Prezentare Rezultate

Etapa 1

Europa urmăreşte două obiective cheie în materie de tehnologii energetice: să diminueze costul energiei nepoluante şi să aducă întreprinderile din UE pe primul loc în sectorul tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon aflat în plină dezvoltare.

Datorită caracteristicilor pe care le prezintă (puteri specifice mari, consumuri specifice mici, flexibilitate in funcţionare, etc.) grupurile cu turbina cu gaze sunt din ce în ce mai des utilizate, ele pătrunzând în cele mai importante domenii ale economiei. Putem afirma că orientarea generală, la această dată atât în ţară cât şi în străinătate este de a promova grupurile cu turbomotoare in ciclu cogenerativ, in instalatii industriale complexe, de a le îmbunătăţi cât mai mult performanţele, de a le diversifica şi personaliza pentru diverse sectoare ale economiei. În aceste condiţii este normal să se acorde o atenţie deosebită cercetării tuturor posibilităţilor de a perfecţiona caracteristicile de funcţionare.

In ultimii ani, in tarile europene au apărut noi teorii si practici pentru menţinerea echilibrului intre, pe de o parte siguranţa si performanta funcţionarii, si pe de alta parte costuri si protecţia mediului.

P roiectul demareaza cu activitate de cercetare fundamentala orientata spre dobandirea de cunostinta stiintifice noi, formularea si verificarea teoriilor si ipotezelor, pe baza carora se va dezvolta proiectul. Pentru atingerea obiectivelor propuse, in prima etapa a proiectului ese necesara activitate de cercetare fundamentala, obligatorie avand in vedere complexitatea si continuul progres al cunostintelor noi din domeniul turbomotoarelor. Cercetarea internationala este interesata de acest domeniu si dezvolta mereu noi teorii si concepte noi.

Rezultate intermediare Etapa 1

Finalizata in decembrie 2007

 • Studiul privind optimizarea arderii si a racirii peliculare
 • Studiul privind posibilitatile de optimizare a funcţionarii turbomotoarelor
 • Studiul cu privire la acoperiri termorezistente
 • Studii in domeniul optimizarea funcţionarii turbomotoarelor in ciclu cogenerativ. Stadiul soluţiilor utilizate in lume
 • Studiul p erformantelor fizico-mecanice ale materialelor utilizate pentru reperele modificate
 • Studii si cercetări privind realizarea modificarilor tehnologice constructive
 • Studiul propietatilor fizice ale acoperirilor speciale

Diseminare - Articole

 • Articol: “The optimization of the functioning parameters of mechanical ensembles mode from composite materials” ; Ilie BUTNARIU, Nicolae CONSTANTIN, 9th US National Congress ore Computational Mechanics” , San Francisco, SUA, 22-26 iulie 2007
 • Articol: “The good using of the Useful Elements from the Copper Removal” , Ilie BUTNARIU, Nicolae CONSTANTIN ; R’ 07 World Congress, Devos, Elvetia, 3-5 september 2007

Etapa 2

Pe baza acestor activitati de cercetare fundamentala realizate in prima etapa, in etapa a doua s-au elaborate documentele de proiectare a modificarilor necesare si documentele tehnologice de realizare a acoperirilor t ermorezistente. Deasemeni in aceasta etapa s-au conturat atat documentatia specifica de control metalurgic-structural al acoperirilor termorezistente ale componentelor modelului functional proiectat cat si metodele de control metallurgic-structural al acoperirilor termorezistente ale componentelor modelului functional proiectat.

Rezultate intermediare Etapa 2

Finalizata in decembrie 2008

 • Elaborare documentatie pentru componentele modificate
 • Elaborare documentatie specifica de control metalurgic-structural al acoperirilor termorezistente ale componentelor modelului functional proiectat
 • Proiectare tehnologica a modelului experimental

Diseminare - Articole

 • Articol: “ The new approach of the maintenance.The analyze of the monitoring, control and check up processes for the functionality of the turbojets”, Mariana Stefanescu, Constantin Nicolae, Sorin Neacsu; METALURGICA INTERNATIONAL / 2008 /Special Issue no. 3 /ISSN 1582-2214 / EDITURA STIINTIFICA F.M.R
 • Articol: “ High temperatures, abradability and corrosion new resistant material integrated with original technologies addressed to surface covering of elastic components of gas turbine”, Georgeta Carlanescu, Cristian Puscasu; Mihaela Grigorescu, Constantin Nicolae, METALURGICA INTERNATIONAL / 2008 /Special Issue no. 3 /ISSN 1582-2214 / EDITURA STIINTIFICA F.M.R
 • Articol: “ EFFECTS OF ADDITIVES ON THE SINTERING PROCESS OF Al2O3-BASED CERAMIC MATERIALS”, Nicolae CONSTANTIN, Mioara Adriana COMSA , Aurica GOLEANU, Miron BUZDUGA ; al 2-lea Congres International de Ceramica - ICC2, de la Verona-Italia, iunie 2008, ISSN 1843-5904

Etapa 3

E tapa nr. 3 „ Realizare model experimental-prima etapa a proiectului Cresterea eficentei energetice a turbomotoarelor in ciclu cogenerativ prin racire peliculara si acoperiri termorezistente speciale ”, are o importanta deosebita in desfăşurarea proiectului, ea fiind prima in care toate cercetările si studiile efectuate capata o concretizare aplicabila, in programe clare de testare si verificare a solutiei nou adoptate.

In cadrul acestei etape se incepe Realizarea modelului experimental prin rezolvarea problemelor legate de documentatia de control si testare si de stabilirea materialului si a acoperirii de suprafata optime pentru conditiile de lucru date.

Si in aceasta etapa s-a lucrat efectiv in echipe, c u scopuri concrete.

Toti partenerii din consortiu si-au adus aportul la realizarea etapei, fiecare rezolvand problemele asumate. Conducatorul proiectului, INCDTurbomotoare COMOTI a avut datoria de a crea o documentatie unitara.

Rezultate intermediare Etapa 3

Finalizata in iunie 2009

 • Elaborare documentatie tehnica si de control necesare probelor in vederea realizarii M.E.
 • Teste preliminare pentru caracterizarea acoperirilor de suprafata
 • Analiza si determinarea incercarilor tehnologice ce trebuiesc effectuate
 • Structura materialelor si tipurilor de acoperiri de suprafata ce se vor incerca la M.E.

Statorul acoperit cu un strat de protectie

Etapa 4

Etapa nr. 4 „ Incercari tehnologice preliminare a proiectului Cresterea eficentei energetice a turbomotoarelor in ciclu cogenerativ prin racire peliculara si acoperiri termorezistente speciale ”, este o continuare fireasca a etapei 3 de Realizare a modelului experimental. In cadrul acestei etape se continua Realizarea modelului experimental prin rezolvarea problemelor legate de controlul si testarea probelor acoperite cu materiale rezistente la temperatura optime pentru conditiile de lucru date.

Rezultate intermediare Etapa 4

Finalizata in decembrie 2009

 • Probe preliminare in vederea realizarii modelului experimental
 • Documentatia specifica de control metalurgic

Diseminare - Articole

Etapa 5

Etapa 5 este in desfasurare, ea avand rolul de a incheia activitatea acestui proiect.

Rezultate Etapa 5

Finalizata in noiembrie 2010

Stand INCDT COMOTI pentru testarea camerelor de ardere si a altor componente de turbomotoare