Prezentare Rezultate

Etapa I

In cadrul etapei I a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de analiza datelor referitoare la metodele de reducere a noxelor la turbomotor prin injectia de fluide si corelarea cu postarderea, respectiv alegerea amplasamentului pentru experimentarea la beneficiar (PETROM Grup OMV).

Turbomotorul AI 20 DME (stanga) si ST 18 (dreapta)

Dintre locurile posibile de experimentare la beneficiar cel mai bine raspunde cerintelor proiectului Centrala 2xST 18 – Suplacu de Barcau.

Etapa II

In cadrul etapei II a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de definirea solutiilor tehnice pentru sistemul integrat turbomotor - postardere, elaborarea schemei termomecanice, proiectul de arzator al postarderii de la beneficiar, fisele tehnice, respectiv de solutiile tehnice privind injectia de fluide in turbomotor.

Camera de comanda a standului de la INCDT COMOTI si turbomotorul montat pentru testare

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei II se concretizeaza in: solutie tehnica pentru sistemul integrat = 1buc; schema termomecanica = 1 buc; proiect tehnic arzator = 1 buc; fise tehnice = 2 buc; solutii tehnice de principiu privind injectia de fluide in turbomotor in diverse variante (injectie apa, respectiv abur=2 variante), pentru reducerea noxelor si cresterea eficientei =1 buc , diseminarea rezultatelor cercetarilor = 2 lucrari stiintifice.

Etapa III

In cadrul etapei III a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de executia proiectului tehnic pentru standul de injectie apa turbomotor - postardere, modelarea numerica a proceselor la injectia apei in camera de ardere a turbomotorului, investigarea unor solutii tehnice din domeniul arzatoarelor cu pulverizare de fluide, proiect tehnic pentru realizarea sistemului de injectie a apei in turbomotorul ST 18 de la beneficiar (PETROM - Membru Grup OMV), realizarea injectorului de pulverizare a apei in camera de ardere a turbomotorului - standul de injectie apa turbomotor – postardere si teste de laborator, realizarea camerei de postardere pentru standul de injectie apa turbomotor – postardere, realizarea de module de postardere (piese de schimb) pentru instalatia de la beneficiar (PETROM - Membru Grup OMV).

Modelarea camerei de ardere de la turbomotorul TV 2 – pentru injectia de apa

Modelul 3D al standului de testare instalatii de postardere multimodulare de la INCDT COMOTI

Montajul camerei de postardere in cadrul standului de testare instalatii de postardere multimodulare de la INCDT COMOTI

Jetul de apa obtinut prin pomparea de apa prin orificiile corespunzatoare ale duzei duplex

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei III se concretizeaza in: produs „Turbomotor TA2-GN duplex “ = 1 buc (model conceptual); tehnologie de executie module de postardere – nivel de laborator = 1 buc; proiect tehnic privind standul injectie apa - postardere = 1 buc; model numeric preliminar privind injectia de apa in turbomotor = 1 buc; solutii de principiu de reducere a noxelor si cresterea eficientei la turbomotor prin injectia de fluide, efecte asupra postarderii = 1 buc; date tehnice privind pulverizarea cu fluide = 1 set; proiect tehnic parte termomecanica, sistem injectie apa – reglare postardere = 1 buc.; proiect tehnic parte automatica, sistem injectie apa – reglare postardere = 1 buc.; injector combustibil - apa (obiect fizic) = 1 buc; date experimentale privind jetul de pulverizare = 1 set; camera postardere stand (obiect fizic) – montata pe pozitie = 1 buc; module postardere (obiect fizic - piese schimb) = 3 buc; diseminarea rezultatelor cercetarilor = 5 lucrari stiintifice (3 indexate ISI).

Etapa IV

In cadrul etapei IV a proiectului s-au desfasurat in principal activitati de cercetare legate de adaptarea standului si experimentari privind injectia de apa in ansamblul turbomotor - postardere, elaborarea modelului numeric arzator postardere - injectie apa, documentatie de incercare pe stand, elaborarea proiectului tehnic, parte termomecanica si automatizare, pentru injectia apei in turbomotorul de la Beneficiar, analiza comportarii in conditii industriale a modulelor de postardere piese de schimb, elaborarea tehnologiei sistemice, injectie apa in ansamblul turbomotor postardere (nivel laborator).

Standul de testare instalatii de postardere, cu injectie de apa in turbomotor

Teste de pulverizare cu diferite injectoare

Modelarea arzatorului posarderii cu diverse geometrii

Modulele de postardere (6 bucati) montate, dupa cca. doi ani de functionare in conditii industriale

Rezultatele tehnico-stiintifice ale etapei IV se concretizeaza in: Turbomotor TA2 pe gaze naturale cu injectie apa si postardere = 1 buc (model experimental); model numeric privind functionarea arzatorului de postardere la diverse debite de apa injectate in gazele de ardere = 1 buc; stand privind injectia de apa in ansamblul turbomotor postardere = 1 buc; documentatie de incercare pe stand a turbomotorului pe gaze naturale cu injectie apa si postardere = 1 buc; date experimentale = 1 set; proiect tehnic, parte termomecanica si automatizare, pentru injectia apei in turbomotorul de la Beneficiar = 1 buc; module de postardere piese de schimb, testate in conditii industriale = 6 buc; tehnologie sistemica, injectie apa in ansamblul turbomotor postardere = 1 buc (nivel de laborator); diseminarea rezultatelor cercetarilor = o lucrare stiintifica, o carte.