Prezentare generala | Prezentare detaliata | Prezentare rezultate


PREZENTARE REZULTATEProiectul este în curs de desfăşurare

Rolul COMOTI în Realizarea Proiectului

Activităţile pe care urmează să la desfăşoare COMOTI împreună cu CIAM, Institutul Central Pentru Motoare de Aviaţie din Moscova, Federaţia Rusă în cadrul proiectului COBRA sunt cuprinse în pachetul 3 (WP 3).
Obiectivele pachetului 3 sunt:
- elaborare desene de execuţie pentru piesele aferente celor două variante de module compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- execuţie piese componente pentru cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- transportul din UE în Federaţia Rusă ale celor două module asigurând cadrul legal cel mai favorabil pentru procedurile vamale
- pregătirea bancului de încercări C-3A şi a celor două module în vederea efectuării testelor
- testări cu cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- prelucrare rezultate
În conformitate cu cele de mai sus, activităţile pe care COMOTI le va avea de îndeplinit sunt următoarele:
- execuţia şi livrarea pieselor ce intră în componenţa celor două module de compresor (lunile 19¬÷30). Aceasta înseamnă execuţia executarea pieselor ce intră în alcătuirea compresoarelor şi organizarea transportului acestor piese de la COMOTI (România) la CIAM (Rusia) asigurând cadrul legal pentru procedurile vamale.
Pe baza desenelor de detaliu ale celor două module de compresor contrarotativ cu grad mare de diluţie, COMOTI se va ocupa şi de aprovizionarea cu semifabricatele corespunzătoare, asigurând fabricaţia pieselor în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de execuţie elaborată în faza de proiectare, şi anume:
1) primul set de piese:
- 2 discuri, 4 trunioane şi 4 sisteme fixare
- 4÷5 carcase, buster IGV
- elemente de fixare pe bancul de probe C-3A
2) al doilea set de piese:
- primul set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata mai întâi)
- al doilea set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata ultima)
Toate piesele vor fi împărţite în două tranşe în scopul de putea suprapune faza de prelucrări cu cea de implementare.
Această activitate va fi împărţită în 5 faze:
Faza 3.2.1: Aprovizionare
Faza 3.2.2: Execuţie primul set de piese
Faza 3.2.3: Execuţie al doilea set de piese
Faza 3.2.4: Controlul calităţii produselor
Faza 3.2.5: Elaborare documentaţie pentru vama, transport
Date de intrare: desene de execuţie pentru cele două variante de ventilator contrarotativ de la Activitatea 3.1 şi geometria 3D pentru 2 variante de ventilator contrarotativ la rece, corespunzător WP2.
Date de ieşire: livrarea pieselor pentru cele două module de ventilator de la COMOTI către CIAM în vederea testării pe bancul de probă (Activitatea 3.3)
Livrabile:
Raport privind execuţia primului set de piese luna 24
Raport privind execuţia primului set de piese luna 27


Activități de calcul de rezistenta si vibrații:
Calculul de rezistența si vibrații este foarte important si obligatoriu pentru buna funcționare in condiții de siguranța a motorului de aviație.
In etapa de calcul preliminar se va asigura integrarea pofilelor aerodinamice pentru îndeplinirea criteriilor de rezistența si vibrații. Se va studia comportarea pieselor in mișcare de rotație atât in mod individual cat si in mod asamblat. Se va face calculul de rezistenta si vibrații a întregului ansamblu rotoric.
Se va elabora documentația ce însoțește calculul de rezistență si vibrații:
- diagrame cu tensiunile mecanice dezvoltate în timpul funcționării
- scheme cu deformațiile pieselor în timpul funcționării
- diagrame Campbell pentru vibratii
- evoluția jocurilor de asamblare în timpul funcționarii si asigurarea operării în siguranța a întregului ansamblu.
In final se va elabora forma geometrica finală folosită pentru fabricația pieselor componente dezvoltate în cadrul proiectului de cercetare.
Se vor realiza comunicări cu partenerii din cadrul proiectului în scopul schimbului de experiență în domeniul calculului de rezistență si vibrații.