Prezentare Rezultate

Prezentarea sistemului de masurare achizitionat:

Urmatoarea diagrama prezinta configurarea sistemului de masurat. Aceasta configurare a fost conceputa pentru a fi aplicata in zonele aeroportuare, insa se poate implementa cu o serie de adaptari software sau hardware si pentru zonele urbane, rutiere, feroviare sau industriale cu adaptarea necesara.

Cele 3 unitati de control la distanta, avand 4 canale fiecare pentru masurare zgomot, pot fi localizate la distante de pana la 5 km fata de unitatea centrala de control datorita echipamentelor wireless profesionale. Fiecare canal pentru achizitie semnal poate suporta un cablu de pana la 60m, ceea ce ofera un mare avantaj in amplasarea microfoanelor in zona unei unitati de control la distanta. Acest sistem de masurare zgomot, inglobat cu toate unitatile de control poate realiza o achizitie de pana la 16 canale situate la distante foarte mari si cu o inalta calitate a datelor prelevate. Deasemenea sistemul este prevazut cu o unitate meteo pentru determinarea conditiilor meteo si pentru corelarea lor cu semnalele masurate, si un radar virtual care ofera informatii importante despre aeronavele din zona aeroportuara. O masurare efectuata cu acest sistem poate fi pe termen scurt sau pe termen lung, in functie de obiectivele masurarii.


Rezultatele acestui sistem complex de masurare a zgomotului, pot fi folosite pentru a valida sau actualiza hartile de zgomot realizate cu software profesional de cartografiere acustica IMMI v6.3.1

Cartografierea zgomotului in acest software prezinta importanţa dobândită cu sosirea din Directiva 2002/49/CE referitoare la evaluarea şi gestionarea zgomotului în mediu. IMMI este echipat cu un set întreg de funcţii pentru a produce hărţile acustice strategice de drumurile principale, căile ferate, aeroporturile şi marile aglomerări.

IMMI Software in aceste domenii, este unul dintre cele mai mari pachete, la nivel mondial, cu un design modular, poate fi adaptat la nevoile utilizatorului, se afla intr-o continua adaptare pentru a satisface cerinţele de evoluţie de reglementare şi standardele in vigoare.

În funcţie de metoda de calcul , IMMI calculează Leq, Lday, Levening, Lnoapte, Lzsn, LAmax, L10 sau a altor indicatori statistici.

Extindere acreditare

În ultima etapă a proiectului s-au desfăşurat acţiuni pentru întâmpinarea auditurilor de evaluare RENAR, conform solicitării de extindere acreditare continuându-se activităţile de elaborare a documentelor necesare şi având ca referenţial standardul SR EN ISO 17025:2005, precum şi de diseminare a rezultatelor obţinute pe parcursul desfăşurării proiectului.

Metoda propusa pentru extindere din cadrul proiectului se numeste:

  • Metoda de monitorizare acustică în vederea realizării hărţilor de zgomot aeroportuare