Prezentare Rezultate

Pentru a realiza acest proiect a fost necesara, in primul rand, stabilirea geometriei camerei de ardere experimentala. Camera de ardere experimentala aleasa fost testate numeric folosind codul CFD CFX 11, au fost simulate doua ipostaze, una in care nu are loc arderea in camera de combustie(Fig. 1) si odata cu ardere (Fig.2).


Fig. 1 Simularea curgerii in camera fara ardere

Fig. 2 Simularea curgerii in camera cu ardere

Modelul de turbulenta folosit in ambele cazuri a fost k-ε iar modelul de combustie folosit a fost Eddy Dissipation.

Pentru partea experimentala a proiectului s-a stabilit standul de incercari ce va fi folosit, Standul de incercari camere de ardere din incinta INCD Turbomotoare COMOTI - este un complex termogazodinamic pentru studiul şi experimentarea arderii combustibililor lichizi, gazoşi, biomasă, sau derivate (biocombustibili), al transferului de căldură, acoperirilor termorezistente şi microturbomotoarelor de aviaţie sau industriale funcţionând cu combustibili clasici, biomasă sau derivate (biocombustibili). (Fig. 3)

Fig. 3 Descrierea configura t iei laboratorului

Pentru masurarea vitezelor in camera de ardere se va folosi in principal PIV-ul (particle induced velocimetry) - Aceasta tehnica poate oferi masuratori precise ale valorilor instantanee ale vitezei pe o suprafata din campul de curgere.

Pentru masurarea campului de temperaturi se va folosi in principal LIF –ul (laser induced fluorescence) - este o tehnica bazata pe spectroscopie. Emisia de lumina fluorescenta depinde particularităţile excitarii, de exemplu, lungimea de unda, puterea laserului, lungimea de banda, etc. Fiecare proces de excitatie individual poate duce la diferite emisii particulare.