Prezentare Rezultate

O cercetare de înaltă calitate presupune standuri moderne de experimentare, echipate corespumzător. În vederea alinierii cercetării româneşti la standardele europene, în domeniile prioritare aerospaţial, enegie şi mediu, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI urmăreşte creşterea capabilităţilor de cercetare, cât şi a competitivităţii. Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost implementat proiectul MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE PENTRU UN COMPLEX DE EXPERIMENTARE TURBOMOTOARE / EXTURBO, complex existent în dotarea Institutului. Acest proiect a fost finanţat din fonduri structurale, prin programul Capacităţi.

Complexul, utilizat în cercetările de înalt nivel ştiinţific privind testarea motoarelor de aviaţie de ultimă generaţie şi a motoarelor de aviaţie şi industriale ale viitorului, este format din trei componente majore:

  • Celulă de experimentare testare motor turboreactor în gama 0 – 10.000 daN, construcţie metalică reamplasată;
  • Celulă de experimentare grupuri de putere în gama 0 – 5,2 MW, clădire nouă din beton armat;
  • Celulă de experimentare micromotoare;
  • Clădire multifuncţională (cameră de comandă, cameră combustibili lichizi, birouri, cameră pregătire motor pentru experimentări, atelier metrologic, magazii, grup sanitar şi vestiare) cu instalaţie electrică de forţă şi iluminat general şi de siguranţă, instalaţie de apă şi canalizare, instalatie de căldură şi climatizare.
Complementar acestor construcţii, s-au mai dovedit necesare un turn de răcire, extinderea traseului de gaze naturale de înaltă presiune, dar şi branşamente pentru noul complex la reţelele de apă potabilă, canalizare şi energie electrică.

Imaginea virtuala a complexului de experimentări turbomotoare

De asemenea, pentru testarea grupurilor de putere la regimuri superioare, este necesar un dinamometru hidraulic pentru gama de puteri menţionată şi pentru turaţiile relativ mari ale turbinelor de putere. În acest sens, a fost achiziţionat un sistem de d inamometre hidraulice in tandem care poate fi reconfigurat din punctul de vedere mecano-hidro-electro-pneumatic, astfel încât să permită testarea şi monitorizarea a doua turbomotoare / turbine simultan şi independent cu parametri redusi la jumatate (Putere = 2600 kW; Cuplu = 1500 Nm; turaţie 24000 rpm) , dar şi software-ul de operare şi toate sistemle adiţionale necesare unei funcţionări corespunzărtoare.

Dinamometru hidraulic

Pentru a putea realiza măsurări de înaltă calitate, la nivelul celor realizate de marile companii din domeniul turbomotoarelor, capabile să ofere acurateţe în gama de valori impusă de tipul turbomotorului testat în cadrul acestui complex de experimentare, a mai fost achiziţionat şi un sistem de achiziţie de date modern, format dintr-un echipament de procesare a informaţiilor şi un echipament de măsurare a presiunii. Aceste sisteme, de tip modular, conţin toate elementele necesare achiziţiei şi procesării tuturor tipurilor de semnale, incluzând module de achiziţie multifuncţionale, module multifuncţionale de intrări analogice, module de condiţionare şi achiziţie de la termocuple, module intrări analogice semnale dinamice, module electronice de scanare a presiunii compensate cu temperatura, şasiu de conexiune a modulelor, sistem de calcul, instrumente software pentru achiziţia, prelucrarea şi afişarea de date, precum şi toate elementele de conectică dintre acestea. Frecvenţa de eşantionare a sistemului electronic este de 500 kHz, ceea ce reprezintă vârful actual în domeniul experimentării pentru regimuri tranzitorii. De asemeni, se are în vedere achiziţionarea şi/sau fabricarea în regim propriu a sondelor pieptene şi sondelor cu orificii multiple necesare pentru prelevarea câmpurilor de viteze, presiuni şi temperaturi.

Elemente din cadrul sistemului de instrumentare în regim tranzitoriu, de ultimă generaţie

Fără îndoială că, modernizarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare în domeniul turbomotoarelor va îmbunătăţii calitatea cercetărilor efectuate în cadrul Institutului şi va mări, astfel, posibilităţile Institutului de a participa, în continuare, alături de enităţi de renume din domeniu, la implementarea proiectelor europene.