Cercetări de frontieră în domeniul propulsiei aerospaţiale şi navale prin utilizarea intensivă a instrumentelor digitale şi a resurselor regenerabile şi/sau verzi - EvoTurbo


 1. Durata de implementare a Programului Nucleu: 12.01.2023 - 31.12.2026

 2. Domeniul principal şi domeniile secundare de specializare inteligentă / politici publice cărora li se adresează Programul Nucleu:

  Domeniul principal: "2. Economie digitală şi tehnologii spaţiale"

  Domeniu secundar 1: "3. Energie şi mobilitate"

  Domeniu secundar 2: "4. Fabricaţie avansată"

 3. Structura Programului Nucleu

  Scopul Programului Nucleu EvoTurbo este de a asigura continuitatea activităţilor de cercetare derulate în cadrul COMOTI dar şi de a lansa noi direcţii în concordanţă cu strategia instituţională şi planul strategic de dezvoltare pe perioada 2023-2026 şi cu Strategia Naţională de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2022-2027.

  Obiectivele specifice ale Programului Nucleu EvoTurbo sunt:
  -Os1: Cercetări în domeniul propulsiei cu microturbopropulsoare
  -Os2: Cercetări în domeniul combustiei hidrogenului
  -Os3: Cercetări în domeniul propulsiei pentru aeronave fără pilot
  -Os4: Cercetări în domeniul tehnologiilor şi materialelor avansate
  -Os5: Cercetări în domeniul comprimării şi stocării hidrogenului
  -Os6: Cercetări în domeniul echipamentelor şi structurilor destinate explorării spaţiale
  -Os7: Cercetări în domeniul motoarelor cu ardere internă cu piston
  -Os8: Cercetări în domeniul diagnozei şi mentenanţei predictive la maşini rotative utilizate în aplicaţii terestre, aerospaţiale şi navale
  -Os9: Cercetări în domeniul recuperării energiei naturale şi reziduale