabilitatea de a distribui în regim pulsatoriu şi de a aprinde în condiţii de vid amestecul H2/O2. Activitatea include definirea sistemului de aprindere, realizarea unui sistem de injecţie experimental pentru a obţine o serie de amestecuri H2/O2 care să demonstreze funcţionalitatea conceptului, testarea sistemului pentru a verifica tehnologia pulsatorie bazată pe H2/O2 şi caracterizarea aprinderii amestecului H2/O2 în condiţii de vid, analiza rezultatelor testului, dar şi etape recomandate pentru o dezvoltare ulterioară.