Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul se aliniază obiectivului pe termen scurt al Directivei UE 2004/8/EC / 2004 privind promovarea cogenerării, şi anume - consolidarea instalaţiilor de cogenerare existente şi promovarea de noi instalaţii de cogenerare. Se urmăreşte obţinerea acestui obiectiv prin creşterea gradului de automatizare.

Prezentul proiect studiază instalaţiile de cogenerare echipate cu turbomotoare cu gaz metan. Acestea antrenează generatorul electric pentru producerea energiei electrice. Gazele fierbinţi rezultate în procesul de ardere sunt direcţionate într-un cazan recuperator.

Rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect dau posibilitatea pregătirii condiţiilor de realizare a obiectivului pe termen mediu şi lung - realizarea instalaţiilor de cogenerare de foarte mare eficienţă, cu emisii reduse de CO2 şi alte substanţe.

Se evaluează şi se stabilesc metode de creştere a fiabilităţii şi a eficienţei energetice a grupurilor de cogenerare pe baza teoriilor şi a metodelor de calcul elaborate pentru fiabilitate, respectiv, eficienţa energetică.

Se studiază şi se propun proceduri de încercare pentru subansambluri, specifice şi se evidenţiază cerinţele de securitate şi compatibilitate electromagnetică impuse, conform normelor europene.

Se proiectează şi se realizează o aplicaţie demonstrativă care îşi propune să evidenţieze modalităţi de creştere a fiabilităţii, reducerea costurilor de producţie şi maximizarea câştigurilor prin soluţii tehnice de automatizare - hardware şi prin soluţiile adoptate în software-ul automatului programabil.

Se va realiza cunoaşterea stadiului utilizării cogenerării în România comparativ cu statele Uniunii Europene, cunoaşterea legislaţiei europene şi a stadiului aplicării şi asimilării acesteia în ţară.

Se realizează o colecţie de informaţii în legătură cu cogenerarea - legislaţie, standarde, norme, ş.a. - în scopul cunoaşterii şi îndeplinirii acestora.

Obiective proiect

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea instalaţiilor de cogenerare, prin creşterea gradului de automatizare, pentru aducerea la standardele europene.

Etapa I - Teorii şi metode de calcul pentru eficienţa energetică şi fiabilitatea grupurilor cogenerative. Cercetare bibliogrfică.

Etapa II - Cercetări privind consolidarea grupurilor cogenerative aflate în funcţiune. Creşterea gradului de automatizare. Creşterea eficienţei energetice. Creşterea fiabilităţii. Analiza şi studiul lagărelor.
Cunoaşterea legislaţiei şi normativelor Comunităţii Europene. - Faza 1

Etapa III - Cercetări privind consolidarea grupurilor cogenerative aflate în funcţiune. Creşterea gradului de automatizare. Creşterea eficienţei energetice. Creşterea fiabilităţii. Analiza şi studiul lagărelor.
Cunoaşterea legislaţiei şi normativelor Comunităţii Europene. - Faza 2

Etapa IV - Elaborare documentaţie de execuţie pentru subansamblurile de automatizare a grupurilor cogenerative pentru creşterea nivelului tehnic al acestora. – Proiect demonstrativ

Etapa V - Execuţie proiect demonstrativ.
Înfiinţarea unui punct de informare privind legislaţia şi standardele la zi existente în ţară şi în Comunitatea Europeană, aplicabile instalaţiilor de cogenerare.

Etapa VI - Diseminare informaţii prin comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor.
Elaborare documentaţie finală.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Cristian CÂRLĂNESCU
cristian.carlanescu@comoti.ro
Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica - S.C. ICPE S.A. www.icpe-ca.ro
S.C. Electroechipament Industrial SRL Resita www.eei.ro
INCAS www.incas.ro
Universitatea Politehnica Bucuresti www.pub.ro